Stavitel

Dům Fotografie se otevírá

Výstavou Slovenská Nová Vlna, 80. léta se poprvé pro veřejnost otevřou výstavní prostory Domu Fotografie.
Vernisáž proběhne 16. 12. 2013 v 18:00.

Projekt adaptace prostor v mezaninu a prvním patře budovy navržené architektem Fridrichem Lehmannem jsme dokončili v roce 2004. Realizace až po interiér byla dokončena v roce 2006, poté následovala několikaletá jednání s majiteli bytových jednotek, která dotáhl tým Galerie hlavního města Prahy.


Dům postavený v centru Prahy v roce 1937 pro pojišťovnu Victoria je významnou památkou pražské meziválečné architektury. Přízemí, mezanin a první patro budovy byly navrženy jako veřejně přístupné prostory, navazujících pět podlažích je určeno k bydlení. V roce 2003 začala práce na projektu úprav bankovních prostor pro výstavní, výzkumné a vzdělávací účely. Cílem bylo co nejvíce využít logiky domu: foyer prostupuje do prodejny s publikacemi, konferenční místnost s ředitelnou slouží svým původním účelům. V interiéru je zachovaná řada prvků, které přežily bez oprav tři čtvrtě století. S ohledem na jejich originalitu je respektujeme a snažíme se je využít i za cenu přemístění některých z nich na jiné místo. Dům čteme jako neoklasicisní stavbu, jejíž výraz posilujeme vytvořením sloupových výstavních síní. Železobetonové sloupy v sálech sjednocujeme do pravidelného modulu. Nové velkorysé sály dotváří původní myšlenku architekta Fridricha Lehmanna, jež se odráží nejen ve venkovním výrazu, ale v celé formě architektury této stavby.

V roce 2002 byl dům na návrh Pražského ústavu památkové péče prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Následovně proběhla rekonstrukce fasády – terazzových omítek a kamenného obkladu a všech exteriérových prvků.

 

MOBA sal 2

 

MOBA prodejna
MOBA recepce

 

Revolucni5 F Lehmann

 

 

Fridrich Lehmann: absolvent a poté profesor na pražské německé technice. První jeho stavbou je hotel Esplanade na Washingtonově ulici. Na přelomu 20./30. let přepracoval pro realizaci projekt Kamila Roškota na palác pojišťovnu Riunione Adriatica na Jungmanově náměstí. Pro Assicurazioni generali a Moldavia postavil výškovou budovu na Soukenném náměstí v Liberci. Ve stylu severoitalských paláců projektoval pro pojišťovnu Victoria dům na Revoluční č.p. 1006/I a dvorní křidlo tzv. Německého domu Na příkopě 859/II (dnes Slovanský dům). V roce 1946 emigroval do Vidně podílel se na rekonstrukcí vídeňské opery a stal se profesorem na vídeňské technice.
Seznam staveb

Yvette Vašourková

 

 

Dům fotografie – GHMP Revoluční 5, Praha
Autor: MOBA studio – Yvette Vašourková a Igor Kovačević
Projekt: 2003-2004
Realizace: 2004 – 2006