Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov, Střechy

„Střecha ve střeše“ – fotovoltaická instalace pro novostavby a rekonstruované střechy

Centrum hyperbarické oxygenoterapie, tak zní název nestátního zdravotnického zařízení v Ústí nad Labem, jehož střecha získala v květnu letošního roku zcela nový, netradiční kabát. Původní střešní krytina tvořená tvarovaným plechem byla demontována a nahrazena fotovoltaickými moduly s instalovaným výkonem 20,16 kWp.
Původní velmi lehká konstrukce z vlnitého plechu instalaci modulů tradiční kotvicí technikou vyloučila. Proto se investor rozhodl pro realizaci tzv. střechy ve střeše. Konstrukční systémy s fotovoltaickými moduly realizační firma upevnila přímo na střešní latě a vytvořila tak celistvý a originální vzhled střechy.
Budova anesteziologického pracoviště je vpodstatě novostavbou, původní vlnitý plech značky Satjam celý objekt zastřešoval přibližně dva roky. Přesto se investor rozhodl pro jeho odstranění a upřednostnění fotovoltaické instalace. „Naše pracoviště má poměrně vysokou spotřebu elektrické energie, kterou nelze snižovat. Poloha objektu i optimální sklon střechy nás proto inspirovaly k optimalizaci těchto fixních energetických nákladů právě prostřednictvím fotovoltaické instalace,“ přibližuje první kroky projektu MUDr. Peter Kriška, jednatel firmy ALMEDEA, s. r. o. Celá stavba byla navržena s ohledem na co nejefektivnější využívání energie, ideálně z obnovitelných zdrojů. Dle slov investora je do budoucna v plánu objekt vytápět a klimatizovat využitím odpadního tepla z kompresorů či prostřednictvím rekuperační jednotky.
 
 
Atypická instalace
Realizaci fotovoltaické instalace, která je s využitím zeleného bonusu připojena do distribuční sítě, zajistila firma SolarBest, s. r. o. „Přestože se speciálními instalacemi zabýváme poměrně často, tento systém instalace tzv. střechy ve střeše je pro české prostředí unikátní,“ vysvětluje jednatel realizační firmy Petr Gabriel. Po demontáži lehké plechové konstrukce, která neumožňovala instalaci modulů tradiční kotvicí technikou, byly přímo na střešní latě spolu s nosnými profily upevněny speciální plechové šablony montážního systému Schüco „Indach“ (do střechy). Vzniklá vana z aluminiového plechu byla na hranách vytvarována a zaizolována tak, aby veškerou srážkovou vodu odváděla směrem do okapů. Přes plechovou vanu se do svislých nosných profilů upevnily fotovoltaické moduly značky Schüco. Okraje střechy, oblasti hřebene i okapu jsou zakončeny plechovým límcem a ve spolupráci s klempíři napojeny na stávající oplechování a ponechanou střešní krytinu. Z celkové plochy cca 170 m2 zabírají fotovoltaické moduly rozlohu zhruba 150 m2.
 
 
Fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 20,16 kWp
Z hlediska použitých materiálů a komponentů uveďme aluminiové plechové šablony, svislé hliníkové nosné profily, krajní, horní a spodní koncové lemy, nerezové šrouby s podložkou, upínací systém pro moduly či spojovací tmel na nosný profil. Klíčový prvek systému však představují fotovoltaické moduly Schüco MPE ze série PS 09 o výkonu 240 Wp spolu s měniči SMA SB 3x 6000TL. Jedná se o polykrystalické solární články s vysokou účinností, umocněnou třemi sběrnicemi. Panely jsou vybaveny prodlouženou 10letou zárukou. Výrobce navíc u modulů tohoto typu garantuje ještě po 12 letech dosažení minimálně 90 % a po 25 letech minimálně 80 % jmenovitého výkonu.
 
 
Efektivní a jednoduché řešení pro novostavby i rekonstruované střechy
Instalace tohoto typu je ideální především pro novostavby, kde odpadá koupě a montáž tradiční střešní krytiny. „Je-li s fotovoltaikou počítáno dopředu, ušetří se nejen na pořízení a montáži nové krytiny, ale zároveň se zjednoduší proces instalace,“ podotýká Petr Gabriel. Potenciál samozřejmě nabízejí i rekonstrukce starých střešních krytin, které již dosloužily. I zde dochází k úsporám z koupě a montáže nové střešní krytiny, uvažuje-li tedy investor o fotovoltaické střešní instalaci. Projekt přináší i designový benefit, moduly lze efektně zapustit a docílit tím téměř neviditelného překrytí střechy. Z dálky a na první pohled fotovoltaická střecha působí lesklým, jakoby skleněným dojmem.
 
Snížení výdajů za nakupovanou energii
Z pohledu ekonomického vyhodnocení realizace jsou základní ukazatele následující. V rámci využití „zeleného bonusu“ se návratnost investice předpokládá do 7 let. I po dvou desítkách let provozu je, jak již bylo naznačeno, garantován výkon panelů ještě minimálně velmi dobrých 80 %. Primárním cílem investice není samotný ukazatel výnosů, spíše je záměrem co možná nejvíce snížit náklady na spotřebovanou elektrickou energii, ročně cca o 200 000 Kč a může to být ještě výraznější vzhledem k tomu, že výhled na příštích 20 let bohužel z hlediska očekávaných cen pravděpodobně nebude příliš optimistický. Po zkušenosti z Ústí nad Labem je rovněž třeba upozornit na všestranně komplikované vyřizování registrace, potřebných povolení i související dokumentace, nicméně vynaložené úsilí by se mělo díky efektivitě realizace vyplatit.
 
Investor: ALMEDEA, s. r. o.
Realizační firma: SolarBest, s. r. o.
Dodavatel FV panelů: Schüco International KG
 
podle podkladů firmy Schüco International KG