Ekonomika, Průmysl a obchod

CEEC Research: Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015

Devět ředitelů z deseti očekává v roce 2015 růst stavební produkce, sektor posílí v průměru o 5,0 %. Zdrojem bude růst investic jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru. Rostoucí objem zakázek (4,6 %) očekávají i ředitelé projektových společností, což pomůže zajistit příliv nové práce pro stavební firmy i v dalším období. Sektor bude pokračovat v mírném růstu i v roce 2016 (o 4,2 %). Vyplývá to z nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2015 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se SGCP, divize Weber.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015„V absolutním vyjádření se jedná o zvýšení výkonu českého stavebnictví přibližně o 21 miliard korun oproti loňsku. Zástupci velkých firem očekávají růst mírně nižší (o 3,9 procenta). Naopak nejoptimističtější jsou zejména společnosti, které pracují v inženýrském stavitelství, a to zejména díky očekávaným velkým investicím do infrastruktury ze strany státu. Dle jejich slov by české stavebnictví mohlo vzrůst až o 5,7 procenta,“ uvádí Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Spolu s rostoucí poptávkou po stavebních pracích porostou také tržby stavebních firem. Ty by měly být o 5,1 % vyšší než v roce 2014. Zvýšení tržeb očekávají zejména velké firmy (růst o 6,0 procenta) a také firmy z oblasti inženýrského stavitelství (růst o 5,7 %). Střední/malé firmy a společnosti z oblasti pozemního stavitelství plánují o něco málo pomalejší růst svých tržeb (4,8 %, respektive 4,9 %). Hlavním tahounem růstového vývoje budou jak veřejné, tak privátní zakázky. Růst investic ze soukromého sektoru očekává 76 % ředitelů, veřejné investice stoupnou podle 68 % firem.

Zvýšení výkonu sektoru by měl pomoci i nárůst objemu nových projektů pro výstavbu. Dle predikcí ředitelů projektových společností vzroste objem jejich práce v letošním roce o 4,6 procenta, a o další 3,7 % v roce příštím. Z pohledu stavebního zaměření jsou vidět určité rozdíly. Projektové firmy z pozemního stavitelství predikují růst až o 5,0 procent (v roce 2016 o 3,0 procenta), společnosti z inženýrského stavitelství očekávají nárůst práce o 3,5 % v 2015, a pro příští rok o dalších 5,9 procenta.

Kvartální analýzu českého stavebnictví Q2/2015 je možné získat zdarma ZDE.

tisková zpráva, wd