Informace výrobců, Inženýrské sítě

Bezhlučná domovní kanalizace RAUPIANO PLUS

Jedním z nejskloňovanějších témat poslední doby je snížení úrovně hluku v bytech i v rodinných domech. Výrobci stavebních materiálů se této problematice věnují delší dobu, neboť požadavky zákazníků jsou v tomto ohledu náročnější, než tomu bylo dříve. Současné moderní stavby jsou již dobře izolované vůči hlukům zvenku a tím, že nás venkovní hluk prakticky neruší, intenzivněji vnímáme naopak hluky šířící se uvnitř objetu. Zejména v bytových domech se hluk nejčastěji šíří mezi jednotlivými bytovými jednotkami, společnými prostorami, ale také technickými šachtami, kde jsou umístěny stoupačky a kanalizace.

Kdo jednou bydlel v paneláku nebo bytovém domě, ví své. Společnost REHAU má však spolehlivé řešení v podobě systému RAUPIANO PLUS.

Bezhlučná domovní kanalizace RAUPIANO PLUSBezhlučná domovní kanalizace RAUPIANO PLUSBezhlučná domovní kanalizace RAUPIANO PLUS

Proč RAUPIANO?
Hluk v kanalizaci se šíří jednak vzduchem a jednak hmotou. Z toho důvodu bylo nutné se při vývoji systému zaměřit na obě složky. Stojí za to ještě připomenout, že běžné potrubí z plastu (PVC nebo polypropylen) je na tom z hlediska šíření hluku velmi špatně. Naopak vynikajících výsledků RAUPIANA PLUS bylo dosaženo patentovanou třívrstvou trubní stěnou, které výrazně eliminovala šíření hluku vzduchem. Tato speciální stěna se skládá z vnitřní oděruvzdorné hladké vrstvy vyrobené z polypropylenu, na kterou navazuje střední izolační vrstva s minerálním plnivem, a nakonec je dána finální ochranná vrstva rovněž z polypropylenu, která je navíc odolná vůči nárazům. Potrubí je v šachtách uchyceno prostřednictvím speciální dvojité zvukověizolační objímky, která spolehlivě tlumí hluk přenášený do pevné konstrukce budovy.

RAUPIANO PLUS splňuje tak nejvyšší stupeň ochrany proti hluku, stupeň III dle směrnice VDI 4100Kombinací těchto dvou hlavních tributů bylo dosaženo snížení hluku pod hladinu 20 dB. Součástí systému jsou také optimalizované tvarovky, které umožní nejen optimální průtok, ale rovněž minimalizují hluk. Například kolena mají potrubní stěnu z důvodu eliminace hluku zesílenou.

Schopnosti systému RAUPIANO PLUS tlumit hluk potvrdila zkouška v rámci standardního pokusu dle normy EN 14366 v renomovaném Fraunhoferově institutu pro stavební techniku ve Stuttgartu. Jako měřítko byla na rozdíl od DIN 4109 (Hluková ochrana ve výškových budovách) použita současná a výrazně přísnější směrnice VDI 4100. RAUPIANO PLUS splňuje tak nejvyšší stupeň ochrany proti hluku, stupeň III dle směrnice VDI 4100. Pro srovnání oproti běžným trubkám z plastu je útlum hluku dvojnásobný (snížení z 29 dB na 17 dB), v subjektivním vnímání hluku člověkem dokonce více než osminásobný. Čím větší je průtočné množství, tím je rozdíl větší.

Bezhlučná domovní kanalizace RAUPIANO PLUSBezhlučná domovní kanalizace RAUPIANO PLUS

Sortiment pro každou situaci
Systém RAUPIANO PLUS je však navržen i s ohledem na hospodárnost, proto byly všechny komponenty konstruovány tak, aby umožnily snadnou, a hlavně rychlou instalaci. Mimochodem k tomu přispívá i relativně nízká hmotnost. Montáž může probíhat při teplotách do –10 °C. V nabídce je rozsáhlý sortiment od DIN 32-200. RAUPIANO Plus trubky a tvarovky jsou vhodné pro odvod odpadní vody uvnitř budov dle EN 12056 a DIN 1986-100. Potrubí odolává spolehlivě nejen chemicky agresivní vodě, ale i teplotám do +95 °C (krátkodobě). Spoje jsou těsné do vnitřního přetlaku 0,5 baru. Z důvodu požární bezpečnosti u vícepatrových budov je systém RAUPIANO PLUS doplněn o protipožární manžetu (v rozměrech DN 50 až DN 200), kterou lze flexibilně instalovat na stěnu, strop nebo ji lze zabetonovat do konstrukce stavby. V případě požáru (nad 160 °C) tato manžeta 18x zvětší svůj objem a tím uzavře prostup potrubí, čímže se zabrání šíření požáru do sousedních prostor.

podle podkladů společnosti REHAU