Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Konstrukční deska RigiStabil pro nové konstrukce nejen v dřevostavbách

Rigips dlouhodobě nabízí komplexní systém stavebních prvků pro montované dřevostavby, a to od nosných obvodových a vnitřních nosných i nenosných stěnových konstrukcí, skladeb podlah Rigidur přes sádrokartonové systémy až po sádrové omítky a stěrky pro náročné aplikace.

Desky RigiStabilSystémy suché výstavby jsou nyní rozšířeny o konstrukční sádrokartonovou desku RigiStabil nejen do dřevostaveb. Jedinečný stavební materiál lze na stavbách v interiérech všestranně upotřebit. Za určitých podmínek lze desku použít i ve vnějším prostředí v chráněné expozici (podbití přesahu střechy, průjezdy atd.).
 
Konzolové zatížení až 80 kg
S deskou RigiStabil je možné řešit konstrukce se zvýšenými požadavky na mechanickou a protipožární odolnost i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. V zavěšování těžších předmětů se RigiStabil zcela vyrovná sádrovláknitým deskám, neboť spolehlivě unese konzolově až 80 kg při použití vhodných kotevních prostředků pro dutinové konstrukce.
Tvrdost povrchu desky ji předurčuje k použití v místech se zvýšeným rizikem nárazu. Realizátoři i investoři ocení nižší hmotnost desky a také ekonomickou výhodnost.
 
Vysoká mechanická a protipožární odolnost
Vysoká ohybová pevnost desek RigiStabil je předurčuje k použití v podmínkách, kde mohou být vystaveny náročnému mechanickému namáhání. Zkouškami byla prokázána využitelnost do staticky zatížených nosných rámových konstrukcí.
Konstrukční desky RigiStabil jsou nehořlavé, podle reakce na oheň jsou zařazeny do třídy A2–s1, d0.
Konstrukce RigiStabil jsou klasifikovány podle evropské normy ČSN EN 13501-2.
 
Nosný stěnový panel pro obvodové stěny s kombinovaným opláštěním – na vnitřní straně konstrukční deska RigiStabil, na vnější straně sádrovláknitá deska RigidurMontáž opláštění vnitřní příčky konstrukční deskou RigiStabil
 
Nové skladby konstrukcí
Ke konstrukcím ze sádrovláknitých desek Rigidur a sádrokartonových desek přibyly nyní nové možnosti skladeb příček, předstěn, podhledů a podkroví na dřevěných latích i kovových profilech.
Mezi konstrukcemi je možné najít nové systémy pro dřevostavby:
● nosný stěnový panel pro obvodové stěny s kombinovaným opláštěním sádrovláknitými deskami Rigidur a konstrukčními deskami RigiStabil,
● vnitřní nosné stěny s oboustranným opláštěním deskami RigiStabil,
● nenosné příčky s deskami RigiStabil na dřevěných latích a kovových profilech.
 
Nosný panel s deskami RigiStabil je možné využít pro vnitřní nosné stěny. Základní modulový prvek je tvořen obvodovým rámem s jedním středním sloupkem. Maximální šířka základního modulu je 1250 mm. Z jednotlivých modulů je možné sestavovat stěny libovolné délky podle potřeby stavby.
Stěnový panel je možné zatížit vodorovným zatížením působícím v rovině stěny. Výška stěny musí být vždy stanovena na základě statického posouzení. Nosná stěna na dřevěných sloupcích 60×100 mm s jednou vrstvou desek RigiStabil vyhoví pro statické svislé zatížení 50 kN/m a je klasifikována pro požární odolnost REI 30 DP3 a REI 15 DP2.
Výsledky zkoušek dokládají dobré vlastnosti stěnových systémů RigiStabil z hlediska vzduchové neprůzvučnosti.
Zpracování a montáž desek RigiStabil jsou snadné a vycházejí z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek.
podle podkladů firmy Rigips