Stavitel

Dřevostavby na vzestupu

Bydlení v domech postavených ze dřeva je stále oblíbenější. Jde o módní vlnu, anebo jsou dřevostavby na vzestupu proto, že se lidé více zamýšlejí nad změnou způsobu života?

 

 

Rostoucí zájem o dřevostavby dokazují data: zatímco koncem devadesátých let se v ČR dle údajů Českého statistického úřadu ročně postavilo kolem stovky rodinných domů ze dřeva, v loňském roce to bylo už stovek sedmnáct. Dřevostavby v současnosti představují asi 10 % z celkového počtu rodinných domů dokončených za jeden kalendářní rok. Je to moc, nebo málo?


Vzhledem k tomu, že ještě na přelomu století se ze dřeva ročně postavila necelá dvě procenta domů, je to určitě dost. Ale pokud bychom srovnávali se sousedním Rakouskem, kde dřevostavby tvoří až 30 % z výstavby rodinných domů, narážíme na velké rezervy. „Do budoucna se můžeme k tomuto číslu dostat. Lidé dnes více vnímají přírodní materiály jako alternativu ke klasickým stavebním hmotám a materiálům. Uvědomují si, že dřevo je trvale obnovitelný zdroj, který je v symbióze se životním prostředím i lidským zdravím,“ vysvětluje Ing. Miloš Bronček ze společnosti Drevodomy Rajec, která už více než dvacet let realizuje sruby a roubenky v celé Evropě.

Realizátory dřevostaveb sice stejně jako všechny stavební firmy postihl útlum poptávky po nových projektech, ale nebylo to nijak drastické. Nahrává jim totiž obecně zvýšený zájem lidí o zdravější a méně energeticky náročný způsob života. Svou roli sehrává také těžko uchopitelná pocitová stránka, která často rozhoduje o tom, proč si člověk nakonec vybere stavbu z přírodního materiálu.

„Z tohoto pohledu lze říct, že dřevostavby nejsou pouhou módní vlnou. Bydlení ve srubu nebo roubence je pro většinu lidí vyjádřením jejich stylu života a způsobu myšlení. Dřevo na člověka působí uklidňujícím dojmem a vytváří harmonické prostředí v interiéru stavby. Můžete vnímat jeho tvar i vůni,“ říká Bronček. Jeho slova poukazují právě na pocitovou a smyslovou stránku bydlení ve stavbě ze dřeva. I ta má svůj vědecký základ – pozitivním vlivem přírodních stavebních materiálů na zdraví a psychiku člověka se zabývá například věda zvaná stavební biologie. Jde o obor na pomezí architektury, ekologie a medicíny, který vznikl před lety v Německu a postupně se prosazuje i v českých podmínkách. Dřevo a přírodní materiály obecně jsou jeho optikou vnímány jako součásti staveb, které mají klíčový dopad na kvalitu vnitřního prostředí. A to díky ekologicky nenáročnému způsobu výroby i dalším vlastnostem, které může mít jen „živý“ materiál. Mezi ně patří především schopnost vytvářet optimální vlhkostní podmínky a tepelnou pohodu a omezovat elektromagnetická pole a geopatogenní zóny.