Informace výrobců, Střechy

Co nesmí chybět ve skladbě střešního pláště

Dříve než začnete s laťováním a samotnou pokládkou krytiny, je potřeba zvolit správnou skladbu střešního pláště. Je důležité si uvědomit, k čemu bude podkrovní prostor v budoucnu sloužit, a dle toho zvolit správné řešení.
Bude-li podkroví neobydlené, tedy nevytápěné a nezateplené, není třeba řešit složitou střešní skladbu, ale je dobré použít kvalitní difuzní fólie, které jsou kontaktní, plně paropropustné, tzn. umožňují prostup vodních par min. 1200 g/m2 za 24 h. Rozhodnete-li si v budoucnu takovýto střešní prostor změnit na obydlené podkroví, lze to díky takto zvolené fólii provést bez větších problémů. V případě, že podkroví bude obydlené, je použití takovéto difuzní fólie nezbytné a není dobré tuto část střešního pláště podceňovat.
Použití kvalitních difuzních fólií je často podceňováno. Na tuto vrstvu ve skladbě střechy je často nahlíženo jako na doplňkový materiál. Nicméně je třeba si uvědomit, že tato vrstva ve střeše plní několik funkcí a výrazně přispívá ke správné funkčnosti střešního pláště a zvyšuje jeho životnost. Nejdůležitější funkcí je samozřejmě tzv. pojistná hydroizolace – tedy sekundární vrstva, která dokáže odvést vodu. Další nezbytnou funkcí je větrotěsnost, kdy difuzní fólie chrání tepelnou izolaci proti vnikání větru a následným tepeleným ztrátám prouděním. Ochrana proti hmyzu a prachu jsou rovněž další funkce, které výrazně ovlivní životnost funkčnost střešního pláště. Pro montáž krytin Lindab doporučujeme používat difuzní fólie Tyvek® Solid. Unikátní jednovrstvá difuzní membrána DuPont™ Tyvek® Solid je větrotěsná, mechanicky odolná, přirozeně paropropustná, ale přitom vodě odolná. Svou spolehlivou ochrannou schopností a bezproblémovou instalací přináší uživateli klid a pohodu. Byla vyvinuta společností DuPont již před 40 lety a od té výrazně ovlivňuje způsob navrhování, projektování a stavění konstrukcí po celém světě.
 
Proč doporučujeme ke krytinám Lindab tuto fólii:
1. Je to jednovrstvá membrána s nadstandardní tloušťkou funkční vrstvy 220 µm.
2. Role mají nízkou hmotnost a snadno se s nimi manipuluje.
3. Teplotní odolnost má od –40 do 100 °C (většina jiných fólií jen do 80 °C).
4. Provozní životnost přesahuje 50 let.
5. Je to bezpečný a prověřený materiál po více než 40 let po celém světě.
 
Odvětraná střecha je základ
Ať už bude fólie ležet na bednění nebo přímo na tepelné izolaci, je vždy nutné dostatečně provětrat prostor mezi difuzní fólií a krytinou. V místě okapové hran je nutné difuzní fólie ukončit okapním plechem (viz detail okapničky), tak aby případný kondenzát nestékal např. do podhledu nebo bednění. Návrh způsobu větrání šikmých střech je individuální záležitostí každého projektu. Dostatečné větrání se uskutečňuje pomocí vzduchové mezery mezi krytinou a difuzní fólií, která je vytvořena kontralatí o minimálním průřezu 40×60 mm. Takto vzniklé nasávací otvory opatříme v místě okapové hrany ochrannou větrací mřížkou a ochranným větracím pásem, který zabrání vniknutí ptactva, hmyzu, listí atd. do podstřešního prostoru.
 
„Cílem větrání je odvádění vlhkosti z podstřešního prostoru a zamezení kondenzace vodní páry ve střešním plášti, vyrovnání teploty ve střešním plášti, to je důležité z hlediska rovnoměrného tání sněhu a odstranění problému vzniku ledových bariér u okapové hrany, a naopak odvádění nahromaděného tepla v střešním plášti vlivem slunečního záření,“ říká Marek Dítě, produktový manažer společnosti Lindab.
Přiváděcí větrací otvory u okapové hrany se navrhují o ploše nejméně 200 cm2/bm okapu. Plocha odváděcích větracích otvorů se oproti přiváděcím zvětšuje z pravidla nejméně o 10 %. Vždy je nutné počítat se snížením kapacity větracích otvorů při osazení ochranného větracího pásu, a to až o polovinu.
Platí pravidlo, že čím větší bude vzdálenost mezi okapovou hranou a hřebenem, tím větší by měla být větrací mezera mezi krytinou a difuzní fólií, která je vytvořena kontralatí. Velikost větrací mezery je závislá také na sklonu střechy. Z tohoto důvodu je vhodné u střech, které mají délku krokví větší než 10 m, zvětšit výšku větrací mezery např. osazením kontralatě s vyšším průřezem.
Bližší informace naleznete v montážním návodu na lehké střešní krytiny Lindab a v ČSN 73 1901.
 
Správně odvětraný hřeben
Nezbytnou součástí větrané střechy je správně odvětraný hřeben. Právě přes něj dochází k odvodu vlhkosti z podstřešních prostor. K tomuto jevu dochází za ideálních podmínek díky rozdílnému tlaku v oblasti okapové hrany a hřebene a tak vzniká přirozené větrání (komínový efekt). V případech, kdy je sklon střechy menší než 20 ° nebo délka od hřebene k okapu je větší než 10 m, je dobré střechu přivětrat zvětšením větrací mezery (osazení vyšší kontralatě), případně pomocí větrací tašky LV200/160. Větrání hřebene je možno provést několika způsoby, vždy však musíme větrací otvory opatřit ochranou proti vniknutí ptactva, drobných hlodavců či nečistot. Zde Lindab nabízí tři možnosti provedení větraného hřebene:
1. Při použití kulatého hřebenáče NTP lze použít větrací pás hřebene VPH (nutno použít hřebenovou lať) nebo VPH Roll. VPH Roll lze montovat bez použití hřebenové latě, tím se stává montáž rychlejší a snazší.
2. V případě osazení hřebene rovným hřebenáčem NP je třeba použít větrací pás VPH Roll.
3. Hřeben lze také odvětrat pomocí atypicky tvarovaného hřebenáče, kde jako ochranný prvek poslouží perforovaný plech a těsnění LPTPO. Tento způsob odvětrání je zvláště vhodný ve vyšších sněhových oblastech
nebo v místech s vyšším náporem větru. Pro odvětrání nároží používejte větrací pás VPH Roll. 
podle podkladů společnosti Lindab