Informace výrobců

Z ostravského brownfieldu nové obří logistické centrum

V blízkosti areálu Dolní Vítkovice se přeměňuje starý průmyslový prostor na nové logistické, průmyslově-obchodní centrum Park P3 Ostrava Central. Park P3 bude tvořen 160 000 m² hrubé pronajímatelné plochy na pozemku o rozloze 44 hektarů. V přípravě jsou již tři nové budovy o celkové rozloze více než 30 000 m² a infrastrukturní napojení na místní dopravní síť.

Každá nová budova bude postavena podle nejvyšších standardů udržitelnosti. Cílem developera je získat enviromentální certifikaci BREEAM Excellent. To znamená, že dané stavby budou sloužit i ekologickým cílům nájemců.

Jedním z důležitých bodů revitalizace i enviromentální certifikace je hospodaření s dešťovou vodou. V areálu letos proběhla instalace tří retenčních nádrží na dešťovou vodu s užitným objem cca 124 m3, 140 m3 a 755 m3. Výpočet pro správné nastavení velikosti nádrží provedl Projekční tým MEA. Montáž sestav probíhala za náročných povětrnostních podmínek, ale vzhledem k druhu materiálu boxů to nijak neovlivnilo jejich instalaci.

Zdroj: MEA Water ManagementZdroj: MEA Water Management

Dalším krokem bude zajištění odvodnění parkovacích ploch pro osobní vozidla. Tyto plochy budou odvodněny monolitickými žlaby MEA DM. Ucelené těleso žlabu není osazeno roštem, je z polymerického betonu, takže je velmi pevné, odolné proti mrazu, nárazů i chemii. Navíc je tiché na pojezd, takže nebude zvyšovat hladinu hluku v již tak rušném areálu.

Více o systému vsakování a retenci dešťových vod: www.mea-odvodneni.cz/vsakovani-a-retence-destovych-vod/sortiment/42
Více o monolitických žlabech DM: www.mea-odvodneni.cz/dm-monoliticke-zlaby/kategorie/145

podle podkladů společnosti MEA Water Management