Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Zvukotěsná dřevostavba – nesmysl nebo realita?

Moderní dřevostavba a bydlení v ní přináší kromě řady nesporných výhod také určité nevýhody. Jednou z nejčastějších výtek je akustická nedostatečnost dřevěného domu. Výborné vedení zvuku materiály na bázi dřeva, nedokonalé spoje a absence „těžké“ hmoty v dřevostavbách může v důsledku vést k problémům s hlukem pronikajícím jak z venkovního prostředí dovnitř, tak i z vnitřního prostředí ven. Je proto potřeba věnovat velkou pozornost kvalitní zvukové izolaci!
Požadavky na zvukové izolace jednoznačně definuje norma ČSN 73 0532 a výrobci dřevostaveb jsou tyto požadavky povinni plnit. Příkladem mohou být jednoduché trámové stropy, u kterých je dosažení požadovaných hodnot vzduchové a především kročejové neprůzvučnosti často velkým problémem. Ten mohou vyřešit zvukověizolační desky Wolf®, produkt německé firmy Wolf Bavaria, který přináší na český trh firma CIUR, a. s., tradiční výrobce a dodavatel foukaných izolací.
 
Zvukověizolační materiály Wolf®
Zvukověizolační desky Wolf® jsou konstruovány na bázi volné masy (hmoty) v několika vrstvách. Masu tvoří volně sypaný křemičitý písek, který je umístěn do papírové formy – desky. Objemová hmotnost deskových materiálů se pohybuje mezi 1200 a 1400 kg/m³.
Pro výrobu je použit karton z potravinářského průmyslu a křemičitý písek z filtrací. Jde o naprosto čistý, ekologický produkt, vhodný také do prostor užívaných alergiky nebo lidmi s dýchacími potížemi.
 
Zvuková vlna prochází jednotlivými vrstvami desky WOLF® a postupně slábne. Dochází tak k jejímu dokonalému utlumení. Při tloušťce pouhých 15 mm jde o nejtenčí zvukověizolační materiál s maximálním tlumicím účinkem.Rozměry desek jsou 1200x800x15 mm nebo 1250x625x15 mm
 
Použití
Desky Wolf® mají univerzální použití do vodorovných, svislých a šikmých konstrukcí. V roce 2011 byl vydán nový katalog Wolf® zabývající se akustickými problémy, kde najdete přes osmdesát systémových řešení včetně všech potřebných údajů pro projektanty a stavebníky.
 
Systémová řešení Wolf®
Systémové řešení Wolf® BHG 1_6 je efektivním řešením pro již zmiňovaný jednoduchý trámový strop. Desky Wolf® TRI jsou kladeny na měkkou dřevovláknitou desku ve dvou vrstvách na kříž. Výhodou tohoto systému je možnost pokládky libovolné podlahové krytiny, samozřejmě za předpokladu dodržení pracovních postupů. Nejjednodušší je pokládka plovoucí podlahy se zámkovým systémem. Lamely se kladou přímo na desky Wolf®. Nevkládáme další vrstvy, jako je např. mirelon. To by ve výsledku vedlo ke zhoršení izolačního účinku. Hodnoty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti u tohoto systému jsou výrazně lepší než hodnoty požadované normou. Další předností je vysoká hodnota plošného a bodového zatížení 4 kN, resp. 3 kN. Ve srovnání s jinými systémy je pokládka velmi rychlá, bez nutnosti použití speciálního nářadí.
 
Skladba podlahy se zvukovou izolací WOLF BGH_1_6Pokládka plovoucí podlahy na desky WOLF®
 
Při práci se zvukověizolačními materiály Wolf® vždy dbejte montážních pokynů. Aktuální verzi, jakož i další informace najdete na stránkách www.wolfdesky.cz. Výhradním dovozcem materiálů Wolf® pro ČR je firma CIUR, a. s., se sídlem v Brandýse nad Labem. Zde je možné veškeré materiály také zakoupit nebo objednat.
Michal Řehulka, CIUR, a. s.