Informace výrobců

HELUZ IZOS dostal čestné uznání za technologii digitálního potisku skel

Společnost HELUZ IZOS, největší specializovaný výrobce izolačních skel u nás, dostala za technologii Digitální potisk velkoformátových skel s vysokým rozlišením čestné uznání od odborné poroty veletrhu For Arch.

„Barvy potisku jsou vtavené do skla a jsou tedy stálé v exteriéru i interiéru. Ve vnitřním prostředí se potištěná skla uplatňují zejména jako designový prvek, např. pro oživení prostoru ve školách, školkách nebo nemocnicích a v kancelářských prostorech. Jedná se o jedno z nejčistších a na údržbu nejméně náročných řešení např. pro prostor mezi pracovní deskou a skříňkami kuchyňských linek (díky absenci spár). V exteriéru se digitálně potištěná skla používají např. pro výkladní skříně, štíty prodejen apod. Potisknut lze i bezpečnostní a akustická skla, takže záleží jen na fantazii architekta nebo investora, motivy jsou neomezené,“ představuje oceněný výrobek Petr Stejskal, obchodní ředitel společnosti HELUZ IZOS.

Potištěná skla jsou barevně stálá a vykazují vlastnosti bezpečnostních skel ESG nebo TVG. Barvy jsou bezolovnaté, neobsahují cadmium a odpovídají příslušným normám. Výška tiskové vrstvy je nepatrná a umožňuje vysoký prostup světla potištěnou plochou (v závislosti na barvě).

Výrobce izolačních skel je zatím poslední akvizicí skupiny HELUZ GROUP, do které patří i společnost HELUZ cihlářský průmysl, jeden z největších výrobců zdicích systémů na našem trhu. Společnost HELUZ IZOS se na stánku HELUZ GROUP na veletrhu For Arch představila poprvé. Cílem expozice bylo ukázat jak širokou nabídku zasklení, tak význam správně zvolených skel pro energetickou bilanci celé budovy.

HELUZ IZOS dostal na veletrhu For Arch čestné uznání za technologii digitálního potisku skel

podle podkladů společnosti HELUZ