Informace výrobců, Inženýrské sítě, Snižování energetické náročnosti budov

O kvalitě stavby rozhodují detaily

Výběr materiálů pro stavbu bývá z různých důvodů často kompromisem. Přesto bychom neměli zapomínat, že právě zvolené materiály rozhodují o vlastnostech celé stavby. Jako výrobci trubek, hadic a stavebních lišt myslíme v první řadě na to, aby naše výrobky byly funkční a vyhovovaly všem předepsaným požadavkům. Neustále se snažíme produkty vylepšovat a přizpůsobovat poptávce trhu.

Podíleli jsme se například na vývoji a implementaci Kritérií pro kvalitativní třídy lišt pro vnější tepelně-izolační kontaktní systémy (ETICS). Po schválení technických pravidel Cechem pro zateplování budov (dále CZB) jsme si dali za cíl být první na českém trhu, kterým se podaří získat pro své vybrané výrobky kvalitativní třídu A. Podařilo se nám to v polovině loňského roku.

V současné době máme certifikovaných šest stavebních lišt a můžeme tak nabídnout řešení v kvalitativní třídě A pro většinu stavebních detailů ETICS. Ve vztahu k zákazníkům se jedná o jistý druh záruky v oblasti kvality a životnosti produktů. K certifikovaným lištám patří například okenní mini EKO 9 se skelnou tkaninou, která je výborným pomocníkem k dosažení přesného, kolmého a rovného ukončení omítky okolo rámu oken. Zárukou pro dokonalé ukončení omítky ve spodní části konstrukce ETICS je okapnička na soklový profil. Odvádí vodu z omítky a zamezuje vzlínání vlhkosti pod omítku.

Mateiciuc

V tomto roce jsme nabídku okenních lišt rozšířili o nový rozměr. Do sortimentu jsme doplnili okenní profil Membrano, který zaručuje dokonalé začištění a dilatační spojení ve třech směrech mezi zateplovacím systémem ETICS a okenními nebo dveřními rámy. Použitím profilu se eliminuje vznik vlasových trhlin mezi okenním rámem a omítkou. Práce je jednodušší a rychlejší, stejně jako montáž i demontáž ochranné fólie na lepicí část profilu, která chrání okna před znečištěním nebo poškrábáním během stavebních prací. Použitím profilu Membrano lze dosáhnout esteticky rovného ukončení omítky kolem okenních rámů a lepších izolačních vlastností, jak tepelných, tak zvukových.

Požadavky požární odolnosti ostění a nadpraží otvorových výplní pomáhá řešit rohový profil AFC® a rohový profil s okapnicí AFD®. Společně představují ucelené řešení v rámci požární ochrany budov, oba vyhovují požadavkům normy ČSN 730810:2016 – Požární bezpečnost staveb. Na základě úspěšné zkoušky a klasifikace získaly lišty Požárně klasifikační osvědčení jako součást vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému s tepelněizolačním materiálem z EPS. U uvedeného zateplovacího systému s detailem nadpraží nedošlo k šíření plamene po vnějším povrchu nebo tepelnou izolací obvodové stěny v době 30 minut přes úroveň 0,5 m při výkonu hořáku 100 kW. Průměrná teplota na povrchu ani uvnitř zkušebního tělesa nepřekročila v průběhu zkoušky hodnotu 350 °C.

Vedle produkce stavebních profilů patří naše firma Mateiciuc a. s. k tradičním výrobcům ochranných trubek. Protože se snažíme uvádět na trh výrobky, které přispívají k úspoře energií, vzniklo flexibilní potrubí pro distribuci vzduchu Klimaflex SB. Tato trubka se vyrábí výhradně z primárních surovin (PE-HD), bez příměsi regranulátu. Dvouplášťové provedení zajišťuje dostatečnou těsnost, výbornou ohebnost a značnou mechanickou odolnost. Vnitřní hladká stěna potrubí je opatřena aditivem, které zaručuje antibakteriální a protiplísňové vlastnosti. Použitý materiál a jeho vlastnosti zásadně ovlivňují chování celého systému. Potrubí je na rozdíl od rekuperační jednotky zabudováno přímo do stavby, proto by měl být jeho výběr nekompromisní.

MateiciucMateiciuc

MateiciucMateiciuc

K nesporným výhodám plastového potrubí patří jednoduchá manipulace a montáž, nízká hmotnost a snadné čištění. V základní nabídce je barva vnější stěny modrá nebo zelená, vnitřní stěna je obvykle šedá nebo natural. Široká škála rozměrů se pohybuje od vnějšího průměru ∅ 50 mm až po ∅ 200 mm. Běžná délka trubek Klimaflex SB je 50 metrů. Oba konce jsou opatřeny ochrannými zátkami a celý návin je zabalený v polyetylenovém sáčku z důvodu zamezení znečištění během dopravy a skladování. Potrubí je kompatibilní s běžnými prvky systémů. 

V rámci příslušenství dodáváme k trubkám stropní i stěnové průchozí boxy, stejně jako přímé a ploché distribuční boxy. Provedení je celokovové nebo s plastovými vyústky. Většina boxů je opatřena vnitřní izolační vrstvou s antibakteriální a protiplísňovou úpravou Ultra-Fresh®. Ve stále nabídce máme také těsnicí kroužky, vnější spojky, záslepky, plastové vyústky, tlumič kluku, designové skleněné ventily nebo koleno pro oblouk 90 °. Výsledkem je jednoduše pevné a dokonale těsné spojení s potrubím.

Jako přímí výrobci aktivně spolupracujeme s obchodními partnery, projektanty i s realizátory moderních řešení a snažíme se jejich zkušenosti a potřeby uplatňovat při vývoji a výrobě tak, aby náš sortiment splňoval jejich požadavky.

Pokud potřebujete více informací, dodáme vám technické listy včetně tlakových ztrát boxů, výkresy v DWG, případně v DXF. Veškerý sortiment příslušenství k trubkám pro rozvody vzduchu, stejně jako úplný sortiment stavebních lišt a všechny další výrobky najdete na stránkách mat-plasty.cz. Všechny námi vyráběné lišty prodáváme na českém trhu prostřednictvím společnosti HPI-CZ.

podle podkladů firmy Mateiciuc a. s.