Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Přístavba mateřské školy z modulů Fagus

Obec Hvozdná (leží 12 km od Zlína, v roce 2010 získala titul „Vesnice Zlínského kraje 2010“) nedávno dokončila přístavbu a stavební úpravy základní a mateřské školy a použila na ně moduly slušovické firmy FAGUS se sádrovláknitými deskami FERMACELL.
Před deseti lety se ve Zlínském kraji nejdřív kvůli úbytku dětí ve věku tří až šesti let zrušilo deset procent mateřských škol, nyní je míst nedostatek, protože do „školkového“ věku dorostly děti ze silnějších ročníků 2006–2009. Přetlak dětí řešili v posledních letech také v obci Hvozdná. Když k poslednímu zápisu přišlo pětačtyřicet dětí a do malé obecní školky mohli přijmout pouze dvanáct, bylo nutné něco rychle udělat. Řešením byla rychlá (aby do školky mohly nastoupit děti už ve školním roce 2012/2013) a cenově dostupná (obec totiž na její stavbu nezískala evropskou dotaci, a tak se zastupitelé rozhodli pro úvěr 18 miliónů korun, který budou splácet patnáct let) přístavba z kontejnerových modulů.
Stávající dvoupodlažní budova ZŠ a MŠ v obci Hvozdná s plechovou střechou valbového typu je postavena tradiční technologií zděné stavby. Nově vybudovaná přístavba pro dvě třídy MŠ je obdélníkového půdorysu v rozměru 34×12,50 m, pohledově je řešena jako dvoupodlažní objekt se zastřešením plochou střechou s atikami. Koncepce vycházela z úmyslu výrazně odlišit přístavbu od stávajícího objektu. Vnější vzhled původní budovy zůstal až na malé výjimky zachován, došlo pouze k vnitřním stavebním úpravám dispozice.
Investorem byla obec Hvozdná, urbanistické a architektonické řešení nové přístavby a stavebních úprav v původní budově ZŠ a MŠ bylo řešeno v rámci studie vytvořené ing. Karlem Hoffmannem ze zlínské architektonické a projekční kanceláře Ars Projekt. Generálním dodavatelem byla společnost Pozimos, a. s., ze Zlína, moduly pro novou přístavbu dodával Fagus Slušovice. Dodavatelem sádrovláknitých desek FERMACELL byl MPL Trading ze Zlína.
Sádrovláknité desky FERMACELL 12,5 mm jsou součástí obvodových stěn i příček nové přístavby (v konstrukci EI 30) a díky jejich užití plní objekt i z požárního hlediska náročné požadavky, jaké jsou v současné době kladeny na novou výstavbu.
 
Konstrukce obvodové stěny:
1. tapeta papírová nebo keramický obklad,
2. sádrovláknité desky FERMACELL 12,5 mm,
3. kovový profil UW60 + CW60 / instalační stěna pro rozvody,
4. minerální vata 60 mm, WLG 035,
5. nosná deska,
6. parozábrana (PE fólie 0,2 mm, parotěsně slepená),
7. minerální vata 80 mm, WLG 040,
8. pozinkovaný profilovaný plech jako nosný materiál pro venkovní systém fasády,
9. zateplovací systém s polystyrenem 100 mm a akrylátovou vrchní omítkou.
 
Nová přístavba základní a mateřské školy ve HvozdnéNová přístavba základní a mateřské školy ve HvozdnéNová přístavba základní a mateřské školy ve Hvozdné
 
Po dokončení nové přístavby se školka přesunula z původního objektu do nové budovy a místo ní vznikla nová školní třída se samostatným WC pro chlapce a dívky. Do nové přístavby je převedena také ředitelna a sborovna, takže bylo možné o tyto prostory zvětšit kuchyni a jídelnu. Nově je k dispozici i místnost pro zájmové kroužky. Kapacita MŠ se přístavbou zvýšila na dvě třídy po 28 dětech, v základní škole jsou k dispozici čtyři třídy a velká třída školní družiny, použitelná i jako třída k výuce. Navýšila se také kapacita kuchyně a jídelny.
 
Modulární výstavba tak i v obci s cca 1000 obyvateli a více než 560letou historií potvrdila své výhody. Rychle a pohodlně navýšila kapacitu mateřské a základní školy a navíc nabídla dětem maximálně bezpečné, komfortní a k jejich zdraví ohleduplné prostory. Se současnou kapacitou 56 míst by měla nová školka ve Hvozdné zvládnout i současný velký zájem o místa.
podle podkladů společnosti Fermacell