Snižování energetické náročnosti budov

Devidry(TM) – nová generace podlahového vytápění

Nová generace podlahového vytápění Devidry™ přináší svým uživatelům celou řadu výhod, počínaje nebývalým komfortem s velmi přesnou a vyspělou regulací a konče velmi snadnou a rychlou instalací bez použití lepidel či zalévacích hmot. Devidry™ je proto určen pro suchou instalaci, která rozšiřuje významně možnosti využití.
Devidry™ lze instalovat pod jakýkoliv druh podlahové krytiny. Aplikace v podobě tzv. topných pásů je stejně jednoduchá jako skládání puzzle. Stačí jednoduše zaklapnout. Devidry™ Click System je elektricky a mechanicky extrémně odolný. Prošel náročnými testy a zkouškami pro přímé instalace pod koberce, dřevěné a laminátové podlahy. Speciální „sendvičový“ design zahrnuje topný prvek a tepelnou a protihlukovou izolaci v jednom výrobku, přitom s maximální stavební výškou jen 8 mm.
Systém Devidry™ umožňuje zákazníkovi výběr ze dvou koncepcí. První je Click&Plug, která nabízí skutečně nejrychlejší možnost instalace elektrického podlahového vytápění na trhu. Topný systém se po instalaci jednoduše připojí přívodní šňůrou přímo do zásuvky ve zdi. Click&Plug je rovněž vhodný pro použití u podlah, na jejichž vrchní vrstvu je položen koberec.
Druhou koncepci představuje Click&Pro, což je systém se skrytou instalací elektrických přívodů včetně termostatu s časovým programem, který šetří energii při zachování vysoké míry komfortu.
Konstrukce topných pásů Devidry™ přináší kromě zmíněné snadné instalace ještě celou řadu dílčích vylepšení. V sestavě topného pásu byla použita integrovaná hliníková fólie, která zabezpečí nejen rychlou odezvu po zapojení, ale také rovnoměrnější rozložení tepla po celé ploše. Díky gumové podložce a pěnové PP vrstvě dochází k útlumu zvuku až o 17 dB. Devidry™ je topný pás o šířce 1 m a délce 1 až 5 m, což umožňuje velmi snadnou manipulaci a adaptabilní přizpůsobení prakticky každému rozměru místnosti.
 

DEVILINK™ – bezdrátová komunikační technologie pro regulaci vytápění
V loňském roce přišla firma DEVI se zajímavou novinkou v podobě bezdrátové regulace vytápění, která umí velmi jednoduše nastavit teplotu všech místností z jediného centrálního bodu v domě. Devilink™ je především velmi jednoduchý, takže jeho ovládání snadno zvládne kterýkoliv člen rodiny. Veškerá nastavování probíhají pomocí chytrého dotekového displeje. Jeho vnímání je směrem k uživateli velmi přátelské (v několika jazycích – záleží, který si vyberete včetně českého jazyka pochopitelně). Navigace je logická a prakticky nepřipouští možnost se „někde“ ztratit. V případě potřeby je tak jako tak připravena na každé stránce nápověda. Přístroj se aktivuje velmi rychle po zapojení a vlastní instalaci.
Kromě vysokého komfortu představuje Devilink™ cenově efektivní spotřebu energie, protože díky inteligenci bude šetřit peníze zejména v době nepřítomnosti uživatele. Stačí pouze zadat dobu, kdy budou obyvatelé domu pryč a Devilink™ vše sám zařídí. To platí i po dobu dovolených. Devilink™ umožňuje velmi sofistikované plánování pro jakýkoliv případ nepřítomnosti nebo změn denního či týdenního režimu apod. K dispozici je vždy připraven denní přehled, který například ukazuje, jak a kde se vytápělo.
Celý systém vytápění Devilink™ se skládá z centrálně umístěné hlavní jednotky používané pro ovládání čidel a termostatů v celém domě. Dále je tu Devilink™ FT, což je podlahový termostat, který reaguje na povely a zapíná a vypíná topný kabel. A nakonec Devilink™ RS, což je prostorový snímač, který monitoruje a reguluje teploty v jednotlivých místnostech.
Další informace na www.devi.cz.
wd podle podkladů společnosti Devi