Stavitel

Akademie zateplování proběhne na přelomu ledna a února

Akademie zateplování 2014 se bude konat v Ostravě, Brně a Praze. Je opět určena architektům, projektantům, realizačním firmám a všem zájemcům, kteří se chtějí dozvědět, jak správně navrhovat zateplení podle aktuálních a chystaných norem.

Dále získají účastníci informace o novinkách a zkušenostech z realizovaných projektů. Akademie proběhne pod odbornou garancí Doc. Ing. Františeka Kulhánka, CSc. z ČVUT Praha a je hodnocena v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Účast je tradičně bezplatná.


Program Akademie zateplování je opět sestaven tak, aby vyhovoval novým zájemcům i absolventům předchozích ročníků. Úvod Akademie zateplování 2014 se bude zabývat novou legislativou a dalšími novinkami v oblasti izolací a zateplování. Na úvod navážou přednášky věnované vadám a poruchám zateplovacích systémů, navrhování a provádění jak ETICS, tak i provětrávaných fasád, akustice konstrukcí a zateplování šikmých střech shora a nadkrokevním systémům. Poslední část Akademie, jejíž konec je plánován přibližně na 13 h, se zaměří na předání zkušeností s dotačními tituly, jako je Nová zelená úsporám 2013, a nové trendy v zateplování a izolacích.
„Před čtvrtým ročníkem snad lze jen dodat, že se nám skutečně podařilo vybudovat fungující platformu pro sdílení informací na poli zateplování a izolací a že o tyto informace je skutečně zájem,“ říká o Akademii zateplování Romana Janošová, marketingová manažerka Knauf Insulation.

Termíny Akademie zateplování
Ostrava 30. 1. 2014
Brno 4. 2. 2014
Praha 6. 2. 2014

Přednášející
Odborným garantem Akademie je doc. Ing. František Kulhánek, CSc., mezi přednášejícími pak jsou specialisté firem Knauf Insulation a Knauf Praha – odborník na zateplení Ing. Jan Ficenec, Ph.D. ze společnosti TERMO + holding, a.s. nebo energetický auditor Ing. Jan Škráček – a specialista na zateplovací systémy Ing. Vladimír Vymětalík ze společnosti VISCO.