Články, Stavitel, Zajímavá stavba

Supermarket s mimořádnou 
ekologickou bilancí

Supermarkety jsou obvykle považovány za nezbytné zlo, nevyhnutelný důsledek růstu měst a jeden z příznaků urbanizace předměstí. Z hlediska architektury a užitého designu obvykle demonstrují absolutní myšlenkovou mělkost svých tvůrců a s jejich provozem je často spojeno nejedno ekologické pochybení. Ne vždy tak tomu ale musí být, jak dokazuje případ nákupního centra M&S v britském Cheshire Oaks.

Velká nákupní centra a supermarkety, které jako houby po dešti rostou v hustých prstencích okolo měst, se stávají smutným symptomem dnešní doby. Konzumní životní styl, dlouhodobě neudržitelné mrhání se zdroji. Obrovská ekologická stopa prodávaných výrobků jako příslib daně z životního prostředí, kterou za dnes plné regály s přirážkou zaplatí zítra příští generace. Uniformní krabice nákupních supermarketů jsou navíc z architektonického hlediska funkčně podřízeny jedinému účelu, komerci, a tomu odpovídá i jejich žalostná energetická bilance. 

Základní informace

Název projektu: M&S Cheshire Oaks
Umístění: Ellesmere Port, Cheshire
Klasifikace: Nová komerční budova
Typ: Obchodní centrum
Rozloha: 17 10t0 m²
Architekt: Aukett Fitzroy Robinson

Nemusí jen hyzdit
Živelné prorůstání obrovských nákupních center do krajiny je navíc příznakem šíření sídelní kaše („urban sprawl“). Supermarkety tak, jak je známe z každodenní české reality, jsou prostě špatně. Příklad z Velké Británie ale ukazuje, že obrovské nákupní centrum nemusí být jen špinavou Popelkou na kraji města a synonymem ekologického/ekonomického úpadku. 

Za zmínku rozhodně stojí fasáda, na ni byl využit inovativní směsný materiál Hemclad, který má svůj původ ve vápenci kombinovaném s konopnými vláknyVelká nákupní centra mohou být funkčním a současně udržitelným prvkem

Velkokapacitní prodejna Marks a Spencer (M&S) v Cheshire Oaks je největším supermarketem v Anglii mimo centrum Londýna. Ať už nevšedním architektonickým zpracováním, detailně propracovanou strategií nákupu a prodeje nebo efektivním nakládáním s energiemi se řadí k naprosté světové špičce (ve Velké Británii se řadí na třetí místo mezi „nejekologičtějšími“ velkokapacitními obchody). Svou existencí navíc staví celý problém s neekologickými supermarkety na jinou úroveň. 

Vlastním příkladem totiž názorně demonstruje, že velká nákupní centra mohou být funkčním a současně udržitelným prvkem. Ukazuje, že i velký supermarket může být postaven dobře, z kvalitních materiálů, a nemusí být jen pravidelně hranatou jizvou na tváři krajiny. Při výstavbě M&S byl využit komplexní, holistický přístup. V průběhu přípravy projektu došlo k vyhodnocení všech klíčových oblastí, počínaje principy udržitelnosti přes provozní emise oxidu uhličitého až po cílené snižování množství odpadů. Výsledkem je jedna z největších maloobchodních prodejen na světě, která současně obdržela prestižní certifikaci BREEAM na úrovni „excelent“. 

Velkokapacitní prodejna Marks a Spencer (M&S) v Cheshire Oaks je největším supermarketem v Anglii mimo centrum LondýnaBěhem konstrukce rámů, sloupů a střešní struktury se pracovalo pouze s certifikovaným FSC dřevem, jehož podíl na stavbě tvořil 99,5 %

Dřevo pevnější než ocel
Jako vůbec první maloobchodní prodejna na světě sáhlo nákupní středisko M&S v Cheshire Oaks při stavbě po certifikovaném dřevě FSC, respektive po glulamu (lepené laminované dřevo), které bylo využito pro vybudování střešních krovů, podpůrné struktuře podél obvodu objektu a k zajištění konstrukce prvního patra. Užití glulamového trámoví spolu s kovovými nosníky při obvodu umožnilo rovněž rozbít dosavadní „krabicový“ design nákupního centra.

Díky tomu mohou být obvodové stěny prosvětleny skleněnými okny, která umožňují přirozený přístup denního světla. Během budování konstrukce rámů, sloupů a střešní struktury se pracovalo pouze s certifikovaným FSC dřevem, jehož podíl na stavbě tvořil 99,5 %. V praxi se tedy jedná o největší samostatně stojící britskou stavbu s takovým podílem eko-dřeva. Sázka na dřevo, které nepatří mezi nejlevnější stavební materiály, se ale vyplácí. Jen pro srovnání, ekologická stopa FSC glulamu je pětinová oproti standardně užívanému kovovému oplášťování a desetinová oproti srovnatelným konstrukcím z betonu.

Střecha z recyklovaných materiálů i konopná fasáda
Už z dálky „září“ střecha celého objektu se zahloubenými prosklenými vlnami. Prosklení střechy umocňuje prostupnost světla do celého objektu a snižuje náklady na vnitřní osvětlení. V tomto případě byl jako střešní krytina využit hliník (v bílém provedení). Důvodem bylo, aby budova odrážela přebytečné teplo, a nevytvářela tak z hlediska infrastruktury další masivní tepelný ostrov. Hliník na celou střechu pochází z recyklovaných zdrojů – hliníkových nápojových plechovek. Izolaci střechy zajišťuje křemičitá vata (rovněž recyklát ze skleněných lahví) doplněná o těsnicí pěnu.

Pokud bychom tuto střechu opět porovnali s tradiční střechou na jiných supermarketech, ta v Cheshire emituje do svého okolí o 80 % méně oxidu uhličitého a je kompletně ze znovu využitých materiálů. Součástí střechy je i vodosběrný systém, který svádí dešťovou vodu do nádrže, zabudované v podzemí. Při objemu 80 000 litrů vody je schopna pokrýt běžnou denní spotřebu pro třetinu všech toalet a umyvadel uvnitř a ještě zajistit závlahu pro veškerou přidruženou zeleň. Za zmínku rozhodně stojí i fasáda. Na ni byl využit inovativní směsný materiál Hemclad, který má svůj původ ve vápenci kombinovaném s konopnými vlákny. Jednotlivé prefabrikované desky, silné 400 mm, nejenže dobře izolují budovu, ale zároveň „lapají“ vzdušné nečistoty a tím zvyšují kvalitu okolního prostředí. Zastiňující portálové mřížoví podél exponovaných stěn zabraňuje přehřívání interiéru. Nakloněné roštové lamely pocházejí ze dřeva červeného cedru z nedalekých lesů.

Jako vůbec první maloobchodní prodejna na světě sáhlo nákupní středisko M&S v Cheshire Oaks při stavbě po certifikovaném dřevě FSC, respektive po glulamu (lepené laminované dřevo)M&S v Cheshire Oaks razí teorii „dobrého souseda“

Centrum nekončí parkovištěm
Pro většinu nákupních center končí jejich zájem o okolní přírodu s hranou obrubníku jejich parkoviště. Ne tak v Cheshire Oaks. Kromě ochrany letitých dvou dubů, které byly zachovány v průběhu stavby, bylo do těsného okolí dovysázeno dalších 228 stromů. Součástí úpravy okolí bylo i „zahradnické“ osázení celkové plochy o výměře 12 000 metrů čtverečních. Sázené rostliny a traviny nepatří mezi žádné exoty a nepůvodní druhy. Jejich skladba odpovídá místním druhům, s důrazem na vyšší počet nektar produkujících květin, které mají přitáhnout včely. Až jednou vysázené stromy dorostou, budou schopny absorbovat až 800 tun CO2

Birdwatching je v Británii národní sport a M&S nestojí stranou. A protože kolmé stěny lákají rorýse, instalovali tu pro ně devět budek, včetně dalších šesti pro běžné pěvce. Travnatý kopec, se kterým v rámci projektu obchod počítal, ale nikoliv kvůli výstavbě, byl doplněn o několik loggerů („broukovišť“) a čmelákovníků. Parkoviště, nezbytná to součást každého nákupního centra, jsou obkroužena systémem vertikálních ozeleněných stěn, takže z úrovně terénu jsou neviditelná. Tedy žádná asfaltová poušť.

Kromě ochrany letitých dvou dubů, které byly zachovány v průběhu stavby, bylo do těsného okolí dovysázeno dalších 228 stromů

Dobrý soused pro Cheshire Oaks
M&S v Cheshire Oaks razí teorii „dobrého souseda“. Velká nákupní centra nemá nikdo rád, zvláště ne za svým domem. Ale M&S se skutečně snaží. Darovat dvacet ptačích budek místní školce, to je spíš úsměvné, ale kdo z českých provozovatelů supermarketů něco takového udělal? Jsou ale i jiné kroky M&S, které se počítají. Třeba zafinancování přeložky dálniční komunikace pěti milióny liber. Proč, když by přímé napojení dálnice ve své podstatě zvýšilo návštěvnost obchodu? Dálnice by totiž odřezala cestu do obchodu pěším a cyklistům a snížila kvalitu okolního prostředí. Když teď jedete autem do cheshirského M&S, cesta vám trvá jen o 30 vteřin déle, což ani nepoznáte. A přitom se podařilo ochránit a zpřístupnit celý obchod i obyčejným lidem, kteří kvůli každému nákupu nechtějí hned startovat auto.

Zajímavosti

M&S se může chlubit, že na skládku odpadů odeslal během výstavby 0 % stavebních odpadů. Jak je to možné? Kromě rozsáhlé recyklace stavební suti, která probíhala přímo na místě, byly veškeré nevyužité betonové bloky a zdivo zabudováno do základů obchodu.

Co s 55 000 tunami zeminy – ať už kvalitní ornice ze svrchní skrývky, nebo jílovité půdy z podloží? M&S využil dobrou půdu při budování parků, a jílovitou zeminu navezl pro stavbu motokrosové dráhy ve městě.

Budova M&S spotřebovává o 42 % méně energie a emituje o 40 % CO2, než jiná zařízení podobné velikosti. Je to především díky „chytrému“ provozu. Vytápění objektu zajišťuje velký kotle na biomasu (70 % celkového vytápění), a důmyslný systém tepelné rekuperace. Tím výrazně ořezává přidružené náklady na další provoz.

Systém izolace a opatrné hospodaření s teplem ale u tak velkých budov obvykle nestačí. I proto je celý objekt M&S částečně zanořen do povrchu, přičemž zelené valy a terasy v těsném okolí slouží jako další bariéra proti nepřízni počasí.

Voda je z parkoviště stažena pomocí terénních zahloubení (swale) do malého jezírka, které je osazeno rostlinami s bohatým kořenovým systémem. Ty zajišťují jakési prvotní přečištění vody z asfaltové plochy. Ani asfalt na parkovišti ale není jednolitý. Je proložen jednotlivými vsakovacími pruhy (na místech, kde přímo neparkují auta).

Parkoviště je osvíceno externími LED zářivkami. Mimo jiné tu na parkovišti najdete informační cedule s turistickými informacemi, orientační mapou, stojany pro kola (100 míst) a dvě zastřešená dobíjecí zařízení pro elektromobily.

Že nové supermarkety berou práci malým obchodům? V Cheshire Oaks zaměstnali na padesáti manažerských pozicích 49 bývalých majitelů místních maloobchodů, provoz obchodu vytvořil 400 nových pracovních míst, přičemž 70 z nich je určeno pro stáže absolventů, hledajících uplatnění. Navíc tu funguje jeden z nejpropracovanějších programů na zaměstnávání důchodců a hendikepovaných občanů.

 Jídlo, které tu kupujete, má své jméno. Současná legislativa a hygienická nařízení nám umožňuje dohledat, díky „rodnému listu“, původ každého kusu masa až ke konkrétnímu zvířeti. V M&S to funguje podobně, ale masné výrobky tu mají „jméno“, a dozvíte se i který farmář ho připravil. Pochopitelně, že nabízené masné výrobky s sebou nesou garanci humánního chovu a záruk wellfare. Samozřejmostí je, například v odděleních s kosmetikou, záruka netestování zkrášlovadel na zvířatech. Palmový olej nepochází ze zdrojů, kde se musí velkoplošně klučit deštné pralesy. V obchodu M&S nečekejte balení do igelitek nebo jednorázových papírových sáčků. V minimální míře se tu používá i sklo. M&S skutečně demonstruje komplexní přístup k udržitelnosti a garantuje ekologické přístupy nejen navenek, líbivými gesty vůči zákazníkům, ale prakticky, od každého výrobku v regálu.

RADOMÍR DOHNAL

S využitím: Cheshire Oaks Sustainable Store; Green as grass: M&S Cheshire Oaks by Aukett Fitzroy Robinson; Case Study: M&S – Cheshire Oaks; M&S Eco Store, Cheshire Oaks; Hemp walls, bird boxes and a ceiling made from glass bottles: M&S opens huge store and says ‘it’ll be the greenest in the world’.