Informace výrobců, Zajímavá stavba

Akustický komfort na nejvyšší úrovni s cihlami HELUZ AKU 17,5 MK

Akustická cihla HELUZ 17,5 MK uvedená letos na trh potvrdila své kvality tím, že byla za vysoký zvukový útlum oceněna na stavebních veletrzích (Brno, Bratislava). Zdivo z těchto cihel má hodnotu vážené vzduchové neprůzvučnosti Rw = 53 dB, což je při tloušťce s oboustrannou omítkou 20,5 cm hodnota, kterou nenabízí žádný produkt jiného výrobce cihel v České republice.
Akustická cihla HELUZ 17,5 MKDalší možné použití cihel je např. pro dělicí stěny řadových domů, dvojdomů, ve formě dvojité stěny s vloženou minerální izolací, např. Knauf Insulation ADN nebo obdobné varianty izolantu z čedičových nebo skelných vláken s obdobným činitelem zvukové pohltivosti. Vážená vzduchová neprůzvučnost Rw sendvičové stěny z cihel HELUZ AKU 17,5 MK s vloženou minerální vlnou Knauf Insulation ADN tl. 50 mm byla změřena v akreditované laboratoři CSI Praha, a. s. Při celkové tloušťce stěny včetně omítek 430 mm byla hodnota Rw = 62,4 dB, po zaokrouhlení Rw = 62 dB. Jedná se o nejlepší poměr mezi tloušťkou konstrukce a dosaženou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti.
Jak ukázaly další testy sendvičové konstrukce, tak zdivo bez problémů vyhoví normovým požadavkům na stavbě, kde se musí uvažovat i s přenosem zvuku tzv. vedlejšími cestami (přilehlými konstrukcemi). Stavební neprůzvučnost otestovala společnost HELUZ ve vlastní laboratoři odpovídající svým charakterem podmínkám stavby. Zde se dosáhlo výsledku R‘w = 58 dB. Tato hodnota splňuje s jistotou normový požadavek pro řadové domy a dvojdomy R‘w = 57 dB.
Detail dvojité stěny s vloženou minerální izolací
 
Korekce na šíření zvuku vedlejšími cestami v laboratoři HELUZ odpovídá k = 4 dB, což je poměrně vysoká hodnota. Je nutno brát v potaz, že u řadových domů a dvojdomů je vnitřní dělicí stěna konstruována ze dvou oddělených zdí až k vnějšímu líci obvodových stěn. Laboratoř společnosti HELUZ má obvodové stěny bez přerušení, to se právě odráží ve vyšší korekci šíření zvuku vedlejšími cestami. Samotná hodnota k se v běžných zděných domech pohybuje v rozmezí 2–3 dB. Jednotlivé rozdíly v průběhu závislosti vzduchové neprůzvučnosti z akreditované laboratoře CSI Praha, a. s., jsou vidět na grafu.
Graf s porovnáním neprůzvučnosti stěny R v závislosti na kmitočtu
 
Cihly jsou vyráběny v pevnosti 20 MPa, což zaručuje vysokou pevnost zdiva. Vhodnost použití cihel HELUZ AKU 17,5 MK dle normy ČSN 73 0532 shrnuje tabulka. V případě vyšších požadavků na hodnotu Rw konstrukce lze v případě dvojité konstrukce použít větší tloušťku minerální vlny, např. 100 mm, poté se pro tuto konstrukci předpokládá hodnota Rw = 66 dB.
 
Tabulka: Vhodnost použití cihel HELUZ AKU 17,5 MK
Požadavky dle ČSN 73 0532
Jednovrstvá stěna HELUZ AKU 17,5 MK
Dvojitá stěna HELUZ AKU 17,5 MK + 50 mm izolace
Chráněný prostor
Hlučné prostory
lab. Rw
53
62
staveb. R‘w
51
60
BD a RD – nejméně jedna místnost
Všechny ostatní obyt. místnosti
42
X
X
Bytové domy – obytné místnosti bytu
Všechny místnosti druhých bytů
53
o
X
Společné prostory domu
52
o
X
Průjezdy, podjezdy
57
o
X
Místnosti s technickým zařízením
57
o
X
62
o
o
Provozovny s hlukem 85 dB
57
o
X
62
o
o
Terasové nebo řadové domy
Všechny místnosti v sousedním domě
57
o
X
Hotely
Všechny místnosti druhých jednotek
47
X
X
Společně užívané prostory
45
X
X
Restaurace do 22 hod.
57
o
X
Restaurace po 22 hod.
62
o
o
Nemocnice
lůžkové pokoje
47
X
X
Hlučné prostory
62
o
o
Školy
Učebny
47
X
X
Společné prostory domu
47
X
X
Hlučné prostory
52
o
X
Velmi hlučné prostory
57
o
X
Administrativní budovy
Kanceláře běžné
37
X
X
Kanceláře zvýšené nároky
45
X
X
Kanceláře důvěrné
50
X
X
Bližší informace pro posouzení konstrukcí jsou uvedeny v ČSN 73 0532.
 
Uplatnění cihel je pro administrativní budovy, řadové domy, hotely a ubytovací zařízení, nemocnice, školy a dále např. k obezdění výtahových šachet. Kromě samotných zkoušek jsou pro odbornou veřejnost připraveny doporučené stavební detaily, které byly vypracovány s ohledem na potlačení přenosu zvuku vedlejšími cestami. Tyto detaily je možné stáhnout na webových stránkách www.heluz.cz. Technický list k nahlédnutí zde.
podle podkladů společnosti Heluz cihlářský průmysl