Stavitel

Česká stopa v Osvětimi

Akciová společnost PSJ opakovaně spolupracuje se společnostmi CPI Group, Passerinvest Group, Kronospan CR či Synthos. Právě společnosti Synthos byla v červnu 2010 předána zakázka v Kralupech nad Vltavou, aktuálně se své tečky dočkala také dodávka v polské Osvětimi.

Připomeňme, že se společnost PSJ v Kralupech nad Vltavou v polovině roku 2010 významnou měrou podílela na realizaci nové výrobní jednotky na výrobu syntetického polybutadienového kaučuku. Zakázka označená „POLYBUTADIEN“ v souhrnu obnášela stavební náklady ve výši 320 milionů korun. I v Osvětimi tvořilo klíčový úkol pro generálního dodavatele stavební části zajištění veškeré připravenosti pro nástup dodavatelů technologických celků pro nový výrobní provoz, který bude produkovat roztok butadien-styrenového kaučuku. „Od 2. září letošního roku jsme zde zajišťovali dodávku monolitických konstrukcí a základů pro technologie a potrubní systémy v celkovém finančním objemu kolem 70 milionů korun. Stavební práce probíhají do konce prosince za provozu závodu, jehož chod jsme však nijak nenarušili,“ informoval Ing. Pavel Jozl.


Premiérová zakázka PSJ v Polsku proběhla bez přímého zapojení výrobních kapacit firmy. „Využívali jsme polských subdodavatelů, tudíž veškerá koordinace díla probíhala v angličtině. To samozřejmě platí i pro komunikaci s představiteli investorské společnosti Synthos, s nimiž jsme navázali velice kvalitní partnerskou spolupráci,“ uvedl Pavel Jozl.

Čtyřicetitisícové okresní město Osvětim se nachází v Malopolském vojvodství a jeho chemický závod představuje jeden z mnoha smutných pozůstatků po II. světové válce. Společnost Synthos v posledních letech do rozvoje závodu intenzivně investuje, tudíž zde leží zajímavý potenciál budoucích stavebních zakázek PSJ. Další etapa prací je momentálně ve stádiu jednání a zpracování cenových nabídek.

synthos resize1