Informace výrobců, Konference, semináře, Střechy

MISE XX: Reakce na znepokojivé skutečnosti v oblasti pojistných hydroizolací

Webinář DÖRKEN – Pomocí legitimních testů bylo zjištěno, že pojistné hydroizolace nejsou schopny plnit svou funkci a ohrožují tím nejen obecně požadované tepelně technické standardy.

Výrobcům předepsané normativní požadavky paradoxně nezaručují dlouhodobou spolehlivost pojistných hydroizolací.

V souladu legislativních požadavků vyráběné pojistné hydroizolace se stejně tak, jako jejich zákazníci ocitají ve slepé uličce zastřené nejistotou. Následkem jsou oprávněné obavy ze kterých se nabízí řada otázek :

▪ Kým a jakým způsobem byly nedostatky pojistných hydroizolací odhaleny?
▪ Jak se pojistné hydroizolace v reálném prostředí opravdu chovají?
▪ Co je tak zásadně ohrožuje?
▪ Existují řešení, která zaručí jejich dlouhodobou a spolehlivou funkčnost?
▪ Zpřísní se v budoucnu legislativní požadavky na výrobce pojistných hydroizolací a jejich technické vlastnosti, aby byly dlouhodobě funkční a tím zaručeně bezpečné?

Prostřednictvím webináře poodhalíme zákulisí světa pojistných hydroizolací a vydáme se cestou dlouhodobě funkční střechy.

Webinář sledujte živě v pátek 23. září od 10 hodin na tomto odkazu.

podle podkladů společnosti Dörken