Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Designové podhledové systémy AMF

Současná situace na stavebním trhu vytváří tlak nejen na snižování nákladů, ale také na vývoj nabízených technických parametrů a řešení, se kterými mohou architekti, projektanti, realizační firmy účelně uspokojit požadavky investorů. Zkušenost ukazuje, že materiálové a technické standardy užívané v předcházejících letech jsou v současné době překonávány a objevují se nové koncepty, nabízející nové užité vlastnosti. Stále větší váhu má i faktor času, a to jak z hlediska dodacích lhůt, tak i montážních časů.
 
Knauf AMF GmbH & Co. KG jako renomovaný evropský výrobce a dodavatel podhledových systémů plně reflektuje tento vývoj a přináší neustále řadu nových technických řešení pro různé typy prostředí.
Sortiment vychází jak z minerálních desek vyráběných technologií wet-felt, nabízených pod obchodním názvem THERMATEX®, tak z dřevovláknitých desek pojených magnezitem dodávaných pod značkou HERADESIGN®, a to vše kombinované s konstrukčními systémy DONN®.
Minerální desky AMF-THERMATEX® vyráběné metodou wet-felt nabízejí špičkové stavebně-technické parametry. Mokrá technologie výroby z minerální vlny, jílu, perlitu a škrobu zajišťuje homogenní strukturu materiálu, který splňuje nejvyšší hygienické požadavky, včetně použití v prostorách s řízeným prostředím se sníženou prašností, nabízí výtečné požárně- -technické i akustické parametry.
Vlastnosti materiálu umožňují, aby obdržel označení známkou kvality Blauer Engel/Blue Angel/Modrý anděl, která deklaruje nezávadnost stavebních hmot pro použití v interiérech budov.
 
AMF LineAMF Line
 
Dřevovláknité desky HERADESIGN® pojené magnezitem nabízejí vysokou trvanlivost, vynikající mechanické a akustické vlastnosti, které je předurčují pro použití ve všech typech interiérů, kde se optimálně uplatní při použití v podhledech i obkladech stěn.
Vzhledem k tomu, jak dlouho se již technologie suché výstavy u nás používají, a vzhledem k omezeným prostředkům nahrává současná situace i rekonstrukcím stávajících prostorů. Požadavky bývají jasně formulované: za přiměřené náklady v požadovaném čase zvýšit nebo obnovit technický a designový standard daného prostoru. Kromě standardních systémů nabízí AMF pro toto zadání odpovídající technické řešení – AMF Systém C/SF.
S použitím standardní konstrukce Systému C s viditelnými profily a kombinací s akustickými deskami s hladkým bílým povrchem AMF-Thermatex Acoustic SF lze vytvořit podhledovou plochu se skrytou konstrukcí s vysokou mobilitou, vynikajícími akustickými parametry a vysokou kompatibilitou se standardními vestavěnými prvky, jako jsou svítidla, anemostaty atd. Tím se podstatně snižují celkové náklady, nemluvě o časovém faktoru, protože montáž systému je velmi rychlá a efektivní. Nabízí se použití nejen v rekonstruovaných komerčních prostorech, ale i v bytových interiérech.
Kromě aktualizace designu prostoru se vylepší akustické poměry v místnosti a díky vysoké světelné odrazivosti se vylepší i světelná pohoda v prostoru. Vysoká mobilita podhledu umožňuje dosáhnout velmi malé výšky konstrukce a jednoduchého a spolehlivého přístupu do mezistropního prostoru.
Pro prostory s vysokou relativní vlhkostí je určen systém využívající desek AMF-Thermatex AQUATEC kombinovaných s nosnou konstrukci se zvýšenou odolností vůči korozi.
Takto navržený podhled je schopen garantovat splnění požadavků na statickou funkci podhledové konstrukce a tvarovou stálost desek při 100% relativní vzdušné vlhkosti v tepelném rozsahu od 0 do 40 °C.
Desky kromě toho splňují nejvyšší požadavky na akustické parametry díky s hodnotám zvukové pohltivosti áw = 0,9/NRC = 0,9 a nabízejí požární odolnost až REI90. Ve speciálním provedení systém umožňuje ostřikování a čistění podhledu tlakovou vodou. Ve čtvercových i obdélníkových formátech ve viditelné i skryté konstrukci je vhodný pro prostory plaveckých bazénů, technologických provozů, laboratoří, velkokapacitních kuchyni apod.
Pro vyloženě designová řešení je k dispozici produktová řada THERMATEX Varioline umožňující technologií digitálního tisku přenést na podhled vpodstatě libovolnou předlohu. Standardně jsou v nabídce předlohy napodobující perforaci kovových podhledů a šesti různých struktur dřeva.
Desky jsou k dispozici v takřka libovolném provedení hran a formátů ve všech systémech včetně provedení se skrytou konstrukcí.
Novinkou je použití této technologie ve stěnových absorbérech typu AMF Line, AMF Modern a AMF Classic, které jsou jednak originálním designovým prvkem, ale především aktivním řešením akustiky v kancelářích, konferenčních místnostech, učebnách, kavárnách atd.
Použití stěnových obkladů v různých formách se stalo běžnou součástí akustických a designových řešení ve všech typech provozů. Není s podivem, že některé materiály zažívají v nové formě svou renesanci. Příkladem jsou magnezitem pojené dřevovláknité desky Heradesign®.
V pěti variantách povrchu – Superfine, Fine, Macro, Plano a Micro – a v tloušťkách 15, 25 a 35 mm je možné je kombinovat nejen s viditelnou, ale i se skrytou konstrukci. Mimo designových možností podpořených barevnou škálou nabízí tento materiál i akustické vlastnosti, které umožňují detailně ladit dozvuk i akustickou izolaci. Mechanická odolnost desek je předurčuje k použití v systémech odolných vůči nárazu míče – pro sportovní haly, tělocvičny apod. Novinkou je použití desek Heradesign jako obkladů stěn a podvěšených akustických ploch označovaných jako baffly, používaných v případě, kdy není možné provést akustická opatření klasickou podhledovou konstrukcí.
Kromě podhledů je možné desky použit i pro obklady stěn, které je možné provádět jako šroubované na nosnou konstrukci nebo kombinované se sofistikovaným nosným systémem z kovových profilů.
Konceptem, který proniká z komerční sféry do bytových interiérů, je použití podhledových ostrůvků. Jedná se o volně zavěšené podhledové konstrukce využívané pro optické rozčlenění interiéru, s možností umístěni vestavěných svítidel nebo nepřímého osvětleni a případně i pro úpravu akustických poměrů (dozvuku) v místnosti. K dispozici je několik variant odlišených technickým řešením i použitým materiálem. Volně koncipované formy bez omezení formátu jsou soustředěny do skupiny SONIC SKY, včetně prohnutých prvků SONIC ARC. Sortiment SONIC ELEMENT nabízí vybraný sortiment jednotlivých prvoků v maximálním rozměru 1200×1200 mm s kruhovým nebo čtvercovým půdorysem. Další alternativou je provedení ve variantě AMF Line a AMF Modern. Materiál Heradesign® je možné ve formě HeraInsel použit např. v recepcích kanceláří, v restauracích apod., ale i v moderně koncipovaném interiéru obývacího pokoje nebo relaxačního prostoru.
Pro další informace se obracejte na technickou kancelář Knauf nebo navštivte internetové stránky www.amf-cz.cz.
podle podkladů firmy Knauf AMF GmbH & Co. KG
 
AQUATECHeradesignHeradesign