Informace výrobců, Zděné konstrukce

HELUZ navýšil trojnásobně výrobu cihelných bloků FAMILY

Pro velký zájem o broušené cihelné bloky HELUZ FAMILY, určené k výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů, ztrojnásobila společnost HELUZ cihlářský průmysl ve druhém pololetí loňského roku jejich výrobu. V roce 2011 očekává HELUZ další nárůst poptávky a již tomu přizpůsobuje výrobní kapacity.
Velký zájem o cihelné bloky HELUZ FAMILY potvrdili i návštěvníci na pražském veletrhu FOR ARCH, kde společnost HELUZ demonstrovala rozdíly mezi broušenými cihlami HELUZ PLUS, HELUZ THERMO STI a HELUZ FAMILY pro obvodové zdivo šířky 440 mm.
Broušené cihelné bloky s označením FAMILY uvedla společnost HELUZ na trh v polovině roku 2009. Jejich předchůdcem jsou cihelné bloky s označením STI a THERMO STI, které přišly na trh v roce 2003 a které bez zateplení splňují požadavky na obvodovou konstrukci energeticky úsporných a nízkoenergetických domů. Od prvních cihel spojovaných na pero a drážku, dříve označených P+D (nyní PLUS), které společnost HELUZ vyrábí od roku 1995, se bloky STI odlišují nižší objemovou hmotností a větším počtem řad otvorů. Díky dalšímu vylehčení cihelného střepu, novému tvaru per a drážek a zvýšení počtu řad otvorů (cihelný blok FAMILY šířky 440 mm má již 41 řad) se podařilo u cihel HELUZ FAMILY dosáhnout zvýšení tepelněizolačních parametrů o více než 20 % v porovnání s cihlami STI.
Sortiment cihel FAMILY v současné době zahrnuje bloky o šířce 50, 44 a 38 cm.
Broušené cihly FAMILY splňují požadavky pro nízkoenergetické stavění již při šířce 380 mm. Zdivo z těchto bloků s venkovní tepelněizolační omítkou dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,21 W/m2.K. Jednovrstvé obvodové zdivo z cihel HELUZ FAMILY šířky 440 mm dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,17 W/m2.K. Zdivo z bloků FAMILY šířky 500 mm má pak stejné tepelněizolační vlastnosti jako 4,5 m tlustá zeď z klasických plných cihel nebo 25 cm polystyrenu. Součinitel prostupu tepla zdiva s venkovní tepelněizolační omítkou je 0,15 W/m2.K a splňuje požadavky i pro pasivní domy.
 
Technické parametry cihel HELUZ
Parametr
HELUZ FAMILY 50 broušená
HELUZ FAMILY 44 broušená
Rozměry
247×500×249 mm
247×440×249 mm
Objemová hmotnost
640 kg/m3
640 kg/m3
Hmotnost průměrná inf.
19,6 kg
17,0 kg
Pevnost v tlaku
8 MPa
8 MPa
Počet řad otvorů
47
41
Podíl vylehčení otvory inf.
57 %
57 %
Tepelná vodivost
λu = 0,085 W/m.K
λu = 0,085 W/m.K
Součinitel prostupu tepla U*
0,15 W/m2.K
0,17 W/m2.K
Tepelný odpor R*
6,46 m2.K/W
5,56 m2.K/W
* hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou o tl. 30 mm (λ ≤ 0,10 W/m.K)
 
Parametr
HELUZ THERMO STI 44 broušená
HELUZ PLUS 44 broušená
Rozměry
247×440×249 mm
247×440×249 mm
Objemová hmotnost
580 kg/m3
600 kg/m3
Hmotnost průměrná inf.
15,7 kg
16,2 kg
Pevnost v tlaku
8 MPa
10 MPa
Počet řad otvorů
33
29
Podíl vylehčení otvory inf.
60 %
60 %
Tepelná vodivost
λu = 0,105 W/m.K
λu = 0,130 W/m.K
Součinitel prostupu tepla U*
0,21 W/m2.K
0,26 W/m2.K
Tepelný odpor R*
4,59 m2.K/W
3,67 m2.K/W
* hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou o tl. 30 mm (λ ≤ 0,15 W/m.K)
 
 HELUZ FAMILY 50Broušené cihly HELUZ