Stavební chemie

Nová produktová řada suchých cementových směsí ThermoCem umožní vyšší výkon tepelného čerpadla

Společnost Českomoravský cement uvedla nedávno do prodeje novou řadu suchých cementových směsí ThermoCem. Ty jsou díky vysoké tepelné vodivosti a chemické odolnosti určeny především k injektování geotermálních vrtů, např. vrtů tepelných čerpadel. Veškeré informace o produktu, jeho výhodách pro investory, realizační firmy či developery přináší nový produktový web www.thermocem.cz.
Na ohřev kapaliny cirkulující v podzemních kolektorech tepelného čerpadla země – voda nemá vliv jen hloubka vrtu, ale i způsob a kvalita osazení podzemních kolektorů. Důležitou roli hraje zejména tepelná vodivost výplně mezi sondou a horninou. Čím je vyšší, tím snáze se kapalina v sondě ohřívá a tím vyšší je výkon vrtu.
ThermoCem je novinka, která posunula o generaci dál provádění vrtů pro tepelná čerpadla jímající geotermální energii. Přednosti a výhody této speciální cementové směsi by se daly shrnout následovně: vysoká tepelná vodivost, jednoduchá a šetrná realizace, dokonalé vyplnění prostor, odolnost vůči chemické agresivitě v podzemí. Proberme si je bod po bodu.
 
Vyšší tepelná vodivost
Typ tepelného čerpadla země – voda s hlubinným kolektorem se řadí k nejúčinnějším zdrojům vytápěníTyp tepelného čerpadla země – voda s hlubinným kolektorem se řadí k nejvýkonnějším a nejspolehlivějším alternativním zdrojům vytápění. Důvodem je relativní nezávislost čerpadla na venkovní teplotě vzduchu nebo sluneční aktivitě. Pod povrchem země jsou podmínky poměrně stabilní, teplota zde neklesá pod 0 °C a podle hloubky se pohybuje od 2 do 40 °C po celý rok. Spíše než klimatické podmínky ovlivňuje výkon tepelného čerpadla způsob injektování geotermálního vrtu a materiál použitý k výplni.
Existují různé způsoby, jak zvýšit tepelnou vodivost materiálu (λ). Jednou z cest je přidávání křemenného písku či obecně kameniva. Pro dosažení 2 W.m–1.K–1 je ale nutné přidat již poměrně značné množství kameniva, což může vést ke zhoršení zpracovatelnosti a čerpatelnosti za současného nárůstu abrazivity směsi.
V případě směsi ThermoCem byl zvolen jiný způsob. Pro dosažení hodnoty tepelné vodivosti λ 2 W.m–1.K–1 byla použita speciální příměs vybraných minerálů, které dobře vedou teplo a mohou zvýšit tepelný výkon vrtu až o desítky procent. Snadná zpracovatelnost a optimální viskozita směsi byla přitom zachována.
 
Suchá směs ThermoCem se smíchá s vodou a vznikne lehce zpracovatelná emulzeJednoduchá zpracovatelnost a dokonalé vyplnění prostor
Smícháním suché směsi ThermoCem s vodou vznikne lehce zpracovatelná suspenze, která je na staveništi ihned připravená k použití. Z pohledu realizátorů stojí za zmínku, že ThermoCem je díky absenci křemenného písku šetrný ke strojnímu zařízení a přípravou pojiva nedochází k opotřebení míchacích a čerpacích zařízení. V průběhu míchání absorbují obsažené jílovité minerály v krátkém čase přebytečnou vodu, suspenzi zahustí a podpoří její tixotropní vlastnosti. Pokud si geologické poměry na místě vrtu vyžádají speciální viskozitu suspenze, je možné ji dokonce ovlivnit během přípravy směsi snížením vodního součinitele nebo přizpůsobením doby a intenzity míchání. Vrt je injektován odspodu pomocí hadice, která se do něj spouští společně se sondou. Suspenze je tímto postupem chráněna před nepříznivým vlivem vody přítomné v podzemí, respektive před rozmísením suspenze s vodou, které by vedlo k nežádoucí ztrátě pojivých vlastností. Optimální viskozita suspenze ze směsi ThermoCem přispívá k dokonalému vyplnění prostoru vrtu včetně všech horizontálních kaveren či poruch v podloží.
 
Odolnost vůči chemickým procesům
Vrt je injektován odspodu pomocí hadice, která se do něj spouští společně se sondouTrvalé a spolehlivé separace jednotlivých horizontů podzemí vody a celkové soudržnosti výplně vrtu lze dosáhnout pouze tehdy, pokud vykazuje použitá injektážní směs dostatečnou odolnost vůči chemickým procesům v podzemí. Díky použití cementu s vysokou síranovzdorností a dalších komponent byla u směsi ThermoCem dosažena vysoká odolnost proti agresivitě podzemních vod. V porovnání s běžnými výplňovými materiály je výplň z ThermoCemu odolná vůči působení kyselin, např. vůči agresivnímu CO2. V průběhu užívání tak nedochází k narušování integrity výplně (vzniku nežádoucích dutin či trhlin), které by komplikovalo přenos tepla z horniny do nemrznoucí kapaliny a zároveň oslabovalo celkovou životnost soustavy.
 
 
 
 
Poučený investor si klade zásadní otázku: Jaká je výkonnost vytápěcího systému, následné provozní úspory a jeho celková životnost?Spokojený zákazník pro vaši firmu
Náklady na pořízení tepelného čerpadla země – voda nejsou zanedbatelnou položkou v rámci rozpočtu stavby a investice se může vyšplhat až na několik stovek tisíc korun. Zákazníci se pochopitelně na všechny výrobce, projektanty nebo montážní firmy obracejí s klíčovou otázkou: Jaká je výkonnost vytápěcího systému, následné provozní úspory a jeho celková životnost? Z pohledu návratnosti jsou totiž klíčovými faktory dlouhodobé fungování a stoprocentní výkon tohoto typu tepelného čerpadla. Topný systém se tak neobejde bez kvalitních výrobků a perfektní realizace, což platí dvojnásob u hlubinných podzemních kolektorů, které se nedají vyjmout ani opravit. Suchá maltová směs ThermoCem představuje zodpovědné řešení pro geotermální vrty, díky kterému získáte spokojeného zákazníka a pozitivní reference do budoucna.