Informace výrobců, Střechy

Rekonstrukce ploché dvouplášťové střechy? Řešení je překvapivě snadné

Panelové domy trpí řadou neduhů, jedním z nich je problematika dvouplášťových rovných střech. Jejich původní „koncepce“ již dnešním požadavkům na energetickou úspornost nestačí. Jejich věk si žádá častější zásahy, a to nejenom v kosmetické rovině. Tento problém se týká samozřejmě i bytových domů a částečně, jak o tom ještě níže bude zmínka, i plochých střech nově postavených. V praxi to při kvalitní sanaci znamená možnost úspory 30 i více procent tepla. Při použití kvalitní izolace to může znamenat i další úspory za energii vynaloženou na chlazení. A konec konců správně fungující dvouplášťová střecha je méně náchylná k opravám a to je úspora přímo zásadní.

Seznam neduhů
Nevýhody tohoto typu střešního pláště u stávajících panelových objektů spočívají zejména v nedostatečně dimenzované tepelné izolaci, která má za následek nejen větší spotřebu tepla na vytápění, ale i přehřívání podstřešních bytů v letních měsících. Ve špatné funkci odvětrávání v případě malých nebo ucpaných atikových odvětrávacích otvorů.

Celulózová izolace Climatizer Plus pro izolaci od podlahy po střechu. Přírodní izolant se zárukou 20 let se vyrábí z novinového papíru s impregnací potravinářskou chemií. Návratnost investice při zateplení je cca 3 roky.

Špatná parotěsnost spodních konstrukcí s nedostatečnou izolací způsobuje velké množství vodního kondenzátu. Ve vrchních pláštích, které jsou obvykle tvořeny asfaltovými pásy v mnoha vrstvách, se udržuje skrytá vlhkost, způsobující opakované poruchy hydroizolační funkce pláště. Jsou opravitelné u starších objektů klasickou cestou pouze za cenu demontáže horního pláště nebo změnou celé konstrukční koncepce.

Se zateplenou střechou nebo stropem s celulózovou izolací Climatizer Plus je možná úspora až 35 % nákladů na vytápění objektuRekonstrukce dvouplášťových rovných střech může být realizována z vnější strany střechy během několika hodin. Při zvolení technologie zafoukání izolantu do dutiny konstrukce není potřebný přístup do interiéru domu.

Praxe, zkušenosti, možnosti a řešení
Uveďme příklad vycházející z praxe, kdy „nezkušené“ bytové družstvo panelového domu povolá „nějakou“ firmu na rekonstrukci střechy. Většinou se to obejde návrhem na novou hydroizolaci a nátěr. To ale není dostatečná rekonstrukce, protože mezi zásadní a hlavní požadavky by mělo patřit zateplení střechy. Z praxe víme, že jsou firmy, které tuto situaci řeší návrhem na totální rozebrání horního záklopu a vytvoření jednopláště, což je velký a zároveň zbytečný zásah. Navíc by při takovém řešení přišly vniveč stávající hydroizolace a původní skladba střechy. Pokud se navíc na místě kontrolní sondou zjistí, že horní záklop (dřevěný) je v pořádku a nemá žádnou degradaci, pak je jeho rozebrání zcela neodůvodnitelné. Řešení výše uvedených problémů je u tohoto typu střech často proveditelné metodou doplnění izolace do stávajícího prostoru střechy. Tím zároveň dochází i k nápravě problému s nedostatečnou tepelnou izolací.

Tepelnou izolaci z celulózy tvoří jemná vlákna vyrobená z tříděného novinového papíru. Vláknitá izolace funguje na principu mikroprostorů vyplněných vzduchem, který je uzavřený mezi vlákny. Výhodou tohoto typu izolace je pak vysoká měrná tepelná kapacita, to znamená Cd = 1919 až 2142 J/kg.K, takže výborně funguje v létě i zimě s dostatečnou tepelnou setrvačností. Má také vysokou požární odolnost (třída reakce na oheň je u Climatizeru Plus C-s1, d0).

Optimálním řešením pro tyto případy je celulózová foukaná izolace Climatizer Plus z portfolia Compri, vyráběná firmou Ciur. Technologie zafoukávání garantuje vyplnění i těch nejmenších škvír a zákoutí. Eliminují se tím tepelné mosty. Jejími dalšími přednostmi jsou velmi dobrá tepelná akumulace, která dosahuje až dvojnásobku ostatních běžných izolantů, přírodní charakter, schopnost rychlého vyrovnání vlhkosti i šetrný přístup k životnímu prostředí. Velmi důležitou vlastností je také schopnost absorpce a distribuce vlhkosti vznikající průběžnou činností v domě. Izolace se provádí s požadavkem na minimální stavební úpravy. Aplikace je rychlá, v řádu hodin, podle rozlehlosti objektu. Climatizer Plus také nabízí dlouhou životnost a nadstandardní záruku. Pro členy bytových družstev – a nejenom pro ně – by také mohla být zajímavá informace, že cena práce je zahrnuta do ceny izolantu. A ta je velmi přijatelná.

Postup
Vyjděme tedy z výše uvedeného příkladu a podívejme se krok za krokem na to, jak celá akce probíhala:
– Do jednotlivých polí se navrtají v rastru díry většího průměru, cca 15 cm, tak, aby byla dutina zpřístupněna, vzdálenost otvorů by neměla přesáhnout 6 m.
– Otvory se vyfotí vnitřek dutiny fotoaparátem – najde se tam leccos, třeba starý výfuk; po kontrole se přistoupí k vyfoukání dutiny.
– U aplikačního stroje se nastaví nižší objemová hmotnost izolace Climatizer Plus, která se fouká do dutiny a celá se vyplní. Optimum je 35–45 kg/m³. Tím zaručeně dojde v následujícím období k částečnému 10–15% sesednutí izolace a případný styk izolace s vrchním pláštěm, který se v průběhu provádění může vyskytnout, je eliminován. Vlastní vahou se izolace odtrhne od horního záklopu a tím vznikne odvětrávaná mezera zhruba cca 3–4 cm. 
– Otvory, kterými se plnilo, se osadí větracím komínkem a střecha se tak stane aktivně provětrávanou více, než byla předtím s atikou.

Zafoukání celulózové izolace Climatizer Plus do dutiny dvouplášťové střechyZafoukání celulózové izolace Climatizer Plus do dutiny dvouplášťové střechyZafoukání celulózové izolace Climatizer Plus do dutiny dvouplášťové střechy

Závěr

Osvědčené, funkční, rychlé, kvalitní a cenově dostupné. Doporučujeme pro rekonstrukci bytových domů, rodinných domů, ale i větších objektů průmyslového zaměření. Stejně tak doporučujeme i pro novostavby, které problém s kvalitním odizolováním dvouplášťové střechy vyřešený nemají. Pokud byla u novostavby tato izolace provedena, ale nekvalitně, je Climatizer Plus ideálním řešením i v tomto případě.

Více na www.vseproizolace.cz.

Michal Řehulka
foto archiv firmy Ciur, a. s.