Fasádní pláště, Informace výrobců

Tmavý povrch od přírody – RHEINZINK-prePATINA schiefergrau

V letošním roce uvedla firma RHEINZINK na trh nový inovovaný produkt RHEINZINK-prePATINA schiefergrau s tmavým přírodním barevným tónem povrchu.
 
Základem pro vytvoření tmavého odstínu je především patentované složení slitiny, která obsahuje větší podíl legujícího prvku mědi 0,8–1,0 % (standardní podíl ve slitině pro materiál RHEINZINK-prePATINA blaugrau 0,1–0,18 %). Měď jako základní legující prvek přispívá svým podílem ve slitině k finálnímu barevnému tónu. Větší podíl mědi ve slitině zaručuje přírodní vznik tmavšího odstínu, který se na povrchu objeví po průchodu předzvětrávací linkou. Vzhledem k velmi složitému technologickému procesu není jednoduché slitinu vytvořit, a proto se v podání RHEINZINK-prePATINA schiefergrau jedná o zcela originální a jedinečný materiál, který zaručuje zákazníkovi tmavý odstín povrchu po celou dobu své životnosti.
Povrch se standardní formou patinace trvale obnovuje a díky jeho základnímu složení zůstává na povrchu stále tmavý odstín. Nejde o barvu, lak, dobarvování, ale přírodní formou vytvořený barevný tón.
Materiál splňuje základní normu ČSN EN 988. Hlavním odlišením všech výrobků RHEINZINK je dobrovolné dodržování kvalitativních standardů určených katalogem kvalitativních kritérií Quality ZINC vydávané německou zkušebnou TÜV RHEINLAND. Materiál RHEINZINK je vysoce ekologický a podporuje udržitelnost staveb.
 
 
Hlavní přednosti inovovaného materiálu
Tmavá a stálá barva – Tmavší odstín dává povrchu nový výraz a reaguje v tomto ohledu především na požadavky architektů. Černošedý odstín s drobným mramorováním vytvářejícím barevné nuance, zvyšuje atraktivitu nového designu.
Ochrana – Materiál má vysoký stupeň primární ochrany při zpracování. Ochrana povrchu zabezpečuje, aby se povrch nepoškodil vlivem zpracování, manipulace na stavbě, provozu na hotové střeše a aby bylo zabráněno biologickým faktorům v reakci s povrchem. Základní transportní ochranou je fólie na povrchu materiálu, která je standardem. Potlačí většinu vlivů z dopravy a manipulace na překládkách.
Samočisticí schopnost – Součástí primární ochrany povrchu je takzvaný „lotosový efekt“, který na povrchu stahuje vodu do větších kapek a tím je umožněn rychlejší odvod vody z povrchu materiálu včetně nečistot, které tam mohou spadnout z okolí nebo zůstanou po stavbě.
 
RHEINZINK-prePATINA schiefergrau si zachovává všechny přednosti titanzinku včetně té hlavní, kterou je jeho pájitelnost. Na rozdíl od materiálu RHEINZINK-prePATINA blaugrau je však nutno povrch v pájeném místě důkladně zbavit patiny, nejlépe drátěným kotoučem ve vrtačce nebo smirkovým papírem. Tento zdánlivě složitější proces přípravy nás odmění tím, že pájení proběhne pouze v místech, kde není patina. To se týká jak nanášení pájky, tak i případné reakce pájecích kapalin v okolí spoje. Samotný proces pájení zůstává stejný jako pro ostatní typy titanzinku RHEINZINK.
Materiál RHEINZINK-prePATINA schiefergrau na ovzduší standardně patinuje, takže je u něj zachována i schopnost samoléčby. To znamená, že veškerá drobná poškození vzniklá zpracováním se tzv. samovyléčí. Nedoporučují se žádné opravné barvy nebo jiné urychlovací procesy patinace.
Materiál RHEINZINK-prePATINA schiefergrau se rychle začlenil do obchodního sortimentu a obohatil nabídku materiálů RHEINZINK. Dodává se jako polotovarech v tabulích a svitcích i ve formě navazujícího systému odvodnění. RHEINZINK nabízí i hotové výrobky, především fasádní panely nebo velko- a maloformátové šablony.
RHEINZINK-prePATINA schiefergrau je materiál vysoké estetické hodnoty, která je podpořena dlouhou životností materiálu.
Martin Link, RHEINZINK ČR, s. r. o.