Ekonomika, Průmysl a obchod

Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2018

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně v porovnání se 3. čtvrtletím 2018 nižší o 2,0 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 4,2 %, bez očištění se zvýšila o 4,7 %. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku mělo 4. čtvrtletí 2018 o jeden pracovní den více. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 4,8 % (příspěvek +3,4 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 4,5 % (příspěvek +1,3 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 0,8 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 7,5 % a činila 40 670 Kč.
Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2018 v tuzemsku uzavřely 18 211 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 13,5 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 3,6 % a činila 60,7 mld. Kč, na pozemním stavitelství 28,4 mld. Kč (růst o 7,0 %) a na inženýrském stavitelství 32,3 mld. Kč (růst o 0,8 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 8,8 % nižší.
Stavební úřady ve 4. čtvrtletí 2018 vydaly 20 677 stavebních povolení, meziročně o 1,8 % méně. Orientační hodnota těchto staveb činila 99,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla o 6,5 %. Podlahová plocha nových budov povolených ve 4. čtvrtletí 2018 činila 1873 tis. m², což v meziročním srovnání znamenalo růst o 7,1 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 1,1 %, nebytových budov vzrostla o 14,5 %.
Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostl o 2,4 % a činil 8379 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 0,5%, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 1,9 %. Rostl počet bytů v nebytových budovách.
Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostl o 20,1 % a činil 10 564 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se zvýšil o 26,2 %, v bytových domech došlo k růstu o 13,3 %.

zdroj ČSÚ