Ekonomika

Zateplovací práce pokračují netradičně i v lednu

Zateplování rodinných a bytových domů se zpravidla provádí s příchodem jara, pokračuje v létě a utichá na podzim. Během mrazivých měsíců v průběhu zimy se většinou plánuje a práce se odkládají.

Sdružení EPS ČR však během loňského prosince a první poloviny ledna v roce 2014 registruje ve srovnání s předchozím obdobím nárůst poptávky po pěnovém polystyrenu. Izolačním materiálu, který se z 90 % využívá právě na zateplení. Důvodem je zejména podpora ze strany státu v rámci programu Nová zelená úsporám a přetrvávající příznivé počasí.


Výsledky spotřeby pěnového polystyrenu za rok 2013 oznámí Sdružení EPS ČR v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. Dle odborných odhadů meziročně vzroste o 3,7 % na 58 500 tun. A to i přesto, že první polovinu roku provázely tahanice okolo dotačního programu Nová zelená úsporám. Po jeho vyhlášení poptávka po pěnovém polystyrenu výrazně stoupla.

„Obdobné programy mají význam zejména pro lokální ekonomiku. Přispívají k udržení pracovních příležitostí a zároveň se do revitalizace budov a domů dostanou vedle samotných dotací i soukromé úspory a úvěrové zdroje,“ upozorňuje Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR a doplňuje: „Tepelné mosty mají negativní vliv na celkové provozní náklady. Zateplování tak pomáhá výrazně eliminovat tepelné ztráty.“

Potenciál zateplování je stále velký
V České republice totiž zůstává přes 145 milionů m2 obvodových stěn nezateplených. Pokud by počasí ještě pár dnů vydrželo, což nasvědčuje aktuální předpověď, můžeme se v tomto roce dočkat i překonání rekordní spotřeby 62 000 tun z roku 2011.

Zateplení přináší řadu výhod:
– zvyšuje tepelnou ochranu budovy a tím snižuje spotřebu energie na vytápění,
– zlepšuje tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru,
– snižuje možnost vzniku plísní na vnitřním povrchu obvodových stěn,
– přispívá k ochraně proti vnějšímu hluku,
– má pozitivní vliv na zdraví lidí, omezuje respirační onemocnění,
– snižuje teplotní dilatace stavebních konstrukcí a zamezuje degradaci stavebních konstrukcí vlivem povětrnosti, a tím prodlužuje jejich životnost,
– díky velmi nízké spotřebě tepla umožňuje provozovat úspornější otopné systémy, tedy i alternativní zdroje energie,
– zlepšuje estetický vzhled budovy a zvyšuje její hodnotu,
– snižuje emise skleníkových plynů z budov a tím chrání životní prostředí,
– investice do zateplení je výhodná, její návratnost se díky rostoucím cenám energií stále zkracuje.