Ekonomika

K oživení stavebnictví dotace pomůžou

Dotace z národních i evropských zdrojů mohou nastartovat české stavebnictví. Jsou efektivní a přínosné, pokud vedou ke stabilizaci tržního prostředí a umožní firmám realizovat dlouhodobé plány.

Jejich přínos spočívá i v tom, že motivují k inovacím a proměně chování všech zainteresovaných. Nejen na tom se shodli přednášející i diskutéři odborné konference Stavebnictví, dotace, inovace, která se konala v Senátu pod záštitou a s úvodním slovem jeho místopředsedy Přemysla Sobotky.


Hlavním tématem druhé odborné konference Stavebnictví, dotace, inovace pořádané v rámci česko-slovenské soutěže architektonicky a energeticky výjimečných staveb Building Efficiency Awards 2014 bylo především financování českého stavebnictví.

„Stavebnictví dnes chybí především stabilita trhu a jeho předvídatelnost – potřeba stanovit si dlouhodobé priority reflektující globální trendy vyspělých ekonomik a důvěryhodně nastavit legislativní a ekonomické podmínky pro jejich naplňování. Právě tomu mohou napomoci dotační programy, pokud dávají firmám dlouhodobý a stabilní rámec i jistotu při realizování jejich plánů,“ říká Tomáš Rosák, zástupce dodavatele stavebních materiálů a generálního partnera konference, společnosti Saint-Gobain.

„Nezdůrazňovaným přínosem programu Zelená úsporám pro oživení stavebnictví je to, že pomohl především domácím firmám – v oblasti podpory pro zateplování byly žadateli využity české výrobky v 78 % realizací. A to nemluvím o motivačním efektu, přínosech pro propagaci trendu energeticky úsporného stavění či snížení emisí skleníkových plynů,“ uvedl mimo jiné ve své přednášce náměstek pověřený vedením Státního fondu životního prostředí Jaroslav Hrubeš.

Přednášející hledali řešení krize českého stavebnictví a jeho slabé konkurenceschopnosti i ve zvýšení efektivity pracovních a komunikačních procesů. Petr Vaněk z odborné rady BIM argumentoval pro aplikaci building information modellingu v celém procesu přípravy a realizace stavebního projektu. Jan Halík, zástupce společnosti Copy General, která dodává online řešení pro elektronickou správu stavební dokumentace, seznámil účastníky konference s více než desetiletými skandinávskými zkušenostmi s planroom systémy.

Smyslem konference pro zástupce municipalit, projektanty, realizační firmy a investory bylo přinést informace o dotačních příležitostech v oblasti novostaveb, rekonstrukcí a revitalizací budov, podpory bytové politiky, infrastruktury i inovací ve stavebnictví. Nechyběly proto informace o dobíhajícím a novém programovacím období 2014-2020, o dotačních programech Nová zelená úsporám, Panel 2013+, Jessica, o Operačním programu Životní prostředí 1 a 2, podpoře úvěrů pro mladé v Programu 150 či grantových titulech Technologické agentury ČR.

Představu o tom, co je v podpoře stavebnictví a dotační politice aktuální a co se chystá, si uděláte ze stručného přehledu a z přednášek z konference, které jsou dostupné na webu soutěže architektonicky a energeticky výjimečných staveb Building Efficiency Awards 2014: http://www.beffa.eu/prednasky-z-konference-stavebnictvi-dotace-inovace/.

Vice nez 180 ucastniku konference 2

Co se v dotační politice chystá nebo již probíhá:

SFŽP:

Nová zelená úsporám 2013
– týká se pouze rodinných domů
– alokace 1,025 mld. Kč
– 20. prosince 2013 ukončen příjem žádostí, probíhá vyhodnocování projektů

Nová zelená úsporám
– rodinné domy (2014), budovy veřejného sektoru (spolu s dalšími OP), bytové domy (nejdříve od r. 2015); celkově až 27 mld. korun
– zahájení příjmu žádostí pro rodinné domy 1. 4. 2014 – alokace 1,9 mld. korun

Operační program Životní prostředí 1 (2007-13)
– alokace celkem 131 mld. Kč, zbývá dočerpat 15,5 mld.
– pro rok 2014 např. výzvy v prioritních osách 2 – alternativní doprava, a 3 – výměna zdrojů vytápění a zateplování veřejných budov

Operační program Životní prostředí 2 (2014-20)
– 6 prioritních os, pro oblast stavebnictví zejména PO 2 (zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech) a PO 5 (snížení energetické náročnosti u veřejných budov a veřejného osvětlení)
– celková alokace až 71 mld. Kč

SFRB:

Panel 2013+
– panelové domy – oprava poruch, snižování energetické náročnosti, modernizace společných prostor i bytových jader
– alokace pro letošek 600 mil. Kč

Program 150
– Úvěr 150 000 Kč pro mladé na opravy domů a bytů (např. připojení k vodovodním či kanalizačním sítím, modernizace interiéru, instalace solárních panelů…)
– celková alokace 300 mil. Kč

Jessica
– podpora rozvoje znevýhodněných městských zón
– rekonstrukce a modernizace bytových domů; podpora zajištění moderního sociálního bydlení (obce, neziskovky)
– alokace 609 mil. Kč do 31. 12. 2015

TAČR:
zejm. program Alfa – stávající (2011-19)
– hledání „chytrých řešení“ v oblasti progresivních technologií a materiálů, udržitelnosti dopravy a ochrany životního prostředí
– zejm. podprogram 3 – udržitelný rozvoj dopravy
– projekty na výzkum a vývoj dopravních staveb
– průběžné výzvy k podávání projektů

program Epsilon – nový (2015-25)
– podpora zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v průmyslu, energetice, životním prostředí a dopravě
– vyhlášení 1. veřejné soutěže v průběhu prvního pololetí 2014
– doba řešení projektů 2015-25

 

O konferenci
Konference Stavebnictví, dotace, inovace byla druhým odborným setkáním v rámci letošního ročníku česko-slovenské soutěže Building Efficiency Awards 2014. V říjnu proběhla konference věnovaná chytrému plánování měst s názvem Smart Cities. Na 20. března organizátoři chystají její pokračování v hlavním městě Slovenska Bratislavě.

Konferenci pořádalo o. s. Media Forum spolu se Senátem PČR pod záštitou jeho místopředsedy MUDr. Přemysla Sobotky. Generálním partnerem této konference i soutěže Building Efficiency Awards je skupina Saint-Gobain, zejména její divize Isover, Rigips a Weber. Partnerem konference byl poskytovatel řešení pro elektronickou správu stavební dokumentace i zadavatele stavebních zakázek společnost Copy General. Záštitu soutěži BEFFA, v jejímž rámci se konference konala, udělily Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Slovenská komora stavebných inžinierov. Mediálním partnerem jsou časopisy vydavatelství Jaga Media ASB, Realizace staveb a Home a časopis Stavitel. Partnerem konference byly také vydavatelství Tablet Media a časopis Smart Cities.

 

O soutěži Building Efficiency Awards
V soutěži BEFFA 2014 mohou soutěžit stavby či rekonstrukce z České a Slovenské republiky dokončené v období od 1. ledna 2012 do 31. května 2014. Pro studentské projekty podmínka jejich realizace neplatí. Přihlásit stavbu či projekt může jejich autor, investor či realizační firma nebo jejich vlastník či uživatel. Hodnocení projektů probíhá ve dvou kolech – regionálním a mezinárodním. Tři nejlepší stavby z každé kategorie v jednotlivých regionech ČR a SR postupují do česko-slovenského finále. Kategorie dřevostavba a multikomfortní dům jsou průřezové a budou soutěžit jen v česko-slovenském finále. Výsledky BEFFA 2014 vyhlásí porota v listopadu roku 2014.
Více na www.beffa.eu

Ondřej Klein