Fasádní pláště, Informace výrobců, Střechy

Čistě bílý hliník pro mateřskou školu

Hliníkový svitkový plech PREFALZ chrání střechy a fasády novostaveb v areálu mateřské školy v německém Niederwerrnu. Na všech třech budovách byl pro ozvláštnění realizován v několika rozvinutých šířkách, a to v jednotné barvě P.10 čistě bílá.

Studio hjp architekten, které mělo zakázku nové mateřské školy na starosti, si cení spolupráce se všemi schopnými realizačními firmami, které přicházejí s vlastním řešením, a to nad rámec běžných standardů. Současně oceňují odvahu pustit se do projektů, které jsou z hlediska konstrukčního řešení náročné. Přesně jako tomu bylo i v Niederwerrnu. Zde není ani jedna střešní rovina rovnoměrně skloněna a všechna napojení tak mají pokaždé různé úhly. Také bylo potřebné najít řešení se skrytými žlaby na okapní hraně, a to bez viditelných přesahů. Navíc je podle statického výpočtu krov vystaven nejen svislým, ale i enormním vodorovným silám, právě díky různým sklonům střešních rovin.

Proaktivní přístup jako klíč k úspěchu

Klempíř Andreas Wiedamann rád pracuje s tabletem a dotykovým perem. „Když jsem poprvé viděl projekt a plány mateřské školy v Niederwerrnu od architektů Jürgena Haucka a Herberta Osla, věděl jsem, že jde o mimořádně propracovaný projekt,“ upřesňuje Wiedamann. „Bez váhání jsem okamžitě nakreslil tři možné konstrukce budovy i několik detailů a vysvětlil jejich úskalí i zvláštnosti,“ dodává.

Mateřská škola, NiederwerrnMateřská škola, Niederwerrn

Aby mohl Wiedamann určit klíčové body projektu z řemeslného hlediska, zaměřil se nejprve na geometrii střechy, která se v rozích budovy sbíhá pod různými úhly sklonu. Tyto důležité detaily bylo nutné řešit v každém rohu budovy zvlášť. Kromě toho měly okapní hrany obsahovat skrytý žlab a současně zajistit odvětrávání hliníkové fasády i střechy. Protože společnost Wiedamann Bedachungen & Spenglerei obdržela zakázku i na celý střešní krov, mohla zde společně s architekty vyvinout řadu jedinečných řešení.

Tři střechy, tři šířky

Wiedamann a jeho lidé položili na fasádu a střechu tří objektů svitkový plech PREFALZ v čistě bílém odstínu a v kvalitě P.10. Byly použity celkem tři různé rozvinuté šířky, podle požadavků architektů – 25 cm, 33 cm a 50 cm. Díky různým šířkám drážkované krytiny se povedlo elegantně vyrovnat drobné nerovnosti na stavbě. Wiedamann navíc architektům navrhl použití úhlové stojaté drážky, která umožňuje přesnější provedení svislých průběžných linií než v případě dvojité stojaté drážky. Kromě několika míst, kde nebyla jiná technická možnost, směřují stojaté drážky na všech střechách a fasádách vždy stejným směrem. Dokonce se dbalo na to, aby se směr stojatých drážek neměnil ani u okenních otvorů.

Mateřská škola, NiederwerrnMateřská škola, Niederwerrn

Váš vlastní tým je skutečným kapitálem

Wiedamann vždy dbal na detaily a jistě by mohl pokračovat ve vysvětlování a podělit se o další podrobné znalosti. Sám školí mnoho ze svých více než 40 zaměstnanců a nadále vede a rozvíjí to, co začal společně se svým otcem před 45 lety. Dnes jsou v jeho firmě zaměstnáni tesaři, pokrývači, specialisté na břidlicové fasády a klempíři již v páté generaci. „Know-how mých pracovníků je skutečný kapitál,“ říká. Od roku 2017 přebírá v podniku stále více odpovědnosti jeho syn Julian, který je pokrývačem a stavebním inženýrem. Plánují plynulou generační výměnu, při níž se v důsledku toho neztratí žádné důležité řemeslné ani sociální kompetence.

Mateřská škola, NiederwerrnMateřská škola, Niederwerrn

O projektu:
Země: Německo
Objekt, místo: mateřská škola, Niederwerrn
Typ stavby: novostavba
Architekti: hjp architekten Realizace: Wiedamann Bedachungen & Spenglerei
Typ střechy: PREFALZ
Barva střechy: P.10 čistě bílá
Typ fasády: PREFALZ
Barva fasády: P.10 čistě bílá

podle podkladů společnosti PREFA Aluminiumprodukte
Foto: Croce & WIR