Stavitel

Aquatherm 2014 na vídeňském výstavišti

Rakouská přehlídka služeb a výrobků je určená profesionálům v oblasti sanity, vytápění a klimatizace. Koná se každé dva roky, v roce 2014 probíhá od 28. do 31. ledna.

 

Odborný veletrh, pořádaný jako bienále veletržní společností Reed Exhibitions Messe Wien, představuje platformu pro novinky v oblastech klimatizační, vytápěcí a sanitární techniky, koupelnového designu a armatur. Zúčastní se ho zhruba 250 domácích i mezinárodních přímých vystavovatelů, kteří prezentují své inovace a služby ve dvou halách.


Prezentací koupelen, koupelnového designu, sanity a armatur náleží Aquathermu mezi B2B odbornými veletrhy dokonce výhradní postavení. „Kdo chce vkročit do nového roku co nejlépe informován, neměl by si veletrh nechat ujít,” říká Johann Jungreithmair, výkonný ředitel pořadatelské společnosti Reed Exhibitions Messe Wien. „Aquatherm ukazuje před startem stavební sezóny novinky ze všech oblastí techniky budov a oblasti designu. A to ještě před začátkem veletrhů pro veřejnost – právě proto je důležité, aby si ti, kteří v této branži rozhodují, zapsali do kalendáře datum jeho konání.“

Aquatherm je také přehlídkou služeb profesionálního řemesla, které se tu představuje při prezentacích vystavovatelů i v rámcovém programu. „Zde se setkávají oboroví experti a profesionálové, aby si vyměnili zkušenosti a aby se podívali na novinky a osvojili si je,“ dodává Ing. Gerhard Perschy, vedoucí obchodního úseku veletrhů společnosti Reed Exhibitions Messe Wien. „Profesionálně vykonávané řemeslo instalatérů, topenářů a vzduchotechniků je rozhodující pro kvalitu života a pro naše zdraví. Sanitární technika a formy energie mohou přinést také úsporu nákladů.“

Tři témata veletrhu: ještě více prostoru bude vyčleněno obnovitelné energii, udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Středobod této oblasti představuje alternativní získávání energie, například prostřednictvím biomasy nebo tepelných čerpadel. Vystavovatelé a pořadatelé tak reflektují současnou situaci, která je určována klimatickými změnami, vývojem cen ropy, stoupajícími náklady na energii, veřejným míněním a očekávanými zákonnými změnami. „Cílem je informovat odbornou veřejnost o požadavcích trhu“, zdůrazňuje vedoucí veletrhu Ing. Markus Reingrabner. „Koncoví spotřebitelé vědí přesně co chtějí a jsou dobře informováni.“

Druhým tématem je oblast sanity, koupelen a koupelnového designu. Představeno bude například použití nových materiálů nebo kombinace nového a starého. Zároveň se Aquatherm dívá i dál a věnuje se i bezbariérovosti koupelen. Formou vzorových koupelen ukáže nové designy a technické novinky. Ke slovu přichází i zelené téma v podobě obnovitelných forem energie a zajištění větší ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Za třetí klade pořadatel veletrhu větší důraz na témata klimatizační a ventilační techniky. Nerozšiřuje pouze nabídku informací a novinek, ale také cílovou skupinu – díky zaměření na klimatizační a ventilační techniku budou osloveny obce nebo veřejní zadavatelé staveb. Na prezentacích se představí trvale udržitelné a vysoce výkonné a efektivní systémy a dále také řešení z oblasti techniky budov přesahující hranice jednotlivých řemesel. Směrnice EU o celkové energetické náročnosti budov tvoří hlavní stavební kámen této oblasti a určuje směr klimatizační a větrací techniky.

Široký záběr výstavní části doprovodí odborný program, zacílený na profesionály. V obou výstavních halách bude otevřené fórum pro odborné přednášky a pódiové diskuse. Na programu budou například přednášky Svazu tepelných čerpadel Austria nebo Rakouského svazu pro biomasu, který představí aktuální údaje z oblasti topení biomasou. Pro studenty pořádá Svaz instalačního dodavatelského průmyslu vlastní program.

Další bod programu k solární termice vzniká ve spolupráci s AEE INTEC Gleisdorf, Institutem pro udržitelné technologie. Další přednášky na téma solární termiky budou vypracovány se Spolkem Austria Solar. Představí solárně termická zařízení jako pilíř udržitelného zásobování energií. Experti odhadují potenciál solární termiky se solárním stupněm krytí na celkové potřebě nízkoteplotního tepla do roku 2050 v Rakousku resp. v Evropě až na 50 procent.

Aquatherm se koná od úterý 28. ledna do čtvrtka 30. ledna 2014 od 9:00 do 18:00 hodin a v pátek, 31. ledna 2014 od 9:00 do 17:00 hodin v halách A a B vídeňského výstaviště.

Více na www.aquatherm.at.