Informace výrobců, Stavební chemie

Weber.rep surface – nová vysprávková malta na beton s antikorozními účinky

Weber přichází na český trh s unikátním vysprávkovou maltou na beton Weber.rep surface. Materiál se vyznačuje snadnou aplikací a je určen k vysprávkám betonu, k ochraně proti korozi a k povrchové úpravě – vyhlazení betonové konstrukce.

Weber.rep surface – nová vysprávková malta na beton s antikorozními účinkyMezi výhody vysprávkové malty Weber.rep surface patří ochrana před korozí, bránění pronikání chloridů a vysoká odolnost vůči karbonataci. Dalším benefitem jsou úspory: při použití malty Weber.rep surface již není třeba antikorozní nátěr. Navíc je tato malta lehčená, tudíž má nízkou spotřebu, což šetří náklady nejen na dopravu, ale i fyzickou námahu zpracovatele.
Odhadem až 75 % opravovaných železobetonových konstrukcí vyžaduje pasivaci ocelové výztuže ochranným nátěrem. Mezi hlavní příčiny degradace betonu patří karbonatace (oxid uhličitý) a chloridové ionty (znečištění, rozmrazovací soli). Nový beton má pH13, což představuje přirozenou ochranu armatur před korozí. Kombinací účinků chloridů (znečištění, posypová sůl) a karbonatace betonu se pH betonu snižuje až na 9. Při této hodnotě již dochází k poškozování armatur, k jejich korozi a zvětšování objemu, což vede k narušování betonu a ztrátě pevnosti jejich struktury.

Podle normy ČSN EN 206-1 se koroze betonových armatur objevuje ve chvíli, kdy míra propouštění chloridů přesahuje 0,4 % hmotnosti cementu. 

Testy karbonatace betonu prováděné ve výzkumné laboratoři Weber a souběžně ve státní laboratoři LERM (Státní výzkumná laboratoř stavebních materiálů)

Testy karbonizace vysprávkových malty na beton se provádějí podle normy s 1% CO2.  Zatímco standardní vysprávkové malty jsou „těžké“ a mají spotřebu cca 20 kg/m2 (při tloušťce vrstvy 10 mm), Weber.rep surface je lehčená vysprávková malta se spotřebou 16 kg/m2. Testy ve výzkumné laboratoři Weber se provádějí s 50% CO2 a dokazují odolnost malty Weber.rep surface vůči karbonataci. Malta Weber.rep surface tak prodlužuje životnost stavby a je vhodná pro průmyslové stavby, komerční i bytové domy. 

Weber.rep surface se dodává v 25kg baleních.

Weber.rep surface má antikorozní účinky a chrání armatury před korozí, prodlužuje životnost stavebního dílaWeber.rep surface brání pronikání chloridů

Malta Weber.rep surface v kostce
● obsahuje inhibitor koroze,
● má antikorozivní účinky,
● je zušlechtěna PPL vlákny,
● je lehčená,
● má nízká spotřeba 16 kg/m2 (při tloušťce vrstvy 10 mm),
● je univerzální
● umožňuje doplnění betonu až 70 mm,
● je vhodná pro plošné vyhlazení betonu,
● má maximální zrnitost 1 mm,
● odpovídá EN 1504-3, R3.

Petr Müller,
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Weber

Úspory při použití malty Weber.rep surface (při aplikaci na 1 m2 s tloušťkou 3 cm)