Fasádní pláště, Komerční prezentace

Provětrávaná fasáda panelového domu v Horažďovicích inspiruje okolí

Panelové domy často nevystupují ze svého původního šedého odstínu. Existují však výjimky, které dělají radost nejen obyvatelům domu, ale také jeho širokému okolí. Jsou to sami majitelé bytových jednotek v panelových domech, kteří jako jediní můžou změnu zajistit. Často stačí jedna zvídavá, činorodá osobnost v řadách členů společenství vlastníků bytů, aby se věci pohnuly kupředu. Jeden příklad je v podšumavských Horažďovicích.

Stav panelového domu v Horažďovicích před rekonstrukcíRealizace zateplení běžného panelového domu systémem provětrávané fasády Knauf Insulation Diagonal 2H zaujala obyvatele okolních domů, jejichž majitelé zvažují zateplení stejným způsobem. Klíčovou postavou byla v tomto případě paní Klečková, která se vždy starala o rozvoj svého domova na sídlišti v Horažďovicích. Když se společenství vlastníků rozhodlo pro zateplení domu, paní Klečková hledala nejlepší řešení pro jejich dům.

„Hodně cestuji a zdá se mi, že se zde často zbytečně držíme při zemi, když svět už je o kus dál. Pořád tu visí ve vzduchu nevyslovené pravidlo, že je třeba nevybočovat. Tak jsme trochu vybočili,“ směje se paní Klečková.

Začala shánět informace na internetu a systém, nikoli kontaktní, ale odvětrávané fasády, Diagonal 2H od Knaufu Insulation ji zaujal jednoduchostí řešení. Jako by přesně odpovídalo požadavkům, které vlastníci panelového domu s nestálými teplotami uvnitř a nerovnou fasádou na povrchu měli.

„Velmi vstřícný přístup lidí z realizační firmy i Knaufu přispěl k tomu, že jsme měli ke zvolenému řešení od začátku důvěru. Dostali jsme tolik informací, že nebylo těžké nadchnout také ostatní majitele,“ vysvětluje paní Klečková a dodává, že ale ne vše bylo takto idylické. „Především závist okolí nebo někoho, kdo si přál prosadit řešení vlastního dodavatele, nám začátek prací trochu zkomplikoval. Také jsme museli zajistit přemístění chráněných rorejsů, kteří hnízdili u střechy,“ upřesňuje.

Správnost rozhodnutí použít na panelový dům řešení provětrávané fasády potvrdili nejen odborníci, ale především první měsíce provozu. Lidé v nově zatepleném domě prožívali zpočátku paradoxní situace. „Zatímco dřív se v zimě hodně topilo a chlad se doslova dral přes stěnu dovnitř, dnes si lidé pochvalují, že musí naopak občas otevírat okna. Také jsme nebyli zvyklí, že by nám návštěvy bydlení pochválili. Vedle toho se dům uvnitř značně ztišil,“ doplňuje další výhody paní Klečková.

Proč se v Horažďovicích rozhodli správně
Zateplení panelového domu pomocí odvětrávané fasády dává smysl z mnoha ohledů. Od devadesátých let probíhají rekonstrukce panelových domů spojené zejména se zateplováním. Otázka uzavření fasády příliš těsným izolantem, se kterým nebylo v návrhu počítáno, nebo co se bude s izolantem dít, pokud vypukne požár, byla běžnými uživateli opomíjena.

„Otázkou dneška není, zda zateplit, ale jakým materiálem a jakým způsobem. S ohledem na požární bezpečnost staveb se zpřísnily normové požadavky na možnosti použití konkrétních typů izolací a s požadavkem komfortního bydlení se začíná řešit také téma hluku,“ vysvětluje Jan Juhás, odborník z Knauf Insulation.

Na zateplení štítové stěny šestipodlažního panelového domu se zvýšeným přízemím byla zvolena provětrávaná fasáda Diagonal 2H s pružnými izolačními deskami Mineral Plus od Knauf Insulation. Provětrávaná fasáda u této realizace umožnila srovnat nerovnosti a trhliny v původní fasádě bez nutnosti úpravy povrchu a využití mokrých procesů. Vložený izolant z minerální vlny je nehořlavý, prodyšný a tlumí hluk. K útlumu hluku z vnějšího prostředí přispívá také provětrávaná vzduchová dutina, která dále zajišťuje lepší bilanci vlhkosti ve stěně, to znamená rychlejší odvod případné vlhkosti. Tepelnětechnické posouzení konstrukce bylo provedeno pomocí bezplatného programu KI Real od Knauf Insulation.

Betonové panely byly poměrně zdravé. Místy docházelo k odlupování svrchní vrstvy. Dále byly zaznamenány trhající se rohy panelů a obnažené spoje ve spárách, kde k sobě doléhá výztuž.Detail degradovaného rohu paneluOcelová konstrukce provětrávané fasády Diagonal 2H je založená pod úrovní podlahy zvýšeného přízemí

Fasáda je opláštěna deskami Aquapanel Outdoor a opatřena omítkouPohled na štítovou stěnu po zateplení provětrávanou fasádou Diagonal 2H od Knauf InsulationProvětrávaná fasáda panelového domu v Horažďovicích inspiruje okolí

Díky vysoké pružnosti a přizpůsobivosti vyplňuje minerální vlna prostor beze zbytku a drží v konstrukci bez kotvení. Ve skladbě následuje difuzně otevřená větrotěsná fólie Homeseal LDS 0,04, přes kterou se kotvily ocelové profily Z. Ty plní funkci ztužení pásnice příhradové soustavy a zároveň vymezují prostor vzduchové mezery. Venkovní opláštění bylo realizováno pomocí cementové desky Knauf Aquapanel Outdoor, na kterou byla dále aplikována finální pohledová vrstva omítky.

Každý panelový dům spojuje mnoho pestrých příběhů. Ty za nově zateplenými zdmi v Horažďovicích jsou trochu lépe chráněny než dřív. Škoda jen, že se musela odstěhovat rodina rorýsů.

Paní Klečková, místopředsedkyně SVJ

Více informací najdete na www.knaufinsulation.cz.

podle podkladů společnosti Knauf Insulation