Informace výrobců, Střechy

Masivní střecha z Ytongu: Ochrana proti letnímu přehřívání bez klimatizace

Letní horka dovedou pobyt v podkroví pořádně znepříjemnit. Klimatizace zase znamená další náklady a nevyužijete ji celoročně. Jaké možnosti nabízí současné stavební materiály?

Jako optimální řešení se nabízí masivní střecha. Navíc nové, přísnější požadavky na snížení energetické náročnosti, které přinesl rok 2020, stanovují v energetických průkazech budov také teplo potřebné k chlazení objektu. Těžká masivní střecha zabraňuje únikům tepla a zároveň chrání podkroví proti přehřívání. U střech je důležitým parametrem tzv. fázový posun. To je čas, za který se střešní konstrukce prohřeje. Čím je konstrukce lehčí, tím rychleji a naopak. U dřevěných krovů to bývá cca 4 hodiny. Znamená to, že v letní sezoně se dřevěný krov rychle prohřeje a v podvečer je v podkroví nepříjemné horko, což je vzhledem k tomu, že se sem často umisťuje klidová zóna s ložnicemi, problém. U střechy Ytong Komfort je fázový posun 13 hodin. Čili teplo, které působí na střechu, nestihne proniknout do obytného prostoru. Další výhodou, související s hmotností střechy, je ochrana proti hluku. Těžké konstrukce utlumí větší hluk než ty lehké. Přidanou hodnotou je nehořlavost konstrukce.

Masivní střecha z Ytongu – Ochrana proti letnímu přehřívání bez klimatizaceMasivní střecha z Ytongu – Ochrana proti letnímu přehřívání bez klimatizaceMasivní střecha z Ytongu – Ochrana proti letnímu přehřívání bez klimatizaceMasivní střecha z Ytongu – Ochrana proti letnímu přehřívání bez klimatizace

Odolá vnějším vlivům a ekonomicky stavbu neprodraží

Střecha je ze všech konstrukcí budovy nejvíce zatížena vnějšími vlivy. Odolává výkyvům teplot kolem 80 °C, poryvům větru až do cca 50 m/s, hluku, který může dosahovat hladiny kolem 70 dB. Chrání před hmyzem, nejrůznějšími druhy záření, před prachem. Její kvalita zásadním způsobem ovlivňuje stav vnitřního prostředí budovy. Všechny tyto požadavky masivní střecha splňuje. Nemusíte se ale obávat zvýšených nákladů na stavbu: přičteme-li k ceně běžné střechy cenu klimatizace, dostaneme se na srovnatelné pořizovací náklady. Provoz je pak nesrovnatelně výhodnější, protože chlazení prostor v letních měsících podstatně zvedne účty za energie. Střecha z Ytongu má však i další zajímavá plus. Díky alkalickému složení je u ní nulové riziko napadení plísněmi a škůdci. 

Masivní střecha z Ytongu – Ochrana proti letnímu přehřívání bez klimatizaceMasivní střecha z Ytongu – Ochrana proti letnímu přehřívání bez klimatizaceMasivní střecha z Ytongu – Ochrana proti letnímu přehřívání bez klimatizace

Jednoduchá montáž je ověřena i u stavebníků svépomocí

Střecha Ytong Komfort se velice dobře uplatňuje zejména u střešních konstrukcí plochých střech a u konstrukcí střech pultových se sklony do 10°.Úspěšně se uplatňuje také u střech sedlových se sklony až do 45°, vybavených dokonce vikýři, a také u střech půdorysu tvaru „L“. Střecha se montuje bez nadbetonávky, oceníte také snadné krácení střešních vložek ruční nebo pásovou pilou či jednoduché vytvoření polí o nestandardní šíři, například v místě komínu. Stejně tak je možné vložky řezat podélně a tím snížit plochy „dobetonávek“ částí střechy, které nemají rozměry pro uložení celých stropních vložek (např. podél ztužujících věnců). Díky vlastnostem Ytongu nevede ani jedno z těchto opatření ke statickému oslabení. Konstrukce Ytong Komfort se prosadila i u staveb svépomocí, protože na rozdíl od střech dřevěných nevyžaduje spoluúčast tesařů. Jednoduchou sedlovou střechu o ploše 100 m2 smontuje dvojice zručných pracovníků během tří dnů.

Další nezanedbatelnou úsporou ve srovnání s „klasickým“ krovem představuje fakt, že střecha Ytong Komfort je difuzně otevřená a nevyžaduje proto parozábranu. Tato citlivá součást konstrukcí střech je jednak časově relativně náročná, k tomu ještě vyžaduje na našich stavbách bohužel zřídka přítomnou preciznost provedení. Střecha se také vyznačuje vysokou vzduchotěsností. Proto je ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy, u nichž odborníci z Ytongu doporučují řešení formou jednovrstvého zdění bez zateplení. Právě s ním je masivní střecha ideálně kompatibilní. Výsledkem je rychlá a jednoduchá výstavba homogenního jádra domu, který je základem kvalitního a zdravého bydlení.

Masivní střecha z Ytongu – Ochrana proti letnímu přehřívání bez klimatizaceMasivní střecha z Ytongu – Ochrana proti letnímu přehřívání bez klimatizaceMasivní střecha z Ytongu – Ochrana proti letnímu přehřívání bez klimatizace

Masivní střecha Ytong pohledem majitele, technika a projektanta

Rodinný dům nedaleko Prahy je celý postaven ze systému Ytong formou jednovrstvého zdění bez zateplování. Uplatila se zde „vlajková loď“ výrobce, tvárnice Ytong Lambda YQ, která vyniká tepelněizolačními vlastnostmi. Majitelé se ale rozhodli jít v celkové kvalitě stavby ještě o krok dál a rozhodli se pro použití masivní střechy: „Ytong Komfort jsem zvolil již v projektu, a to ze dvou důvodů. Chtěli jsme, aby celý dům byl postaven z jednoho systému a eliminovali jsme tak možné chyby a rizika při napojení více materiálů. Druhým důvodem bylo, abychom díky masivnosti tohoto prvku zamezili zimnímu ochlazování a letnímu přehřívání interiéru, se kterým mám aktuální neblahé zkušenosti,“ říká majitel.

Technický poradce společnosti Xella Ing. Jan Tinka, který poskytoval konzultace ze strany dodavatele střechy, doplňuje: „Základem byl typový projekt z portfolia společnosti G Servis, kde bylo možné díky půdorysu masivní střechu navrhnout. Samotnou výstavbu zvládli stejní zedníci, kteří zdili samotný dům a strop nad prvním nadzemním podlažím, provádění je tedy velmi nenáročné.“

Svůj pohled doplnil i projektant domu ze společnosti G Servis, Ing. Jaroslav Václavek: „Masivní střecha Ytong Komfort byla pro nás ve fázi projektu tohoto domu jedna z prvních. Proto jsme velmi ocenili, že stejně jako u stropních konstrukcí nám výrobce připravil kompletní kladecí plán na úrovni projektové dokumentace, kdy jsme mohli pak již pouze doplnit nadstřešní souvrství a řešení vikýřových oken. Skvěle se tak technicky vyřešila obálka budovy a je zajištěna plná kompatibilita s obvodovou tvárnicí Ytong Lambda YQ, která nevyžaduje dodatečné zateplení fasády.“

Masivní střecha z Ytongu – Ochrana proti letnímu přehřívání bez klimatizaceMasivní střecha z Ytongu – Ochrana proti letnímu přehřívání bez klimatizaceMasivní střecha z Ytongu – Ochrana proti letnímu přehřívání bez klimatizace

www.ytong.cz
podle podkladů společnosti Xella CZ