Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Diamant X je deska nejenom s papíry na tuhost, ale také s papíry na akustiku

Sádrokartonová deska Knauf Diamant je na českém trhu zavedený produkt. Nyní má však zcela nového sourozence s názvem Diamant X. Jde o první sádrokartonovou desku s Evropským technickým schválením pro zajištění rámové tuhosti konstrukcí. Znamená to, že je schopna zajistit zavětrování rámových dřevěných nebo kovových konstrukcí v rámci celého evropského prostoru. Jak již bylo řečeno, její základ je podobný jako u běžné desky Diamant a také si ponechává i jeho ostatní vlastnosti – tedy zvýšené akustické vlastnosti, vysokou únosnost pro zatížení hmoždinkami, požární odolnost a především snadnost zpracování a kvalitu povrchu typické pro sádrokarton.

Když je hmota správně použita, nemusí jí být mnoho. Typická skladba lehkého nosného stropu s deskami Diamant – pod nosnými C-profily jsou umístěny CD- nebo HUT-profily.Typická skladba obvodové stěny s větranou fasádou. Zvukověizolační vlastnosti vysoce přesahují požadavky.I u Diamantu je třeba stěnu založit pro kvalitní akustiku na hrubou podlahu

Diamant X si přes svou tuhost a plošnou hmotnost zachovává svoji akustickou pružnost, což je veledůležitá vlastnost pro pohlcování akustické energie a tím i zajištění vysokých hodnot vzduchové neprůzvučnosti u stěn a nízkých hodnot hladiny akustického hluku u stropů. Obojí je velmi důležité zvláště u lehkých konstrukcí, jimiž sendvičové objekty na bázi oceli či dřeva bezesporu jsou. Jak ukazují poslední realizace s deskami Knauf Diamant či Diamant X, při jejich použití jsou akustické parametry sendvičových nízkoenergetických či pasivních objektů srovnatelné nebo dokonce lepší než klasická výstavba. Právě u těchto objektů platí zdánlivě nelogické pravidlo, že pokud se hmota správně použije, nemusí jí být zase tak moc. V praxi to znamená využití desek Diamant/ Diamant X na opláštění nosných stěn či příček, ale hlavně možnost kombinovat u stropů plovoucí podlahu s podhledem. Výběr desek na podhled se odvíjí od požadovaných parametrů a finančních možností. Desky Diamant X nabízejí u podhledů či příček kromě vysokých jednočíselných hodnot vzduchové neprůzvučnosti a tím i nízkých hodnot kročejového hluku hlavně vynikající tlumení v nízkých a středních kmitočtech 100, 125 a 250 Hz, což uživateli dává neobyčejný komfort právě v oblasti nejčastějších hluků, jako je lidská řeč či hudba. Přitom pracnost montáže je srovnatelná s běžným podhledem. Firmy si zde většinou jen účtují malý příplatek za vyšší hmotnost desek a pomalejší šroubování. Vše ostatní je zcela shodné s běžnými deskami.

Při použití desky Diamant X a správně provedených detailech přestává být akustika u dřevostavby problémemDřevostavba, kde hlavní roli sehrál Diamant X

Podíváme-li se na to řečí akustických hodnot, dřevěná nosná stěna se stojkami 60×90 mm s vloženou kamennou izolací tloušťky 90 mm a objemovou hmotností 30 kg/m³ a opláštěná dvěma vrstvami desek Diamant/Diamant X vykazuje laboratorní vzduchovou neprůzvučnost až 65 dB. Pro stěnu v rámci jednoho bytu hodnota daleko nad rámec požadavků normy, avšak nikoli zbytečně. Slyšet členy rodiny, jen když opravdu chcete, za to stojí. U stropů je situace podobná. Zde většinou není problém se vzduchovou neprůzvučností, ale kročejovým hlukem.
Pro dřevěný trámový strop ve složení shora:
– suchá plovoucí podlaha Knauf Brio 18 mm,
– dřevovláknitá deska tl. 10 mm,
– dřevěné trámy 120×180 mm s vloženou skelnou izolací tl. 160 mm, plošná hmotnost 3 kg/m²,
– zavěšený podhled D112 s 2x 12,5 Diamant/Diamant X, svěšení 70 mm

vykazuje laboratorní hladinu kročejového hluku pouhých 45 dB (čím nižší hodnota, tím lepší) a laboratorní vzduchovou neprůzvučnost vynikajících a bezproblémových 65 dB. To vše lze zlepšit podhledem samonosným, jehož přínos je především v hladině kročejového hluku. Při použití samonosného podhledu D131 se skelnou izolací 60 mm se hodnota kročejového hluku sníží dokonce na 39 dB, což jsou již hodnoty betonových stropů! Pro úplnost je nutné dodat, že pro sendvičové konstrukce na bázi oceli jsou akustické hodnoty pro všechny typy konstrukcí ještě příznivější.

Tabulka 1: Použití samonosného podhledu D131

Tabulka 2: Příčka systém W112 – maximální protihluková izolace s minimální tloušťkou a nízkou hmotností

Prostě při použití desky Diamant/ Diamant X a správně provedených detailech přestávají být akusticko-izolační vlastnosti problémem a pocit je srovnatelný ne-li lepší než ve zděné stavbě. Ale pozor! Při dnešní oblibě vinylových či lamelových podlah (tedy akusticky odrazivých) k opravdové akustické pohodě chybí upravit i prostorovou akustiku. Není tedy od věci i u rodinných domů zauvažovat a alespoň na části podhledů použít akusticky pohltivé sádrokartonové děrované desky. Potom i křik vlastních dětí, hrajících si u vašich nohou, vnímáte prostě tlumeně.

Miroslav Nyč