Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Knauf Aquapanel Outdoor do všech povětrnostních podmínek

Mnozí projektanti nebo zpracovatelské firmy hledají často nejvhodnější řešení pro opláštění venkovních konstrukcí jak v případě provětrávaných fasád, tak u venkovních podhledů. Obvykle používanými materiály byly cementovláknité desky, desky ryze dřevovláknité, nebo dokonce sádrokartonové desky.
Všechny tyto materiály mají jednu velkou nevýhodu – podléhají opotřebení vlivem náročných povětrnostních podmínek, zejména vlhkosti, které je v exteriéru obvykle mnoho. V některých případech se dokonce jedná o kombinaci konstrukce se zateplovacím systémem. Právě při nevhodně navržené materiálové skladbě dochází velmi často k vypraskání spár, bobtnání, odlupování desek či dokonce k celkové degradaci materiálu.
Důvodem pro použití cementových desek Aquapanel Outdoor jsou specifické vlastnosti, mezi které patří 100% voděodolnost, objemová stálost, protipožární ochrana, nízká hmotnost, nosnost obkladu 40 kg/m², dilatační úsek 15 m a velmi slušná ohebnost. Díky tomu se dobře hodí na již zmíněný systém provětrávaných i neprovětrávaných fasád, venkovních podhledů či opláštění soklů vlhkých objektů. Tento systém s kombinací sádrokartonových konstrukcí je vhodný i pro lehké obvodové pláště. Rozvoj použití Aquapanelu v budoucnu přinese zejména požadavek na lehké a tenké stavební konstrukce.
 
Nově vybudovaný venkovní podhled s opláštěním Aquapanelu1. Příkladem stavby, u které projektant navrhl odlišné materiálové řešení, je rekonstrukce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Nová nástavba byla od původního objektu oddělena mezipatrem, které bylo ze spodní strany celoplošně zapláštěno. Podle slov Ing. Josefa France z liberecké projekční kanceláře Sial, spol. s r. o., bylo zapotřebí vytvořit celistvou neutrální plochu, která nesmí podléhat povětrnostním vlivům. Dalším důležitým faktorem bylo dodržení požární odolnosti podhledu. Požadované opláštění zabíralo plochu velikosti 1300 metrů čtverečních. Základním materiálem se stala cementová deska Knauf bez organické složky – Aquapanel Outdoor. Konečný stav dopadl na výbornou.
Montáž Aquapanel Outdoor – UJEP, Ústí nad Labem
Projektant: Sial Architekti a Inženýři, spol. s r. o.
Generální dodavatel: Unistav, a. s.
Montážní firma: Aro-stav Neratovice, spol. s r. o.
 
2. V případě stavby nové administrativní budovy v Praze 4, tzv. City Green Court, bylo zapotřebí v různých částech budovy navrhnout takové řešení, které by odolávalo agresivním podmínkám, zejména vlhkosti. Velká pozornost při navrhování stavby byla proto věnována opláštění vzduchotechnických šachet. V tomto případě investor požadoval nejen odolnost proti vlhkosti, ale také protipožární vlastnosti. Základním materiálem se stala opět cementová deska Knauf Aquapanel Outdoor, která byla následně použita i na opláštění podhledů u vjezdu do garáží.
Opláštění šachty pro vzduchotechniku – City Green Court
Projektant: M3M, spol. s r. o.
Generální dodavatel: Skanska CZ, a. s.
Montážní firma: Intergips, spol. s r. o.
 
Poškozený podhled – materiál impregnovaná sádrokartonová deskaPodhled u City Green Court
 
3. Podstatná část rekonstrukcí domů se potýká s problémem vlhkého soklu při zateplení. Velmi elegantně si v tomto případě lze pomoci již zmiňovanou deskou Aquapanel Outdoor. Navrhovaný systém je kombinovaný s profily Dekmetal a je velmi jednoduchý. Na vlhký sokl nebo provětrávanou fasádu se nejdříve namontuje nosný rošt, poté se aplikuje tepelná izolace a parotěsná fólie. Konečným krokem je montáž Aquapanelu Outdoor společně s povrchovou úpravou.
Provětrávaná fasáda profily Dekmetal
Provětrávaná fasáda v části soklu s obkladem 40 kg/m²
 
Montáž Aquapanelu u provětrávané fasádyProvětrávaná fasáda v části soklu s obkladem 40 kg/m²
 
Takováto provětrávaná fasáda nebo podhled má životnost 40 až 50 let bez známek poškození, jako jsme zvyklí u jiných konstrukcí podobného charakteru.    
Další informace najdete na www.knauf.cz.
Jiří Gina