Informace výrobců, Inženýrské sítě, TZB

Poradna: Ptejte se specialistů na inženýrské sítě a zdravotně-technické instalace 4

Chystáte stavbu nebo rekonstrukci rodinného domu či jiného objektu? Řešíte, jaké materiály využít? Nechte si poradit. Uveřejňujeme otázky týkající se inženýrských sítí a ZTI. Na vaše dotazy odpovídají odborníci ze společnosti Wavin Ekoplastik.

Jaké PE potrubí mám použít pro sanace starého potrubí bezvýkopovými technologiemi? Kde najdu nějaký přehled?
Pro bezvýkopové technologie je doporučeno použít potrubí PE 100 RC nebo Wavin TS DOQ v závislosti na vybrané bezvýkopové metodě. Potrubí Compact Pipe v kvalitě PE100 RC je odolné vůči mechanickému poškození. Vyrábí se v modré barvě pro sanace vodovodů, v oranžovo-žluté barvě pro plynovody, zelené a bílé barvě pro kanalizace. Jedná se o plnostěnné, samonosné trubky ve výrobní řadě DN 100 až DN 500 v různých tlakových třídách. V závislosti na průměru potrubí je možné na připravené bubny navinout délku potrubí až 600 m, ke spojování pak slouží kompletní řada PE elektrotvarovek.

Bezvýkopová technologie Compact PipePoužití technologie Compact Pipe na sanaci kanalizace v ŘíčanechŠachty Tegra je možné bez obav použít i tam, kde je hladina podzemní vody vysoká a zasahuje i do konstrukce samotné šachty. Mají totiž vůči vztlakovým silám podzemní vody velmi vysokou odolnost.Odlučovač ropných látek Oil Stream Certaro NS 3

V celé délce zatahovaného úseku není na potrubí Compact Pipe žádný spoj, žádný svar, jediné svařování celého potrubního systému se provádí v montážních jámách. Wavin TS DOQ je koextrudovaná třívrstvá trubku s barevnou vnitřní a vnější ochrannou vrstvou a černou střední vrstvou z PE 100 RC. Vnitřní a vnější vrstva (vždy ≥ 25 % standardní tloušťka stěny) jsou zbarveny podle médií (modrá pro vodovody, oranžovo-žlutá pro plynovody, zelená pro kanalizace). Vnitřní vrstva chrání trubku před trhlinami z napětí, které vznikají v důsledku dlouhodobě působícího bodového zatížení.

Díky nadstandardní a permanentní kontrole je potrubí Wavin TS DOQ absolutní jedničkou na světovém trhu, určené do nejnáročnějších podmínek s garantovanou životností 100 let. Jedná se o nejprodávanější potrubí z materiálu PE 100-RC na světě. Spojovat lze pomocí všech zavedených metod svařování polyetylenu jak pomocí elektrotvarovek, tak i svařováním natupo. Systém Wavin TS DOQ poskytuje maximální spolehlivost a umožňuje otevřenou instalaci bez pískového lože a použití pro všechny bezvýkopové metody včetně technologie Berstlining. Přehled najdete na stránkách Wavin Ekoplastik www.wavin.com.

Odpovídal: Radim Modlitba, produktový manažer, Wavin Ekoplastik

Jaké jsou možnosti filtrace sedimentu z dešťových vod?
Dešťové vody, které jsou odváděny do zasakovacího nebo retenčního objektu, je nutné čistit. Doporučovaným způsobem pro přítok potrubím maximálně do DN 160 je například filtrační šachta Tegra 425 s filtračním košem. Mezi přítokové a odtokové potrubí DN 160 je osazen filtrační koš, který filtrační tkaninou o velikosti ok 2×2 mm zachytí případné nečistoty před vnosem zasakovacího, resp. retenčního objektu. Nad úrovní přítokového potrubí je osazen bezpečnostní přepad, který je zaústěn do navazujícího potrubí a eliminuje možné poškození nemovitosti zpětným zatopením při zanesení filtračního koše. Toto opatření ale nezmenšuje povinnost pravidelně filtrační zařízení kontrolovat a čistit. Kromě uvedeného typu šachty Tegra 425 jsou k dispozici filtry pro plastovou šachtu Tegra 1000 NG, Certaro HDS Pro nebo betonové šachty, které se liší technickými parametry. Všechny typy filtrů se snadno instalují, umožňují snadný přístup a vyžadují při dosažení vysoké výkonnosti po celou dobu životnosti minimální údržbu.

Odpovídal: Lukáš Mejzlík, projektový a produktový manažer pro HSDV, Wavin Ekoplastik

Své dotazy můžete zasílat na info.cz@wavin.com, předmět e-mailu PORADNA Materiály pro stavbu. Konzultanti společnosti Wavin Ekoplastik odpoví v některém z příštích čísel. 

wd s použitím podkladů společnosti Wavin Ekoplastik