Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Systémy Rigips pro dřevostavby

Sendvičové dřevostavby jsou ideálním konstrukčním systémem pro využití výhod a předností suché výstavby Rigips. Pro dřevostavby jsou zejména vhodné desky Rigidur a konstrukční desky RigiStabil. Jejich snadná zpracovatelnost, značná tuhost, povrchová tvrdost a schopnost přinést sestaveným panelům rámovou pevnost je přímo předurčuje pro opláštění dřevěných rámových konstrukcí.

Podstatou sendvičové dřevostavby je skeletová konstrukce z dřevěných trámků vyplněná tepelnou a akustickou izolací a opláštěná deskami RigiStabil nebo Rigidur. Řada konstrukčních sestav byla vyzkoušena z hlediska zvukové a tepelné izolace, zkouškami byla prokázána i vysoká účinnost desek Rigidur a RigiStabil při řešení požadavků na požární odolnost. Desky Rigips odpovídají nejen evropským normám ČSN EN 15283-2 a ČSN EN 520.

Sendvičové dřevostavby se vyrábějí v různých systémech a provedeních:

a) Kompletace z velkoplošných dílců
Z konstrukčních materiálů se ve výrobním závodě vyrobí stavební dílce. Ty se dovezou na místo stavby, pomocí jeřábu se umístí a hrubá stavba domu se během několika dnů dokončí. Technicky a konstrukčně je to nejnáročnější, ale zároveň nejrychlejší metoda.
Výhody velkoplošné kompletace:
● vysoká rychlost výstavby (hrubá stavba na připravené spodní stavbě bývá zpravidla hotova do tří dnů);
● rozestavěná stavba prakticky není vystavena povětrnostním vlivům (jedná se o několik hodin rozkryté stavby během montáže);
● vysoká přesnost stavby;
● vysoká stabilita a tuhost stavby (plošně velmi tuhá konstrukce stěn, přesné a pevné spojování jednotlivých dílců);
● velmi příznivé tepelné i akustické vlastnosti;
● konstrukční detaily jsou předem vyřešeny a nedochází ke komplikacím na stavbě.

b) Sendvičová konstrukce montovaná na stavbě
Konstrukční systém se příliš neliší od předchozí metody. Hlavním rozdílem je, že na stavbu se nepřivážejí hotové stavební dílce, ale konstrukce stěn a dalších prvků se montuje z jednotlivých materiálů až na staveništi.
Výhody konstrukce montované na stavbě:
● poměrně masivní konstrukce stavby s velkou pevnostní rezervou jednotlivých prvků (podle výrobce či projektanta – rozhoduje hustota a průřez sloupků);
● možnost montovat i v místech nepřístupných pro těžkou montážní techniku;
● menší nároky na materiální, technické a projekční vybavení dodavatelské firmy.

Příklad skladby obvodové stěny difuzně uzavřenéPříklad skladby obvodové stěny difuzně otevřenéPříklad skladby zdvojené mezidomovní stěny

Popis desky RigiStabil
Konstrukční deska RigiStabil je podle evropské normy ČSN EN 520 druhu DFRIEH2 (D = s kontrolovanou objemovou hmotností, F = se zvýšenou pevností jádra při vysokých teplotách, R = se zvýšenou pevností, I = tvrdost povrchu, E = obkladový materiál, H2 = se sníženou absorpcí vody). Je složena z povrchového kartonu přírodní, světle šedobéžové barvy a sádrového jádra, které je obohaceno o speciální skelné vlákno. Desky jsou standardně vyráběny s podélnou hranou typu PRO, potisk na hraně červený. Speciální desky pro výtaháře a suché podlahy pak s plnou, kartonem zabalenou hranou VK.

Bytový dům Letovice – unikátní vícepodlažní dřevostavbaŠkolka Ratíškovice – pro vytvoření zdravého prostředí byly využity desky RigiStabil s technologií Activ’AirRodinný dům v Králově Dvoře

Desky RigiStabil tloušťky 15 mm se dají použít i na nosné konstrukce dřevostaveb, a to na:
– obvodové nosné stěny difuzně uzavřené,
– obvodové nosné stěny difuzně otevřené,
– mezidomovní stěny – stěny mezi řadové domy a dvojdomy.

podle podkladů společnosti Rigips