Informace výrobců, Konference, semináře

e-ZAPA TECH 2023

Nový ročník seminářů ZAPA TECH se uskuteční 26. dubna 2023 opět v online prostředí formou webináře.

e-ZAPA TECH bude probíhat na platformě ZOOM. Odkaz a heslo k připojení Vám zašleme na e-mail zadaný při registraci v dostatečném předstihu.

Webinář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Podmínkou pro přidělení 1 bodu je zadání čísla akreditace a následné aktivní připojení k webináři pod stejným jménem, které zadáte při registraci. Odborným garantem webináře je Ing. Viktor Slezák.

V rámci registračního formuláře nám můžete k daným tématům zaslat otázky, které se v průběhu webináře budeme snažit zodpovědět. Tři vylosovaní tazatelé obdrží věcné ceny.

Program webináře a registrační formulář najdete na stránkách: www.zapa.cz/cs/e-zapa-tech-2023.

e-ZAPA TECH 2023

podle podkladů pořadatele