Informace výrobců

Stavba rodinného domu s konstrukcí Skeletsystem

Každá nová stavební technologie klade spousty otázek ohledně možností jejího použití a výhod. Na řadu těch, které vás napadnou při úvahách o stavbě z konstrukčního řešení Goldbeck Skeletsystem, odpoví časosběrná videa ze stavby rodinného domu ve středních Čechách v tomto článku. 

Investoři preferují stavbu nosné části rodinných domů z prefabrikovaných železobetonových dílců čím dál častěji. Skeletsystem je rychlá a spolehlivá metoda výstavby. Konstrukční a statické vlastnosti skeletu vytvářejí ideální základ pro dostavbu podle představ investora.

Konvenční stavění z cihlových systémů má řadu limitů, protože stěny plní i nosnou funkci. U konstrukčního řešení Skeletsystem může být stavba dokončena různými způsoby. Stěnové výplně mohou být z libovolného materiálu – pálených nebo vápenopískových cihel, skla, dřeva nebo například systémů suché výstavby, viz technické detaily takovéto kompozitní stavby.

Konstrukce SkeletsystemKonstrukce Skeletsystem, dům po dokončení hrubé stavby

Nosná konstrukce Skeletsystem vytváří uvnitř domu rozsáhlý prostor s volnou dispozicí, kterou lze v budoucnu kdykoli měnit bez omezení nosnými prvky klasických staveb. Stejně tak lze měnit výplně jednotlivých obvodových stěn, případně dům snadno rozšířit. Skeletsystem se navíc stejně dobře uplatní na svažitých i rovinatých pozemcích, v případě malých staveb i rozsáhlejších projektů nebo architektonicky náročných budov.

Varianty Skeletsystemu pro různé druhy staveb si můžete prohlédnout v interaktivním konfigurátoru.

Video ze stavby rodinného domu ve středních Čechách dokumentuje stavbu samotného nosného skeletu domu na monolitických patkách, včetně instalace prefabrikovaného schodiště a montáže stropů.

podle podkladů firmy Goldbeck