Ekonomika, Průmysl a obchod

Stavebnictví v červnu a ve 2. čtvrtletí 2018

Stavební produkce v červnu 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,2 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 8,9 %, bez očištění se zvýšila o 7,5 %.

Červen 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 6,7 % (příspěvek +4,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně zvýšila o 9,6 % (příspěvek +2,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v červnu 2018 meziročně snížil o 1,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 9,9 % a činila 37 471 Kč.

Stavební úřady v červnu 2018 vydaly 7089 stavebních povolení, meziročně o 1,9 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 32,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla o 13,9 %.

Počet zahájených bytů v červnu 2018 meziročně vzrostl o 0,6 % a dosáhl hodnoty 2632 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 7,9 %, v bytových domech byl počet zahájených bytů na úrovni června loňského roku.

Počet dokončených bytů v červnu 2018 meziročně klesl o 5,8 % a činil 2353 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 10,0 %, v bytových domech klesl počet dokončených bytů o 20,0 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v květnu 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 2,6 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,9 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 5,0 %. Údaje za červen 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 20. 8. 2018. 

Stavebnictví ve 2. čtvrtletí 2018
Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně v porovnání s 1. čtvrtletím 2018 vyšší o 3,8 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 8,1 %, bez očištění se zvýšila o 8,4 %. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku mělo 2. čtvrtletí 2018 o jeden pracovní den více. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 9,7 % (příspěvek +7,1 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 5,1 % (příspěvek +1,3 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2018 meziročně snížil o 1,5 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,5 % a činila 36 690 Kč.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2018 v tuzemsku uzavřely 17 152 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 1,9 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 25,9 % a činila 67,5 mld. Kč, na pozemním stavitelství 30,2 mld. Kč (růst o 27,1 %) a na inženýrském stavitelství 37,3 mld. Kč (růst o 25,0 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,9 mil. Kč a byla meziročně o 23,6 % vyšší.

Ke konci 2. čtvrtletí 2018 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 21,9 tisíc zakázek (růst o 7,2 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 167,6 mld. Kč (růst o 18,1 %).

Stavební úřady ve 2. čtvrtletí 2018 vydaly 21 664 stavebních povolení, meziročně o 1,2 % méně. Orientační hodnota těchto staveb činila 89,5 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla o 6,6 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 2. čtvrtletí 2018 činila 1981 tis. m², což v meziročním srovnání znamenalo růst o 30,3 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 5,7 %, nebytových budov vzrostla o 65,8 %.

Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2018 se meziročně zvýšil o 5,2 % a činil 8938 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 8,8 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 3,7 %.

Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostl o 14,7 % a činil 8006 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 26,2 %, v bytových domech klesl o 1,8 %.

zdroj ČSÚ