Informace výrobců, Střechy

Protisněhový systém Tondach

Je až zarážející, jaké množství majitelů domů se šikmou střechou nemyslí na ochranu před sněhem. I když se poslední roky zdají zimy mírné, o to více pak nárazově přibývá extrémních srážek jak sněhu, tak i přívalových dešťů. I na tyto extrémy musí být střecha připravena a zabezpečena. Plánujete-li stavbu nebo rekonstrukci střechy, myslete už od počátku na to, že v našich klimatických podmínkách jsou sněhové zábrany šikmých střech nevyhnutnou součástí střechy.

Co se může stát
K nejčastějším škodám, které způsobí sníh, patří narušení statiky střechy, zničená střešní krytina a poškození okapů, odvětrání, vikýřů a dalších doplňků. Kromě toho může padající sníh poškodit auta nebo jiné předměty, či dokonce ohrozit osoby v blízkosti domů. Na střeše bez sněhových zábran nebo se špatně rozmístěnými zábranami se sníh chová jako lavina. Když se odtrhne, s velkou silou se řítí po rovině střechy a bere s sebou všechno, co jí stojí v cestě.

Účinná je pouze vhodná protisněhová ochrana
Na ochranu před sněhem slouží vhodně zkombinované sněhové háky, sněhové tašky a sněholamy. Tyto prvky zadrží sníh na ploše střechy, aby mohl rovnoměrně odtávat, a brání sesuvům sněhových lavin a tvoření ledových závalů. Opatření proti sesuvu sněhu mají optimální účinek, pokud je na střeše vhodně použit a rozložen správný počet prvků. Při extrémních místních sněhových podmínkách a v případě speciálních tvarů střech a také u střešních oken, slunečních kolektorů, větracích otvorů atd. je vždy nutné respektovat množství protisněhových prvků. Dále pak nad vchody do budov a v místech, kde se střechou přímo sousedí veřejné chodníky nebo silnice, se musí z bezpečnostních důvodů podél okapu instalovat sněhové mříže (dle místních bezpečnostních předpisů), čímž se doplní protisněhové háky v ploše střechy. Každý výrobce vám dá k dispozici schéma pokládky požadovaného počtu protisněhových tašek.

Protisněhový komplet TondachDržák kulatiny

Počet a rozmístění prvků se stanovuje individuálně v závislosti na sklonu střechy a tzv. sněhové oblasti. Spotřeba se pohybuje v rozmezí 1,5 až 5 ks/m² plochy. Vhodné rozmístění zkonzultujte se stavebním dozorem a realizační firmou, protože špatně umístěné sněhové zábrany mohou být dokonce nebezpečnější než střecha bez sněhových zábran. K nejčastějším chybám patří umístění zábran a háků v jedné řadě, nedostatečné množství zábran nebo použití pouze liniových zábran. Umístíme-li masivní zábrany pouze ve spodní části střechy, riskujeme, že sníh sesouvající se dolů vytrhne vše, co vyčnívá z roviny střechy – spodní hrany tašek, střešní prostupy, části nařezaných tašek v úžlabí apod.

Pozor: Prvky protisněhového systému se nesmí používat současně jako prvky bezpečnostní (k uchycení pro žebřík nebo jako kotvicí prvky pro bezpečnostní lana) a nejsou pochozí.

Protisněhové hákyProtisněhové taškyTondach protisněhová taška Stodo – tmavě hnědá

Protisněhový systém Tondach
Protisněhový systém Tondach zahrnuje protisněhový komplet (univerzální držáky sněhové mříže a sněhová mříž), protisněhové háky, protisněhové tašky a držáky kulatiny. Jednotlivé protisněhové prvky jsou harmonicky a esteticky sladěny s celou střechou. Protisněhové komplety a držáky kulatiny se dají použít na všechny typy tašek. Protisněhové háky jsou z kvalitní severské pozinkované oceli o celkové tloušťce materiálu 1,3 mm, příčná šíře těla háku je 34 mm, výška zachytávacího trojúhelníku je 65 mm, délka háku je dle druhu krytiny 330 až 370 mm. Povrch je po žárovém zinkování upraven lakováním požadovanou polyesterovou barvou vybraného RAL se sílou filmu 25 mik-ronů.

Další informace hledejte na www.tondach.cz.

wd podle podkladů společnosti Tondach