Stavitel

Chytrá města začínají u chytrých lidí

Zahraniční zkušenosti, příklady dobré praxe v Česku i vývoj špičkových technologií v tomto oboru představili 31. října přednášející odborné konference Smart Cities v pražské Gröbově vile. Časopis Stavitel byl mediálním partnerem.

Město efektivně fungující, energeticky udržitelné, infrastrukturně promyšlené a především město jako příjemné místo pro život, které vzniká součinností moderních technologií s prozíravým i dlouhodobým plánováním a zapojením obyvatel do rozhodování o jeho budoucnosti. 


Na konferenci Smart Cities pořádané v rámci druhého ročníku soutěže energeticky a architektonicky výjimečných staveb Building Efficiency Awards se přednášející z řad architektů, urbanistů, zástupců municipalit, energetických, dopravních i ekonomických expertů ve dvou sekcích věnovali tématům chytrých domů, sídelních celků, infrastruktury, mobility i strategií.

Chytrá města tvoří chytré domy
Chytré město příjemné pro život svých obyvatel vzniká již na úrovni jeho jednotlivých čtvrtí, ulic, domovních bloků a individuálního bydlení v domech i bytech. To bylo také tématem přednášek například architekta z Centra kvality bydlení FA ČVUT Michala Kohouta, který se zaobíral problémem skladebnosti sídel jako podmínky jejich sociální udržitelnosti, nebo také Libora Nováka ze skupiny Saint-Gobain, divize Isover, který mluvil o vlastních zkušenostech bydlení v multikomfortním domě:

„Multikomfortní dům představuje chytré řešení na úrovni individuálního bydlení, které v sobě kloubí ekonomicko-energetické úspory v podobě ročních nákladů na vytápění v průměru okolo 7000 korun, maximálně příjemné, zdravé vnitřní prostředí a sociální ohleduplnost a udržitelnost vyjádřenou citlivým vztahem k životnímu prostředí. To jsou parametry obecně přenositelné i na vyšší sídelní jednotky, jako jsou jednotlivé čtvrti či města.“

Jak se koncept smart cities promítá do strategických plánů českých města, představila ve svém příspěvku na příkladu Prahy ekonomická expertka Jana Chvalkovská ze společnosti EEIP. Naplňování konceptu smart cities a aplikace inteligentních řešení však musí probíhat v celém procesu od strategických plánů až po samotnou realizaci. Chytré projektování, výstavbu i management budovy s pomocí building information modelling (BIM) demonstroval ve svém příspěvku kanadský architekt globální architektonické kanceláře HOK Edward Chan:

„BIM není jen inteligentní software, je to spíše filosofie, přístup, v němž jde všem zainteresovaným o společnou věc – vznik kvalitní stavby, která bude co nejlépe odpovídat jejich vizím a fungovat k maximální spokojenosti svých uživatelů v dlouhodobém horizontu. Zároveň svými monitorovacími funkcemi umožňuje efektivní a udržitelnou správu budovy i její snadné začlenění a fungování v rámci chytrých měst.“

Chytrá mobilita
Chytré město nejsou jen chytré budovy, ale celá infrastruktura a především mobilita. Jejími příklady z ČR i zahraničí a nutnými předpoklady pro její zavedení se ve své prezentaci zabýval například David Bárta z Centra dopravního výzkumu. Konkrétní zkušenosti s elektromobily a vozy na CNG a jejich budoucí vývoj u nás pak demonstroval Jiří Lachout ze společnosti E.ON Energie, který představil i chytré způsoby dobíjení elektromobilů a programy na jejich podporu.

Závěrem se účastníci konference v panelové diskusi shodli, že zatímco jednotlivé chytré technologie i jejich chytré propagátory již víceméně máme, pro jejich efektivní propojení a realizaci v konceptech smart cities je třeba ještě politické vůle, předvídavosti i uvažování v delším časovém horizontu. To vše a mnoho dalšího zaznělo na konferenci Smart Cities 2013. Všechny prezentace z konference jsou dostupné na webu soutěže BEFFA.
Konference Smart Cities je první z cyklu odborných akcí pořádaných v rámci druhého ročníku soutěže energeticky a architektonicky výjimečných staveb Building Efficiency Awards a podpořily ji energetická společnost E.ON, hl. m. Praha, IBM a generální partner soutěže BEFFA skupina Saint-Gobain, zejména její divize Isover, Rigips a Weber. Záštitu nad sekcí Chytrá strategie a infrastruktura převzala česká pobočka Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.