Informace výrobců, Materiály

Fóliové systémy DELTA proti energetickému kolapsu

Způsob provedení zateplené šikmé střechy dokáže zásadně ovlivnit nejen komfort bydlení v podkroví, ale i množství finančních prostředků, které bude odtékat ve prospěch dodavatelů energií. Totéž platí pro střechy s tepelně izolovaným stropem a studenou půdou. 

Situace na trhu s energiemi, potřebnými nejen k vytápění budov, není právě dobrá. Stejně tak i ceny materiálů a práce pro jejich zapracování do stavby přesáhly zaběhlé standardy. Co se dříve zdálo drahé, dnes odpovídá položkám, které najdeme ve spodních řádcích nových, stále se vzhůru šplhajících ceníků. Kdo v minulosti investoval do kvality, ten zkrátka vydělal dvakrát. Protože jak kvalitní materiál, tak i správný postup zpracování jsou pro spolehlivou funkčnost a tím i nejvyšší možné energetické úspory zásadní.

Ze současné situace by se měli poučit především stavebníci, které realizace vlastního bydlení teprve čeká. Měli by pečlivě zvážit, kde chtějí šetřit a nic neponechat náhodě. Drahé je totiž pouze to, co nefunguje. Když se jedná o zateplení domu, platí to dvojnásobně.

Technicky precizní zpracování ve všech návazných detailech. Pás DELTA-FASSADE je stabilizován proti vysokým teplotám i UV záření.Těsnost v místech prostupů je běžným standardem odpovědného zhotovitele

Důležitý je nejen správný konstrukční návrh ve všech návaznostech, ale i precizní zhotovení s použitím technicky vyspělých materiálů. Aby do střechy zabudovaný tepelný izolant spolehlivě izoloval, je zapotřebí se postarat o jeho ochranu. Tedy mu vytvořit podmínky, aby mohl v prostředí střechy či stropu co nejúčinněji fungovat. K tomuto účelu jsou určeny fóliové systémy DELTA. Technická úroveň fólií DELTA v souladu s technikou zpracování jsou zásadními kroky vedoucími ke skutečným úsporám. Protože teprve když investici v podobě tepelného izolantu spolehlivě ochráním fóliovými systémy, dokážu jeho tepelnětechnický potenciál využít na maximum.

Fóliové systémy DELTA tak – samozřejmě pokud jsou správně navrženy a zhotovitelsky zpracovány – vytváří ideální prostředí pro maximální tepelněizolační funkčnost do konstrukcí zabudovaných tepelněizolačních vrstev. Z vnějšího prostředí brání pronikání vody v jakémkoliv skupenství. Ze strany vnitřní zase chrání tepelné izolanty před nebezpečným stavebněfyzikálním jevem, kterým je „konvekce vodní páry“, kdy ohřátý vzduch vnitřního prostředí obsahující vodní páru prostupuje napříč zateplenou konstrukcí střechy či stropu a postupně se z vodní páry mění na vodu, právě „někde“ uvnitř tepelného izolantu. Řešení následků tohoto stavu je pak nejen velmi komplikované, ale často i velmi drahé…

Falcovaná hliníková krytina s teplotně stabilizovaným podkladním pásem DELTA-THERM, který aktivně brání vnikání kondenzátu z krytiny do bedněníIntegrované lepení v okraji pásu DELTA-THERM zajištuje těsné napojení na okapnici

Společnost DÖRKEN prostřednictvím fóliových systémů DELTA nabízí všem těm, kteří to s ochranou svých investic do budoucna myslí vážně, nejen praxí ověřenou technickou úroveň vlastních materiálů, ale i potřebné, ověřené pracovní postupy pro jejich zapracovávání do konstrukcí, bez kterých se rozhodně neobejdeme.

Lepší je investovat do tepelnětechnické úrovně zateplení svého domu než se stát významným sponzorem energetických vydřiduchů!

Karel Bulín, technik společnosti DÖRKEN