Informace výrobců

Akustika interiéru je hlavním tématem na pořadu dne

Akustika se řadí mezi velice důležité aspekty bydlení. Proto se lidé při pořízení či renovaci zajímají nově i o použité materiály. Ty by měly mít nejen skvělé tepelněizolační vlastnosti, být nehořlavé a vyrobené z přírodních materiálů, ale také splnit jejich akustická přání. Společnost URSA, přední výrobce a dodavatel minerálních izolací, se tomuto tématu hodně věnuje a uvádí na trh novinku – akustickou minerální izolaci URSA TWF 1 FONO, která spolehlivě zajistí akustický komfort v kterékoli domácnosti.

Ochrana proti hluku patří mezi základní požadavky staveb. Je nutné ji však řešit včas a z komplexního hlediska celé stavby a výsledného přání majitele. U minerálních izolací sledujeme třídu zvukové pohltivosti – tedy míru, jak je izolace schopna pohlcovat dopadající zvuk. Minerální izolace vyrobené společností URSA se klasifikují nejvyšší třídou A, která zajišťuje maximální pohltivost zvuku.

„Při vzduchové neprůzvučnosti nám jde o zamezení šíření hluku vzduchem, mezi místnostmi v objektu nebo mezi venkovním prostorem a vnitřní místností. Naproti tomu kročejová neprůzvučnost znamená schopnost materiálu izolovat hluk způsobený chůzí, během, pádem tělesa, zkrátka hluk způsobený pohybem předmětů po finální podlaze, schodišti a podobně,“ vysvětluje Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA.

Na jaké parametry si dát pozor?

Mezi nejdůležitější měřítka při výběru izolace s dobrými akustickými vlastnostmi patří třída zvukové pohltivosti (A) a odporu proti proudění vzduchu (AFr). „Zvuková pohltivost udává poměr pohlceného akustického vlnění k dopadajícím zvukovým vlnám. Minerální izolace URSA jsou maximálně pohltivé, díky nejlepší třídě zvukové pohltivosti (A),“ popisuje architektka. Vysvětluje také, že odpor proti proudění vzduchu (AFr) vyjadřuje, jak materiál dokáže bránit proudění vzduchu. Hodnoty AFr větší a rovné 5 (AFr ≥ 5 kPa.s/m2) znamenají, že materiál dostatečně brání proudění vzduchu, aby fungoval jako tlumič. Všechny minerální izolace URSA jsou díky minimální AFr 5 a vyšší vhodné jako akustické izolace.

Zvuková pohltivost udává poměr pohlceného akustického vlnění k dopadajícím zvukovým vlnám

Klid a harmonie každé domácnosti

K izolaci proti nežádoucímu hluku ve stavbách, a to jak přicházejícímu zvenčí, tak i uvnitř staveb, slouží nejrůznější stavební prvky jako okna, dveře, podlahy, stropy a s tím spojené podhledy, zvukově izolační obklady, předstěny aj. Díky kvalitně provedené izolaci ve stěnách a příčkách dokážeme zamezit přenosu hluku vzduchem, tj. izolace významně zlepšuje vzduchovou neprůzvučnost konstrukce. V případě novostaveb plánujeme výstavbu příček již s dostatečnou šířkou minerální izolace, aby docházelo k co nejmenšímu přenosu zvuku.

Díky kvalitně provedené izolaci ve stěnách a příčkách dokážeme zamezit přenosu hluku vzduchem

Výhody realizace příčky s izolací URSA

• chráníte sebe a své blízké před hlukem,
• zvyšujete akustický komfort svého bydlení,
• šetříte místo, protože při nižších tloušťkách je možné dosáhnout lepších akustických parametrů než u zděných příček,
• máte nejlepší možnost ochrany tepla, kterou vám příčka s minerální izolací URSA přinese,
• minerální izolace dosahují nejvyšších tříd požární ochrany, jsou klasifikovány třídou A1 jako nehořlavé,
• jednoduše se aplikují do konstrukce,
• jde o suchý proces montáže bez většího znečištění,
• rychlá výstavba bez zbytečných technologických přestávek,
• výrazně snížíte vlastní hmotnost příčky oproti masivním zděným stěnám,
• špičkového řešení dosáhnete při dodržení všech zásad doporučení montáže,
• vzduchotěsné provedení zajistí ten správný akustický komfort.

Odhlučnit zvládnete i bytovou jednotku

Obyvatelé bytů a vícepatrových domů mohou mít pocit, že od zvuků sousedů uniknout nedokážou a izolovat stěny je strašně náročné. Přitom váš klid dokáže narušit i jen obyčejný každodenní provoz domácností nebo hlasitější ratolesti sousedů. Řešení však existuje v podobě akustické předstěny, ke které není potřeba shánět stavební povolení. „Akustická předstěna technicky přilne zevnitř k již vybudované stěně a začne fungovat jako dodatečná izolace. Navíc pomůže vašemu domovu zlepšit vzduchovou neprůzvučnost o prokazatelných 6 dB, přičemž tloušťka aplikované vrstvy je pouhých 4,25 cm,“ dodává Tereza Vojancová.

Minerální izolace URSA TWF 1 FONO

Splňte si svá akustická přání novinkou na trhu – akustickou minerální izolací URSA TWF 1 FONO

Společnost URSA v současné době uvádí na trh novinku – akustickou minerální izolaci URSA TWF 1 FONO, která nejen brání prostupu tepla a je nehořlavá, ale má především skvělé akustické vlastnosti, čímž dopřeje akustický komfort bydlení. „Hlavní předností akustické minerální izolace URSA TWF 1 FONO je hodnota odporu proti proudění vzduchu (AFr 5). Díky tomu se hodí jako akustický tlumič do příček. Vyrábí se ve větších, ale i v menších tloušťkách, a proto je možné ji použít také do instalačních předstěn, šikmých střech nebo dřevostaveb. Její využití je tak všestranné a zajistí kvalitní izolaci v každé stavbě,“ popisuje architektka.

Akustická izolace URSA TWF 1 FONO ochrání vás a vaše blízké před hlukem, zvýší akustický komfort vašeho bydlení a zároveň udrží ve vaší domácnosti teplo. Jednoduše se aplikuje do stávajících konstrukcí pomocí suché montáže a umožňuje rychlou výstavbu bez zbytečného znečištění. Cesta k dokonalému tichu přitom měří pouhých několik centimetrů.

Více informací naleznete na www.ursa.cz.

podle podkladů společnosti URSA