Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců, Technologie

Jak vyřešit zvukovou izolaci dřevěného trámového stropu

Správné řešení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stropů ve vyšších podlažích domů bývá jedním z důležitých požadavků investorů. A také občas noční můrou projektantů a stavitelů, protože dobře vyřešit zvukovou izolaci není vždy snadné. A pokud je ve hře dřevěný trámový pohledový strop, je řešení ještě o trochu obtížnější. Jednou z možností řešení je použití skladeb suchých plovoucích podlah Rigidur na volně položených měkkých dřevovláknitých deskách.
V akustické zkušebně byly vyzkoušeny různé sestavy podlah Rigidur na dřevěném trámovém referenčním stropě a byly prokázány vynikající hodnoty vzduchové i kročejové neprůzvučnosti. Ve skladbě podlah jsou použity měkké dřevovláknité desky o objemové hmotnosti 160, 230 a 250 kg/m³. Tyto skladby jsou navrženy tak, aby podstatně zlepšily akustické hodnoty, které jsou požadovány v normě ČSN 73 0532 o ochraně proti hluku v budovách. Největší zlepšení zvukové izolace dřevěného stropu přinesla skladba podlahy v kombinaci dřevovláknitých desek s betonovými dlaždicemi.
 
Suché podlahy Rigidur
V sestavách podlah jsou nosným prvkem sádrovláknité desky Rigidur. Jsou to nosné konstrukční desky vyrobené ze sádry, papírových vláken a dalších přísad, lisované pod vysokým tlakem. Mají vynikající mechanické, akustické a protipožární vlastnosti.
Suchá plovoucí podlaha Rigidur je tvořena z hotových (slepených) prefabrikovaných podlahových dílců 1500×500 mm (tl. 20 nebo 25 mm). Dílce jsou vzájemně přesazeny tak, že po obvodu vzniká polodrážka, potřebná pro spolehlivé spojení sousedních dílců. Také je možné podlahu sestavit z jednotlivých sádrovláknitých desek (tl. 10 nebo 12,5 mm). Provádí se přímo na stavbě ze dvou vrstev navzájem slepených a sešroubovaných (sesponkovaných) desek.
 
Pro novostavby i rekonstrukce
Skladby podlah Rigidur se používají v novostavbách, ale také jsou ideální pro rekonstrukce a sanace, zejména ve střešních nástavbách a půdních vestavbách. Malá hmotnost a nízká výška konstrukce je k tomuto využití přímo předurčuje. Podlahy ze sádrovláknitých desek Rigidur je možné používat i v prostorách s vysokým užitným zatížením. Dokonce i v místnostech, které jsou namáhány vodou a vzdušnou vlhkostí (koupelny atd.), ošetří-li se pod dlažbou kvalitní tekutou hydroizolací včetně koutových pásků.
 
Podlahové vytápění
Podlaha Rigidur je svými vlastnostmi předurčena pro systémy podlahového teplovodního vytápění, neboť spojuje výhody suchých podlah s tepelnými vlastnostmi sádry (rychlý náběh teplot). Za určitých podmínek je možné použít i elektrické vytápěcí systémy.
Topný systém musí být výrobcem výslovně určen pro použití v kombinaci se suchou podlahou. Teplovodní trubky (vedení) musí být uloženy v prefabrikovaných deskových prvcích. Mezi topným vedením a podlahovými deskami je doporučeno umístit tepelně vodivý plech. V případě podlahového vytápění se při montáži používá podlahový dílec Rigidur E 25.
 
Postup montáže podlahy pro pohledové trámové stropy:
1. Osadíme okrajový pásek okolo stěn a na dřevěný záklop položíme dřevovláknitou desku tloušťky 6 mm o objemové hmotnosti 230–250 kg/m³ (obr. 3a).
2. Na první vrstvu dřevovláknitých desek položíme na sraz betonové dlaždice (obr. 3b).
3. Na betonové dlaždice položíme druhou vrstvu dřevovláknitých desek tloušťky 20 mm, objemové hmotnosti 160 kg/m³ (obr. 3c).
4. Na dřevovláknité desky položíme podlahové dílce Rigidur E 20 (tloušťky 20 mm) v rozměrech 500×1500 mm. Slepíme je v polodrážce a zafixujeme šrouby Rigidur vel. 3,9×19 mm nebo tzv. rozpínacími sponkami délky 19 mm (obr. 3d).
5. Po 24 hodinách ořízneme lepidlo, které vypěnilo ze spár spojů, a následně spoje přebrousíme (obr. 3e).
 
Konečné úpravy povrchu před pokládkou podlahové krytiny
Finální příprava před položením podlahové krytiny není náročná. Pro běžné používání není nutné na povrch podlah Rigidur nanášet tvrdou stěrku. Pod tvrdé povrchy (např. keramické a kamenné dlažby, laminátové podlahy, parkety) není nutno spáry desek přetmelovat, pouze se odřízne podlahové lepidlo.
Pod tenkovrstvé krytiny (např. PVC, korek, koberec) je nutno spáry i šrouby nebo sponky přetmelit sádrovým tmelem Rigidur. Před prováděním podlahových krytin se pro zajištění dokonalé přilnavosti povrchové úpravy doporučuje opatřit povrch základním nátěrem (příslušně naředěný nátěr Rikombi-Grund).
 
Základní technologická pravidla montáže jsou jasně stanovená a umožňují aplikaci systému podlah i méně zkušeným montážníkům. Na stavbě tedy dochází pouze k minimální chybovosti při montáži. Samozřejmě je ale nutné dodržet správné postupy.
Všechny důležité informace najdete na www.rigips.cz.
Jiří Provázek,
Rigips, s. r. o.