Legislativa

Vlastníte byt? Připravte se na změny!

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) čeká od letošního ledna řada zásadních změn. Změna hlasovacích poměrů a oznamovací povinnost jsou jen některé z nich. Ale ani tím to zdaleka nekončí, protože od příštího roku budou společenství povinny vlastnit i takzvaný průkaz energetické náročnosti budovy.

Za lepší byt, vyšší odvody:
Doposud se náklady na údržbu společných prostor rozpočítávaly dle velikosti jednotlivých bytů. Platilo tedy pravidlo, že majitel většího bytu přispíval více než majitel menšího. Nový občanský zákoník však přináší i další možnosti výpočtu jako je třeba lukrativnost bytu. „V takovém případě si společenství může odhlasovat, že suterén nebo přízemní byty budou mít na společných nákladech menší podíl. Naopak byty ve vyšších patrech, tedy většinou lukrativnější nemovitosti s hezčím výhledem, budou platit vyšší částku,“ říká Daniel Kotula, spolumajitel RE/MAX Center. Zda budou tyto platby placeny dle stávajícího systému nebo dojde ke změnám, ale záleží na hlasování vlastníků. Ostatně s hlasováním o změnách souvisí i následující změny.


Změna hlasovacích poměrů:
Velkou změnou ve fungování společenství vlastníků jednotek je fakt, že ke všem rozhodnutím shromáždění bude postačovat nadpoloviční většina přítomných vlastníků. V minulosti se často stávalo, že některá rozhodnutí musela být schválena všemi vlastníky, což jakékoli rozhodnutí často komplikovalo. „Pravidelně se stávalo, že se shromáždění sešlo, ale nic neodhlasovalo, protože nemělo dostatečný počet hlasů. K takové situaci již nedojde. Naopak vlastníci budou více motivováni se jednání účastnit,“ vysvětluje Daniel Kotula z RE/MAX.

Oznamovací povinnost:
Vlastníci jednotek mají také novou oznamovací povinnost. Pokud se majitelem bytu stane nová osoba, pak musí SVJ informovat, že se stal majitelem bytové jednotky a také musí nahlásit počet osob bydlících v bytě. Oznámení ovšem platí i v případě pronájmu bytu, přičemž v takovém případě budou vlastníci povinni oznámit i jméno a adresu dané osoby a počet osob, které budou v pronájmu bydlet.

Změny od ledna 2015
Další povinností, která ale vstoupí v platnost až počátkem příštího roku, jsou energetické průkazy budov (PENB). Ty budou muset mít vystavené všechny domy, jejichž celková podlahová plocha v souhrnu dosahuje 1.500 metrů čtverečních a více. Jen pro představu, tomu odpovídá drtivá většina všech panelových nebo činžovních domů se dvěma vchody a alespoň třemi patry. „Přesto, že na přípravu je ještě dostatek času, PENB se bude týkat obrovského množství bytových domů. Je také nutné počítat s tím, že vystavení PENB pro celý činžovní dům může chvíli trvat a je třeba se touto povinností zabývat včas,“ doplňuje Luděk Lošťák ze společnosti Comfort Space.

Další změny týkající se SVJ: 

• NOZ určuje povinnost založit SVJ v domě s pěti a více jednotkami, z nichž jsou alespoň tři jednotky ve vlastnictví tří různých vlastníků.
• Naopak nespornou výhodou je možnost hlasovat mimo schůzi tzv. per rollam, tedy například e-mailem nebo telefonicky.
• Důležitou změnou je povinnost prodávajícího předložit kupujícímu potvrzení vydané SVJ o dluzích souvisejících se správou domu a pozemku, dluhy uvedené v potvrzení pak tímto přecházejí na kupujícího.