Informace výrobců, Výplně otvorů

Technologie ThermoFrame pro izolaci garážových vrat

Pořídit si okna a dveře, která zabraňují zbytečným tepelným ztrátám z obytných prostor, je dnes již zcela běžné. Majitelé rodinných domů s garáží přiléhající k obytné časti by však měli dávat pozor i při výběru garážových vrat. Náklady na energie za vytápění totiž závisí i na jejich izolačních schopnostech.
Thermo FrameTechnologie ThermoFrame od společnosti Hörmann, jež právě vstupuje na trh, může izolaci ještě vylepšit. Tepelně totiž oddělí napojení zárubně od konstrukce stavby, a tak přeruší tepelný most mezi zárubní garážových vrat a zdivem. ThermoFrame lze dodatečně namontovat na garážová vrata Hörmann.
Při běžné montáži garážových vrat se těleso stavby dotýká přímo konstrukce vrat a mezi nimi se tak tvoří tepelný most. Speciálně vyvinutý umělohmotný profil ThermoFrame dokáže díky dvojitému břitovému těsnění tyto tepelné ztráty podstatně snížit, a to až o 15 %.
 
Profil s dvojitým břitovým těsněním
Chladná garáž přiléhající přímo k vytápěné obývací místnosti představuje nezanedbatelný únik tepla. Aby se předešlo ještě teplotním ztrátám, je vhodné pořídit dvoustěnná garážová vrata s nízkým součinitelem prostupu tepla a dále zamezit vzniku tepelného mostu. Dobrým tipem jsou například dvoustěnná sekční vrata LPU od společnosti Hörmann se součinitelem prostupu tepla U = 1,3 W/m2K. Jejich vratové křídlo se skládá ze 42 mm tlustých sendvičových sekcí, jež jsou tvořeny pláštěm z pozinkované oceli a vnitřní výplní z bezfreonové polyuretanové pěny. Čtyřstranná elastická těsnění a podlahové těsnění spolehlivě chrání před povětrnostními vlivy. Izolační vlastnosti zlepšuje také těsnění mezi jednotlivými vratovými články.
 
Ostění překladuBoční ostění
 
Po zabudování profilu ThermoFrame se u vrat LPU součinitel prostupu tepla ještě sníží a pohybuje se tak pod 1,1 W/m2K. Kromě dvojitého břitového těsnění minimalizují únik tepla i doplňková těsnění na obou stranách a v horní části vrat, navíc se technologie vyznačuje jednoduchou montáží současně se zárubní. ThermoFrame lze dodatečně namontovat i ke stávajícím garážovým a průmyslovým vratům značky Hörmann.
Více informací naleznete na www.hormann.cz.
podle podkladů firmy Hörmann
 
Zlepšení tepelné izolace v oblasti garážových vrat