Informace výrobců, Stavební chemie, Střechy

Tekuté hydroizolační membrány SikaRoof MTC

Požadavky na vzhled a tvar střechy mohou být na dnešních stavbách složitou otázkou. Po stránce tepelné izolace již díky moderním materiálům nalezneme vhodné řešení vyhovující posledním trendům, často však nevíme, jaký materiál zvolit v případě hydroizolace.
Hydroizolace musí být bezpečná i při složitých tvarech a detailech. Současné technologie v tomto ohledu omezují jak projektanta, tak samotného investora, který musí často ustoupit ze svých požadavků. Novým systémem na našem trhu, kterým lze bezpečně řešit hydroizolaci složitých střech a náročných detailů je SikaRoof® MTC, dodávaný společností Sika CZ.
Systém SikaRoof® MTC je zástupcem hydroizolace dodávané na stavbu v tekutém stavu. Tekutých izolací na našem trhu bylo používáno již velké množství, ale je třeba rozlišovat mezi jejich typy. Mnoho z nich koncepčně vycházelo z materiálů používaných na stěny nebo na podlahy, především jde o hmoty na bázi akrylátů nebo epoxidů. Vzhledem k vysokému namáhání, jemuž jsou na střechách vystaveny, nejsou tyto materiály pro daný účel nejvhodnějším řešením a bylo třeba vyvinout zcela jiné, bezpečnější řešení – nejlépe materiál, který odolá vysokému namáhání na střechách a zachová si výhodu aplikace v tekutém stavu. Tekutá hydroizolace poskytuje výrazně jednodušší a bezpečnější zpracování prakticky jakéhokoliv tvaru a nezbytných detailů. Takovým materiálem je polyuretan.
 
Stanovení tloušťky vrstvy – na vyznačenou plochu je naneseno předem určené množství hmotySpojení estetického a funkčního řešení
 
Systém SikaRoof® MTC je polyuretanová izolace vyvinutá ve Velké Británii speciálně pro aplikace na střechy. Polyuretany je třeba rozlišovat především podle principu vytvrzování. Některé vytvrzují působením vzdušné vlhkosti, která je spotřebovávána v průběhu celého vytvrzení. Materiál je však náchylnější na změny vlhkosti během vytvrzování a např. vyšší vlhkost má vlivem vyšší tvorby CO2 za následek vznik bublin ve vytvrzeném materiálu a následně možné poškození hydroizolační vrstvy. Je tedy nutné dbát na vhodné podmínky aplikace a dobu po aplikaci do vytvrzení.
Polyuretany systému SikaRoof® MTC (Moisture Triggered Chemistry) potřebují vzdušnou vlhkost pouze ke spuštění reakce. Následně již fáze vytvrzování vlhkost ze vzduchu neodebírá, nedochází tak k uvolňování CO2 a při zvýšené vlhkosti vzduchu ke vzniku bublin. Systém je možné aplikovat při velmi rozdílných vlhkostních podmínkách – tím je výrazně rozšířeno období možné aplikace hlavně na podzim a na jaře. Systém je také odolný vůči dešti, a to již zhruba po deseti minutách od nanesení.
SikaRoof® MTC je jednokomponentní materiál, tudíž se před vlastní aplikací nemusí míchat. Samotná aplikace se skládá ze dvou kroků. V prvním se aplikuje základní vrstva hydroizolace, do které se vkládá jako výztuž netkaná skelná textilie. Samotná aplikace probíhá velmi jednoduše za pomoci válečku. Následně se na již vytvrzenou základní vrstvu nanáší finální, UV stabilní vrstva. Tato aplikace se může provádět jak pomocí válečku, tak stříkáním. Finální vrstva je dostupná v široké barevné škále, a proto mohou projektanti a architekti zvolit jakékoliv barevné řešení.
Tloušťka hydroizolace se nejčastěji pohybuje kolem 1,5 mm stejně jako u hydroizolačních fólií z mPVC. Pokud se na střeše vyskytují detaily či místa s vyšším požadavkem na bezpečnost hydroizolace, velice snadno lze tloušťku zvětšit buď aplikací silnější vrstvy, nebo nanesením více vrstev. Spotřeba materiálu závisí na zvolené tloušťce vrstvy.
 
Řešení složitých detailůŘešení složitých detailů
 
Systém SikaRoof® MTC má několik nesporných výhod. Výsledná hydroizolační vrstva je kompaktní a bez jakýchkoliv spojů, které bývají často kritickým místem. Překlenuje trhliny, je pružná, pevná a dá se aplikovat na jakýkoliv podklad, což je výhodou zejména při rekonstrukcích. Aplikace je bezpečná na běžně používaných materiálech pro střechy, jako jsou kovy, asfaltové pásy apod. Nátěr lze aplikovat i na beton, PUR izolace nebo dřevovláknité materiály. Pro aplikaci není třeba složité vybavení a aplikátor si vystačí s válečkem a štětcem pro zpracování detailů. Při jakémkoliv mechanickém poškození se dá velmi jednoduše opravit další vrstvou. Proto je tento materiál v současné době tím nejvhodnějším, co lze na složité aplikace a detaily na našem trhu najít.
Systém SikaRoof® MTC poskytuje velký potenciál do budoucna jak pro rekonstrukce, tak pro použití v novostavbách. Je přizpůsoben přímo pro aplikace na střechy, díky němu jsme již dnes schopni bezpečně řešit složité tvary střech a důmyslné detaily. Architekti, projektanti a investoři mají možnost opravdu bezpečně vyřešit hydroizolaci střechy jak po stránce estetické, tak funkční. Výrobek
SikaRoof® MTC získal stříbrnou medaili v soutěži Stavební výrobek – technologie roku 2010 Nadace ABF.
podle podkladů společnosti Sika CZ
 
Sanace historických střechHydroizolace netradičního tvaru střechy