Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Nové konstrukční systémy Rigips s cementovou deskou Aquaroc™

Společnost Rigips přináší nové konstrukční systémy do mokrých interiérů a prostor trvale namáhaných vlhkem s cementovou deskou Aquaroc™. Cementová deska Aquaroc™ je vyvinuta pro použití na příčkách, předstěnách a podhledech pro konstrukce jak v oblasti rezidenční, tak i komerční výstavby.
Lehké systémy suché výstavby, ke kterým se konstrukce Aquaroc™ řadí, představují rychlou a ekonomicky výhodnou alternativu k tradičním zděným konstrukcím. Deska Aquaroc™ tedy představuje novinku, která pomůže řešit aplikace s nárokem na toleranci k vlhkosti při zachování všech výhod postupů suché výstavby.
 
 
Je to speciální, vysoce výkonná deska na bázi cementu s mimořádně dlouhou životností. Vyvinuta byla pro použití v mokrých interiérech a prostorách trvale namáhaných vlhkem, jako jsou např. bazény, wellness a fitness centra, prádelny, myčky aut, vývařovny apod. I v takto náročných, silně zátěžových podmínkách deska Aquaroc™ vykazuje vysokou objemovou stálost a je navíc dokonale odolná proti vzniku plísní, neboť neobsahuje žádné biologické komponenty. Materiál je nehořlavý, takže deska je vhodná i do prostor s nároky na požární odolnost. Své uplatnění najde deska i tam, kde vedle požadavku na odolnost proti vodě a vlhkosti je vyžadována vysoká pevnost a tvrdost povrchů, jako jsou například garáže.
Systémová deska má při svých vynikajících vlastnostech nižší hmotnost (jen 13,5 kg/m²) a je podstatně snáze zpracovatelná než většina jiných cementových či cementotřískových desek na trhu. Nízká hmotnost desek představuje významnou výhodu jak pro dopravu a staveništní manipulaci, tak i pro samotnou montáž konstrukcí přímo na stavbě. Desky se dodávají v tloušťce 12,5 mm, v šířce 1250 mm a v délkách 900, 2500, 3000 mm.
 
Lepení spár desek Aquaroc™ polyuretanovým lepidlem1 – Cementová deska Aquaroc™; 2 – Svislý Rigiprofil R-CW 75; 3 – Vodorovný Rigiprofil R-UW 75; 4 – Šroub HB 25; 5 – Spáry lepeny polyuretanovým lepidlem; 6 – Kotvení do obvodových konstrukcí; 7 – Napojovací těsnění
Na obr. vpravo je Příčka Aquaroc™ na kovové konstrukci Rigiprofil R-CW 75, opláštěná z každé strany 1x deskou Aquaroc tl. 12,5 mm – bez minerální izolace: Požární odolnost EI 30, neprůzvučnost Rw = 42 dB.
 
Ačkoli je deska díky své pevnosti ideálním podkladem pro keramické obklady, je možné konstrukce díky jejich hladkému povrchu opatřit pouze finální stěrkou Aquaroc Promix Finish bez penetrování a následně přemalovat, a to i v zátěžových podmínkách vlhkého prostředí.
Trvale mokré prostředí s vysokou vlhkostí představuje náročné podmínky k řešení jak stavebních konstrukcí a detailů pro projektanta či architekta, tak i k údržbě a používání pro konečného uživatele budovy. Problém často vzniká, když „první linie obrany“ – keramickými dlaždicemi obložený povrch – neposkytne spolehlivou izolaci proti vodě. V takovém případě je využití odolného inertního materiálu pro opláštění, jakým je deska Aquaroc™, nejen komerčně, ale i finančně výhodné.
Použití desek Aquaroc™ dává projektantům i stavitelům jistotu, jakou může poskytnout jen spolehlivý a garantovaný ucelený systém. Jistotu, že hotové konstrukce budou bez nutnosti dodatečných zásahů či oprav estetické, funkční a spolehlivé po celou dobu životnosti stavby.
podle podkladů společnosti Rigips