Ekonomika

Vítězové energetických Oskarů

Byly předány tituly a ceny v celostátní soutěži ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT, STAVBA, INOVACE ROKU 2012. Časopis stavitel je mediálním partnerem soutěže.

V pořadí již 11. ročník soutěže se konal pod záštitou mj. předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, rektora ČVUT v Praze, resortních ministrů a dalších osobností. Vypisovateli soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR, organizátorem je společnost TOP EXPO CZ. Tituly oceněným předali zástupci vypisovatelů: Tomáš Jan Podivínský, ministr životního prostředí v demisi a Jiří Jirka, první náměstek ministra MPO. Ceny byly uděleny rovnocenné – bez určení pořadí.


TITULY 2012

V kategorii A – STAVBA

03 Skanska

SKANSKA a.s. : „Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená Zahrada“ za vynikající spojení energeticky úsporné architektury, moderních technologií a ekologických zdrojů potřebné tepelné energie.

04 Heluz

HELUZ, CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL v. o. s. : „Cihlový pasivní dům Heluz Truimf“,  za využití klasického stavebního materiálu a provedení – jednovrstvé zdivo – pro dosažení pasivních energetických parametrů stavby.

08 TZUS

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., pobočka České Budějovice: „Šumavský dvůr“, za aplikaci principů udržitelného stavění při výstavbě cenově dostupného rekreačního a bytového objektu s využitím mezinárodně uznávaného hodnocení dosažených standardů.

V kategorii B – PROJEKTY

01 CEZ

ČEZ Teplárenská a.s. : „Napojení centrálního zásobování teplem města Bílina na elektrárnu Ledvice“, za výrazné snížení emisí NOx ve městě Bílině náhradou plynových tepláren vysoce účinným a ekonomicky výhodným systémem CZT zásobovaným teplem z elektrárny.

06

EUFC CZ s.r.o. : „Komplexní úpravy energetického hospodářství CS CABOT, spol. s r.o.“, za komplexní řešení zefektivnění provozu energetického hospodářství instalací vysoce účinného spalovacího kotle za současného snížení spotřeby tepla zateplením budov.

21 ARS Zahradnictvi tif

ATELIER ARS s.r.o. : „Zahradnictví s využitím geotermální energie“, za architektonicky, konstrukčně a energeticky velmi zdařilé řešení s optimálním využitím místních ekologických podmínek.

V kategorii C – INOVACE

02 Tedom

TEDOM a.s.: „GHP jednotka pro efektivní výrobu chladu a tepla“, za inovativní řešení jednotky pro efektivní výrobu chladu a tepla s levnějším provozem využitím plynového spalovacího motoru a vysokou účinností využitím „odpadního“ tepla motoru a spalin.

07 Ekol

EKOL, spol. s r.o.: „Ekologizace zdroje centrálního zásobování teplem města Frýdek Místek“, za vlastní návrh, výrobu a instalaci kotle na spalování dřevní štěpky jako součásti bioelektrárny v systému CZT.

 

Univerzitní centrum energetiky efektivních budov ČVUT.: „Lehký obvodový plášť panelového typu na bázi dřeva“, a vývoj konstrukčních skladeb obalových a vnitřních konstrukcí na bázi obnovitelných a recyklovaných materiálů pro nově pořizované i rekonstruované energeticky efektivní budovy.

CENA MPO
Plzeňská Teplárenská a.s. + Plzeňská energetika a.s.: „Ostrovní provoz města Plzně“, za inovativní řešení energetické bezpečnosti města s optimalizovaným propojením zdrojů a systémů místních energetických společností v rámci systému SmartGrids

CENA MŽP
SKANSKA a.s. : „Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená Zahrada“, za vynikající spojení energeticky úsporné architektury, moderních technologií a ekologických zdrojů potřebné tepelné energie.

CENA POROTY
TEDOM a.s.: „GHP jednotka pro efektivní výrobu chladu a tepla“, za inovativní řešení jednotky pro efektivní výrobu chladu a tepla s levnějším provozem využitím plynového spalovacího motoru a vysokou účinností využitím „odpadního“ tepla motoru a spalin.

 

CENY PARTNERŮ

CENA ERSTE CORPORATE BANKING, a.s.
Univerzitní centrum energetiky efektivních budov ČVUT.: „Lehký obvodový plášť panelového typu na bázi dřeva“, za vývoj konstrukčních skladeb obalových a vnitřních konstrukcí na bázi obnovitelných a recyklovaných materiálů pro nově pořizované i rekonstruované energeticky efektivní budovy.

CENA ČEZ, a.s.
TEDOM a.s.: „GHP jednotka pro efektivní výrobu chladu a tepla“, za inovativní řešení jednotky pro efektivní výrobu chladu a tepla s levnějším provozem využitím plynového spalovacího motoru a vysokou účinností využitím „odpadního“ tepla motoru a spalin.

CENA STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
HELUZ, CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL v. o. s. : „Cihlový pasivní dům Heluz Truimf“, za využití klasického stavebního materiálu a provedení – jednovrstvé zdivo – pro dosažení pasivních energetických parametrů stavby.

CENA ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ (ČKAIT)
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., pobočka České Budějovice: „Šumavský dvůr“, za aplikaci principů udržitelného stavění při výstavbě cenově dostupného rekreačního a bytového objektu s využitím mezinárodně uznávaného hodnocení dosažených standardů.

CENA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
JRD s.r.o.: „Rezidence Trilobit“, za nízkoenergetické domy REZIDENCE TRILOBIT s vysoce kvalitní izolací, dřevěnými okny s izolačními trojskly. Domy jsou vytápěné tepelnými čerpadly země – voda v kombinaci s řízeným větráním a rekuperací tepla

 

CENA VEŘEJNOSTI

11 Rezab
Jan Řežáb: „Energeticky aktivní dům Plzeň – Bolevec“. Dřevostavba tvořená přírodními, obnovitelnými nebo recyklovatelnými materiály. Je dosaženo nízké energetické náročnosti při výrobě, dopravě stavebních materiálů, výstavbě, provozu, i případné demolici. Ucelený systém větrání, chlazení a přípravy TUV zajišťuje komfortní bydlení s minimální spotřebou energie a zátěží životního prostředí.

VÍTĚZOVÉ STUDENTSKÉ KATEGORIE

Vypisovatelem a generálním partnerem studentské kategorie soutěže je společnost ENVIROS. Tato kategorie je vyhlašována k podpoře studia technických směrů v ČR a požívá záštit pěti rektorů a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Letošní ročník byl dotován finančními cenami ve výši 170 000 Kč a byl obeslán rekordními 32 přihláškami.

Cenu rektora ČVUT v Praze a šek v hodnotě 10 000 Kč získal Martin Řehák z ČVUT Praha za projekt: „Lesní školka Zichovec u Kladna“
Cenu děkanky fakulty stavební ČVUT v Praze a šek v hodnotě 5000 Kč získal Ing. Martin Rajnoch z ČVUT Praha za projekt „Rekonstrukce a nástavby bytového domu“
Cenu děkana fakulty strojní ČVUT v Praze a šek v hodnotě 5000 Kč získal Bc. Marek Begeni z ČVUT Praha za projekt „Využití absorpčního chlazení pro klimatizaci budovy“
Cenu rektora VUT Brno a šek v hodnotě 10 000 Kč získali Bc. Eva Nováková a Bc. Filip Koch z VUT Brno za projekt „polyfunkční objekt M.F.E.“
Cenu rektora Vysoké školy báňské v Ostravě a šek v hodnotě 10 000 Kč získal Ing. Ondřej Bija (VŠB Ostrava) za projekt „Slaměný balík v nízkoenergetické a pasivní výstavbě“
Cenu rektora Technické Univerzity Liberec a šek v hodnotě 10 000 Kč získala Bc. Nikola Kopřivová, studující Vysokého učení technického v Brně za projekt „Územní studie přestavbového území – Brno Černé pole“
Cenu rektorky Západočeské univerzity Plzeň a šek v hodnotě 10 000 Kč získal Ing. Michal Křesina (ZČU Plzeň) za projekt „Návrh možností snížení energetické náročnosti panelového domu na nízkoenergetický až pasivní dům“

CENU ABB a šek v hodnotě 20 000 Kč získal Bc. Petr Květoň z ČVUT v Praze za projekt „Energy ellipse – rozvoj města Mannheim“. 

CENU ERSTE CORPORATE BANKING a šek v hodnotě 20 000 Kč získala Bc. Eva Proskeová z VŠB-TUO za projekt „Výukové centrum – včelí farma Pilný mlýn“.
CENU Saint-Gobain Construction Products CZ Divize Weber a šek v hodnotě 20 000 Kč získal Bc. Zbyněk Martínek za projekt „Nízkoenergetický dům podporovaný moderními technologiemi a elektronickými službami“.

CENY generálního partnera ENVIROS
Třetí místo a cenu v hodnotě 10 000 Kč za projekt „Možnosti snížení energetické náročnosti panelového domu na nízkoenergetický až pasivní dům“ získal Ing. Michal Křesina.
Druhé místo cenu v hodnotě 20 000 Kč získala studentka ČVUT v Praze Ing. Martina Vavřínová za projekt „Přestup tepla u lamelových výměníků“.
První místo v kategorii STUDENT a cenu v hodnotě 30 000 Kč získal Ing. Ondřej Bija, student VŠB za práci „Slaměný balík v nízkoenergetické a pasivní výstavbě“.