Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Sádrokartonová deska TOPAS – novinka firmy Knauf

Sádrokartonová deska TOPAS splňuje náročné požadavky na vysokou únosnost stěn pro zavěšení různých předmětů, například kuchyňských linek. Současně je tato deska schopna plnit i funkci deskové statické výztuže u rámových konstrukcí (ocelové i dřevěné skeletové konstrukce). Tyto vylepšené vlastnosti byly docíleny zvýšenou hustotou jádra desky.
 
Deska TOPAS není tak tvrdá a odolná jako například Diamant, ale kromě uvedené pevnosti splňuje dostatečně i protipožární vlastnosti. Nová deska najde uplatnění v interiéru, především u konstrukcí příček a předsazených nebo šachtových stěn. V bytové výstavbě to může být například v koupelnách a kuchyních, kde je zapotřebí na stěnu příčky zavěsit zařizovací předměty, jako je nábytek apod.
Široké uplatnění najde mimo jiné i u dřevostaveb.
 
Maximální přípustná hmotnost zavěšené skříňky v kg
Šířka [mm]
Hloubka [mm]
100
200
300
400
500
600
Konzolové zatížení do 0,4 kN/m (40 kg/m) délky příčky; tloušťka desky TOPAS < 15 mm
400
31
28
25
22
19
16
600
46,5
42
37,5
33
28,5
24
800
62
56
50
44
38
32
1000
77,5
70
62,5
55
47,5
40
1200
93
84
75
66
57
48
Konzolové zatížení do 0,7 kN/m (70 kg/m) délky příčky; tloušťka desky TOPAS > 15 mm
400
43
40
37
34
31
28
600
64,5
60
55,5
51
46,5
42
800
86
80
74
68
62
56
1000
107,5
100
92,5
85
77,5
70
1200
129
120
111
102
93
84
 
Únosnosti jednotlivých hmoždiněk v deskách TOPAS u stěn
Maximální zatížitelnost hmoždinky v de
Tloušťka opláštění
Plastová hmoždinka, Ø 8 mm od. Ø 10 mm
Kovová hmoždinka, šroub M5 od. M6
Knauf Hartmut, šroub M5
 
mm
kg
kg
kg
12,5
30
35
40
15/18
35
40
45
2x 12,5
45
55
60
≥ 2x 15
50
60
65
 
Tato deska není vhodná tam, kde by hrozilo riziko poškození povrchu desky hrubým otěrem či vrypem, jako například ve školách, tělocvičnách nebo nemocnicích. Desky jsou určeny především do interiéru. V případě jejich použití pro obvodové stěny je třeba je po nanýtování penetrovat přípravkem Knauf Putzgrund a po jeho vyschnutí co nejdříve nalepit a připevnit pomocí hmoždinek zateplovací systém.
 
Postup montážePostup montážePostup montáže
 
Desky TOPAS se zpracovávají stejným způsobem jako běžné sádrokartonové desky. Díky zvýšené tuhosti a hustotě jádra lze desku bez problémů také sponkovat nebo hřebíkovat do dřevěných sloupků a latí. Spáry se tmelí hmotou Knauf Uniflott s použitím skelné nebo papírové výztužné pásky. Kvalitativní stupně tmelení i možné povrchové úpravy jsou shodné s běžnými sádrokartonovými deskami Knauf.
podle podkladů společnosti Knauf