Informace výrobců, Inženýrské sítě, Průmysl a obchod

Ve Valašském Meziříčí provedli sanaci vodovodního řadu pomocí bezvýkopové technologie Compact Pipe

Wavin Ekoplastik, přední český dodavatel plastových potrubních systémů, se podílel na obnově výtlačného vodovodního řadu, který vede z úpravny vody ve Valašském Meziříčí do vodojemu Štěpánov. Sanace byla realizována letos v létě s pomocí bezvýkopové technologie Compact Pipe.

Jde o moderní technologii, která umožňuje sanovat potrubí s minimálními zásahy do terénu. Proto je vhodné metodu Compact Pipe využít všude, kde je hustá síť inženýrských sítí, tedy například v oblastech městské či průmyslové výstavby.

Princip této metody je založen na zatažení tvarovaného PE potrubí s menším vnějším průměrem do původního poškozeného potrubí. Nové potrubí je ve výrobě předem tvarované do tvaru písmene C, v němž se snadno do stávajícího potrubí vtáhne. Působením horké páry se průřez C přetvaruje zpět do kruhového tvaru a těsně zevnitř přilne ke stěnám stávajícího potrubí (close-fit), čímž plně přebírá jeho funkci. Poškozené staré potrubí pak dál slouží jako jakási ochranná vrstva. Prohlédněte si video, které postup prací nejlépe charakterizuje.

Sanace potrubí ve Valašském Meziříčí o celkové délce 2570 m byla rozdělena celkem do 21 úseků. Pro realizaci bylo tedy nutné vykopat pouhých 21 montážních jam. Původní ocelové potrubí mělo průměr 377 mm, jako sanační materiál bylo použito potrubí Compact Pipe DN 350, SDR 17, PN 10.

Investorem projektu byl VAK Vsetín, na realizaci se podílely firmy ZEPRIS a Wombat, projekt zajistila společnost VODING Hranice.

tisková zpráva